Väder Lidingö

Lidingö söndag 7 mars 2021 v. 09

Senaste kommentaren - Se fler

Elizabeth Salmonson 24 nov 21:33 om Välkommen till Katarina Grettes magiska värld

Villa Söderås: Dags att samtala med kommunen

torsdag 19 november 2015 18:24

Den 28 oktober beslutade Länsstyrelsen att man i stort sett instämmer i Lidingö stad bedömning och beslut vad gäller det markförändringar som Villa Söderås ägare genomfört. Länsstyrelsen avslår därför markägarens invändningar både vad gäller jordvallarna och stadens vitesföreläggande. Tommy Lindström, som är företrädare för ägarbolaget VSQ Property AB, säger i samtal med Lidingösidan att han ännu inte sett Länsstyrelsens beslut men att han gärna vill samtala med kommunen om hur själva mätningen av jordvallarna ska bedömas.

Villa Söderås huvudbyggnad skymtar bakom planteringen.Villa Söderås huvudbyggnad skymtar bakom planteringen.

Länsstyrelsen inleder med att säga att det inte krävs marklov för att plantera häckar och buskar på den egna tomten. Många förbipasserande har retat sig på alla tujor som planterats, men det är alltså fullt tillåtet att plantera vad man önskar. Därefter fastslår länsstyrelsen att prövningen man gjort begränsar sig till markutfyllnaderna.

Länsstyrelsen gjorde ett besök vid fastigheten den 7 oktober i år och skriver att "resultatet är upp till ca två meter höga vallar som i stort sett omgärdar bebyggelsen på tomten". Man instämmer i kommunens bedömning att marklov hade krävts för att få göra en sådan avsevärd ändring. "Åtgärden får alltså anses som bygglovspliktig". Och eftersom inget bygglov sökts så har PBL:s bestämmelser överträtts. Man konstaterar också torrt att "den vidtagna åtgärden inte är varsam". Ägarbolagets överklagande avslås i denