Väder Lidingö

Lidingö fredag 28 februari 2020 v. 09

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Villa Söderås högg ner 20 träd på stadens mark

onsdag 20 februari 2013 22:01

Kvistar och under snön stubbar till de avverkade träden framför Villa Söderås.

Kvistar och under snön stubbar till de avverkade träden framför Villa Söderås.

Nya ägarna till Villa Söderås ute på Elfvik har låtit avverka ett 20-tal träd som stått på Lidingö stads mark. Det går inte att fastställa skadans omfattning förrän snön smält så man kan inspektera stubbarna. Lidingö stads tekniska förvaltning har polisanmält det inträffade och man kommer anlita en opartisk besiktningsman för en värdering av träden. Därefter ska man begära ersättning av den som låtit ta bort träden. De avverkade träden var al, alm, hägg, lind och fruktträd.

Villa Söderås har sedan många år varit en välkänd konferensgård inte långt från Lidingös norra udde. Cristina Romell var i många år anställd av dåvarande ägaren Nordea för att ta hand verksamheten. I augusti 2003 sålde Nordea Fastigheter hela anläggningen till Cristina Romell Investment AB. Och vid det senaste årsskiftet sålde Cristina Romell Villa Söderås till Solparken Förvaltnings AB. Ny VD och styrelseordförande för Villa Söderås AB är sedan knappt två månader Elin Rageshree Abrahamsson.

Det var den 7 februari som en privatperson ringde till stadens tekniska förvaltning och frågade varför man tog ner alla träd framför Villa Söderås. Bertil Sandberg, Lidingö stads förvaltare av skog och vilt, åkte direkt till Elfvik, träffade huggarna och förklarade att träden som höll på att tas ned stod på stadens mark. Senare samma dag ringde Dan Liljeström, som ansvarade för själva byggnadens upprustning, till Sandberg och förklarade att “de inte ska avverka mer träd nu”. Sandberg förklarade att de avverkade träden stod på stadens mark, mellan fastigheten och Höggarnsfjärden. Stadens mark börjar ungefär 18 meter ovanför den gångstig som går utmed Söderås och Rönneberga och fortsätter ner till vattnet.

Dagen därpå åkte Sandberg och två personer från förvaltningen ut till Söderås och samtalade med Dan Liljeström. Liljeström förklarade att hela fastighetens underhåll var eftersatt liksom växtligheten. Att ägarna till fastigheten avverkat träd på sin egen tomt är inget staden kan förhindra. Däremot har de nya ägarna även börjat ta bort delar av den allé som leder från entréporten upp till huvudbyggnaden. För detta krävs godkännande av länsstyrelsen.

När Lidingösidan träffar Dan Liljeström förklarar han att träden i allén var i mycket dålig kondition och att de arborister man anlitat inte ens ville klättra upp i träden eftersom det ansågs vara för farligt.

Vem beordrade nedtagningen av träden?
Dan Liljeström: Jag vet inte, men någon på Villa Söderås AB.

Hade ni inte klart för er var fastighetens gräns gick?
Dan Liljeström: Det borde vi haft.

Varför tog ni ner så många träd?
Dan Liljeström: De nya ägarna vill rusta upp hela fastigheten, både utvändigt och invändigt. Jag har hand om det arbete som sker inomhus. Vi byter golv, målar om invändigt, byter ut köksutrustningen, ja vi går igenom hela huset och konferensrummen så standarden höjs till dagens nivå. Under många år har tydligen väldigt lite underhållsarbete gjorts. Allt detta sker nu medan vi tar hand om våra gäster. När det blir lite varmare utomhus kommer vi att måla om fastigheten så det blir en enhetlig färg på alla byggnader. Under våren ska japan-inspirerade träd planteras på sluttningen ned mot vattnet. Vi kommer att ansöka om att få bygga ut terrassen plus en liten extra uteplats i anslutning till huvudbyggnaden. Dessutom är tanken att anlägga en liten pool i sluttningen. Till sommaren kommer här ha skett många positiva förändringar.

Men nu startar alltså bolaget på ett minus direkt.
Dan Liljeström: Ja, det som har skett måste vi ta ansvar för, helt klart. Men ägarna har förklarat att de köpt Villa Söderås för att de ser en stor utvecklingspotential och att de vill bredda verksamheten. Så det som nu är minus kommer att vändas till något positivt när alla problem blivit lösta.

Lidingöpolisen tog emot anmälan i måndags och kommer inte att göra någonting förrän staden lämnat in värderingen och skadeståndskraven.

Utmed stranden växte tidigare al. Gångstigen t.h. (knappt synlig på bilden) går utefter Söderås, Rönneberga och Skogshem & Wijk.

Utmed stranden växte tidigare al. Gångstigen t.h. (knappt synlig på bilden) går utefter Söderås, Rönneberga och Skogshem & Wijk.

Så här såg det ut tidigare.

Så här såg det ut tidigare.

Valborgsfirande på Söderås. Arkivbild

Valborgsfirande på Söderås. Arkivbild

Dela Villa Söderås högg ner 20 träd på stadens mark

Kommentarer

Ingelin 2013-06-01 08:10

Tragiskt ego tänk styr Villa Söderås!

Catrin 2013-04-03 13:44

Håller med Johan och Bo – exploateringsmonstret verkar omättligt här på ön! Självklart är detta ett forum att diskutera denna typ av frågor. När uppfattningen hos lidingöbor är, att framför allt moderaterna, inte bryr sig om våra natur- och kulturmiljöer “på riktigt”, då är det lätt att en skövling inte heller tas på allvar. Hade det istället varit så att våra styrande politiker på ett självklart sätt värnat om och skyddat dessa miljöer så hade nog gemene man aktat sig för att förstöra eller förvanska desamma.

När skall moderaterna vakna upp och ta sitt ansvar för lidingös natur- och kulturmiljöer och börja statuera exempel

Eric 2013-03-30 19:52

Bo!

Jag vet inte vem som är naiv, men du har fel på en rad punkter:

1. Om du har läst den nya översiktsplanen finner du inget stöd för ditt påstående att den politiska ledningen vill bygga överallt.Tvärtom, vill man förtäta i redan bebyggda områden med bra kollektivtrafik och istället bevara våra grönområden. Helt rätt tycker jag.

2. Om tunneln var bra eller dålig kan man ju ha olika uppfattning om, men trafikproblemen kvarstår ju. Det intressanta är att förslaget kom ursprungligen från Centerpartiet som vände helt några månader före valet och vann stort på en populistisk kampanj, medan Lidingöpartiet som alltid varit emot en ny väg knappt fick några nya röster.

3. Bussgaraget stoppades inte av några protester utan därför att SL fick möjlighet att flytta depån till Frihamnen och på så sätt kunde spara 250 mkr.

4. Sen när blev två matbutiker = Kungens Kurva? Skaffa lite proportioner! Och inte kommer Aga-området att likna innerstan. Hälften av området byggs med hus i park såsom på större delen av ön och häften med kvartersstruktur som i vilken mellanstor stad om helst.

Du får naturligtvis tycka att det är “tätt och otrevligt”, men beslutet stöddes av samtliga politiska partier och inte en enda lidingöbo överklagade vilket måste vara unikt på ön.

5. Gåshaga är precis som alla andra områden byggda med luft i emellan husen.

6. Det som framförallt skiljer Gåshaga och Aga från dina favoriter Näset, Käppala, Rudboda och Torsvik är att man bygger på redan ianspråktagen mark (gammal industrimark) och inte exploaterar vår grönområden. Om något av dessa områden hade varit obebyggda idag, hade du då föreslagit att man skulle bebygga idag? Trodde väl inte det!

7. Torsvik = Sergels Torg. Återigen skaffa lite proportioner och läs samrådsförslagen.

8. Nej, hela Sverige behöver inte bo i Stockholmsområdet men de som väljer att flyttar hit måste ha någonstans att bo. Var inte så fruktansvärt egoistisk.

Dessutom småstäderna utarmas inte av Stockholm utan deras flyttströmmar går i första hand till residensstäderna. Befolkningsökningen i Stockholm består till största delen av invandring från utlandet och födelseöverskott.

Liselotte 2013-03-30 17:20

@Bo. Fel forum att diskutera öns bebyggelsepolitik på! Detta handlar om ett okänsligt skövlande av en gammal, fin miljö som många Lidingöbor gärna besökt. Många familjehögtider och glada fester har firats i den unika miljön som Söderås kunde bjuda på. Även om insidan kanske fortfarande är fin, så är utsidan för alltid borta. För egen del blir det aldrig mer några fester där.

Bo 2013-03-30 11:12

Jag tror Karin och Eric är naiva. De nuvarande politiska ledarna vill exploatera så mycket de bara kan.

Troligen vill de helst sälja ut och bygga igen varenda parkbit för att få mer skatteunderlag så de inte behöver hushålla så mycket med det de har.

Estetiska och värden i en boendemiljö vet de inte vad det är.

Att öns befolkning vill bo på Lidingö mest för att det är en småskalig grön oas nära en storstad väljer de att bortse ifrån.

Men i förra valet förlorade de 10% väljarstöd för de ville bygga en för de flesta meningslös tunnel till en vansinnig kostnad.

Den stoppades i sista stund.

Bussgaraget i Stockby likaledes efter massiva protester.

Aga och Larsbergsområdet har förvanskats till ett nytt Kungens Kurva med ett nytt trångt bostadsområde intill med knappt någon luft mellan husen.

Vad är det för mening med att bygga så här tätt och otrevligt på Lidingö?

Se på Lidingös gamla områden som Näset, Torsvik, Käppala och Rudboda där det byggdes någorlunda luftigt. Varför ska nya områden som Aga och Gåshaga mest likna trånga innerstadsgator?

För att inte tala om nuvarande majoritetens illa dolda önskan att förvandla Torsvik till ett nytt område likt Sergels Torg.

Får våra valda politiker hemliga bonusar av byggbolag etc. eller vad är det som pågår?

Alla i Sverige ska inte bo i Stockholmsområdet. Och man får inte förtäta och förstöra befintliga värden i en boendemiljö för att helt egoistiskt maximera sina skatteunderlag och därmed strunta i att resten av Sverige bättre behöver satsningar på bostäder och arbeten.

Sveriges småstäder utanför storstäderna håller på att förvandlas till spökstäder.

Karin 2013-03-30 06:01

Jag håller med Eric. Det är ägarna till Villa Söderås som är ansvariga för trädskövlingen och som ska få stå sitt kast. Den som vet hur långt ärendet har avancerat är väl Tekniska nämndens ordförande Ida Drougge. Förhoppningsvis har en bedömningsman varit på plats och avgivit sitt utlåtande.

Eric 2013-03-29 18:51

Johan!

På vilket sätt är det politikernas fel att en företagare bryter mot lagen och hugger ner träd på kommunens mark?

Lidingöbo 2013-03-29 11:00

Om inte värderingsman redan varit på plats så är det för sent! Stubbfräsen går på högvarv i skrivande stund.

Johan 2013-03-28 11:12

Skandal!

Detta visar vad som händer med kultur- och naturmiljöer när man inte har koll. Lidingö Stad måste bli betydligt mer restriktiva för att förhindra att sådant här sker.

Trädens värde är en sak – det struntar nog ägarna i – istället borde det gå att utdöma höga skadestånd för förvanskad natur- och kulturmiljö.

Det stora problemet är att Lidingös styrande politiker gång på gång i handling visar att natur- och kulturmiljöer inte är viktiga. Med en ledning som agerar så – då är det inte konstigt att sådana här saker sker!

Karin 2013-03-27 18:47

Men nu har väl så mycket snö smält undan att en oberoende värderingsman kan ge sig ut till Söderås för att bedöma skadornas omfattning. Har Lidingö stad kanske redan kontaktat en sådan värderingsman?

Henry K 2013-03-27 17:00

Wow gick förbi Villa Söderås i helgen vad har hänt….man har ju skövlat allt!
Vem vill bo på Best Western efter detta?

Lillemor 2013-02-27 17:45

Ja, det är inte klokt att de får göra så här. kompensera med Japanska trädgårdar. Jag sätter inte min fot på Villa Söderås något mer. De borde veta bättre!

Karin 2013-02-26 19:29

Tror de nya ägarna till Villa Söderås kanske att lidingöborna har kort minne efter en sådan här hänsynslös massaker på vår gemensamma miljö i Elfvik? Skulle inte tro det. Förvisso är ägarna väl medvetna om sitt “misstag” och att de kommer att få erlägga skadestånd – vilket antagligen inte bereder dem några större svårigheter – men kanske tänker de “ja, ja folk är nog lite upprörda just nu men så småningom lugnar de väl ner sig och då är det business as usual?”

Och arboristerna då! Måste ni lyda order blint precis som en soldat i krig?! Ni har ett stort ansvar. Kolla vad som gäller på kommunkontoret innan ni skrider till verket.

Förvärvet av Villa Söderås blev en ren affärsangelägenhet där
intresse vilja och skyldighet att skydda och bevara gammal fin lantlig miljö ute på Elfvik kommit i sista hand. Ja hur ska man annars kunna tolka de sorgliga bilder från Villa Söderås som visats? Att inte alla involverade rodnar av skam. Kan ägarna överhuvud taget känna sig
välkomna här på Lidingö? Det räcker liksom inte att bara måla om kåken.

Bojkott låter bra även för min del.

margareta borgelin 2013-02-26 17:12

Den vettlösa skövlingen av träden på Söderås upprör många av oss. Ser ut som en naturkatastrof dragit fram.
Elfvikslandets unika värden med det öppna jordbrukslandskapet, park och naturmiljöer och fullt med intressant kulturhistoria uppskattas av oss lidingöbor. Området är också naturreservat.
En insiktsfull ny ägare till Söderås borde ha förstått värdet av den unika miljön. Sett det som en fantastisk tillgång i den näringsverksamhet han/hon tänker bedriva. Men nu blev det inte så. Istället har man genom den urskiljningslösa avverkningen brutit mot ett antal lagar. Rättvisan kommer förhoppningsvis att ha sin gång. Men den skada man ställt till med blir svår att reparera inom överskådlig tid.
Vad kan göras för att förebygga liknande händelser i frammtiden?
Kanske borde det vara obligatoriskt att de som förvärvar fastigheter som ligger i känsliga miljöer, t ex naturreservat, ges särskild information av kommunen. Fastighetsägare som saknar erforderlig kunskap skulle därmed ges chansen att tänka efter innan motorsågarna dras igång.

Ulf 2013-02-26 09:23

Kolla gärna upp detta nya ägarbolag på Alla bolag eller liknande sidor. Tidigare Vd är fortfarande med i styrelsen t ex.
I övrigt tycker jag att vi lidingöbor som värnar om vår gemensamma miljö här på ön bojkottar Söderås i fortsättningen! Enligt hemsidan är man tydligen en del i hotellkedjan Best Western -bör påpekas för dem att detta inte är någon goodwill för det varumärket !
På Lidingö råder ju i stor utsträckning inställningen att man inte bryr sig om att vidta åtgärder mot dem som har gott om pengar. Vad vidtogs t ex för åtgärder efter den lagvidriga rivningen av torpet “Plåten”, också på Elfvikslandet? Där hänvisade man också till att “det var ruttet” Mycket märkligt att man inte tar fram bevis för detta innan man vidtar åtgärder…
Träd har även fällts längre bort längs strandpromenaden under någon grumlig hänvisning till att det skulle restaureras en ”park” Märkligt att träden som togs ned råkade stå så att de skymde utsikten mot vattnet… Som ersättning står nu några små ynkliga nyplanterade exemplar. Hoppas verkligen att Lidingö Stad denna gång ser till att genomdriva ordentligt skadestånd. Nu finns ju vad jag förstår även prejudikat från Stockholms stad när det gäller olovlig trädfällning.
Men störst effekt har det om vi alla som bojkottar dessa miljömarodörer! Lämpligen sprider vi även detta till alla affärskontakter och företagsorganisationer som vi har kontakter med!

Gunilla 2013-02-24 18:49

Niklas har rätt, jag tycker att det är skamlöst det här. Jag kommer inte att besöka villa Söderås något mer.

Niklas 2013-02-24 17:09

Ja detta är tragiskt. De här träden har ju alltid funnits där och inte varit till skada för någon ägare eller gäst. Jag har varit på Södetrås på 3 bröllop och ett 60 årskalas, och aldrig har man prata om att träden skulle vara till nackdel för anläggningen.
Det räcker inte med det skadestånd som kommunen skall utdöma för den nya fastighetsägaren. Jag vill sträcka mig längre och har nu bestämt att inte förlägga våran bröllopsfest dit i sommar. Istället så får det bli något annat alternativ. Jag uppmanar andra att följa min bojkott av Söderåsen. Ska man förvärva något på Lidingö så ska man följa regler och riktlinjer som finns och inte skövla för egen vinning.

liselotte 2013-02-22 13:35

Den vackra, gamla sommaridyllen ute vid Söderås behöver varken tujor eller japanska trädgårdar! Det är skamligt att de nya ägarna inte tagit reda på vad som gäller! Hoppas nu att staden vågar dra till med ett rejält skadestånd för det massakrerade området. Det är inte trovärdigt att påstå att de gamla lindarna i allén var i så dåligt skick. En arborist (professionell sådan…) hade snabbt kunna bedöma i vilket skick träden var. Hoppas Lidingöborna kommer ihåg den här hanteringen när Söderås sedan ska börja värva kunder!

Karin 2013-02-21 11:39

Återigen har så fastighetsägare på Lidingö låtit hugga ned träd som de ansåg ha varit “i dåligt skick”. Att återigen behöva läsa om självsvåldiga fastighetsägare som tar sig rättigheter de inte har är oerhört. (Längre tillbaka har vackra ekar huggits ned på södra ön.) Fastighetsägare har satt sig över inte bara Lidingö stad utan även Länsstyrelsen. För detta måste de nya ägarna till Villa Söderås, Solparken Förvaltnings AB, om och när de döms få betala ett rejält skadestånd och inte bara en symbolisk summa som säkert inte blir alltför kännbar. Låt bara inte, när sedan rättvisan har sin gång, fastighetsägarna få gömma sig bakom några arborister och komma med bortförklaringar/ursäkter.

I artikeln står följande punkter som får vem som helst att reagera

“Stadens mark börjar ungefär 18 meter ovanför den gångstig som går utmed Söderås och Rönneberga och fortsätter ner till vattnet.”

“de nya ägarna även börjat ta bort delar av den allé som leder från entréporten upp till huvudbyggnaden. För detta krävs godkännande av länsstyrelsen.”

“Under våren ska japan-inspirerade träd planteras på sluttningen ned mot vattnet.”

Det vore önskvärt och rentav självklart att

när egendomar så betydelsefulla som Villa Söderås byter ägare ska säljaren informera om köparens rättigheter och skyldigheter som fastighetsägare;

alla de lövträd som huggits ned på stadens mark återplanteras med samma sorts lövträd så gott sig göra låter och absolut inte med några “japan-inspirerande träd”.

Sedan vore det önskvärt att den som kallar sig arborist (el trädfällare) och har fått i uppdrag att fälla träd bör ha skyldighet att anmäla sitt uppdrag på kommunkontoret och noga ta reda på där var tomtgränsen går och gärna göra ett studiebesök på plats tillsammans med Lidingö stads förvaltare för skog och vilt, Bertil Sandberg innan arbetet påbörjas. I synnerhet vid tveksamheter och när det gäller mark av sådant stort allmänintresse som i fallet Villa Söderås. Annars dröjer det väl inte många månader förrän det är dags för en ny trädavverkare att skrida till verket. Någon som vill förbättra utsikten till exempel.

Rent generellt skulle jag faktiskt önska att utöver skadestånd kunde den som gör sig skyldig till dylik skadegörelse bli dömd till samhällstjänst som förslagsvis kunde utföras t ex på äldreboenden, skolmatsalar och på bibliotekets verkstad för restaurering av skadade böcker.

Kommentera

Fler artiklar från Ekonomi

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google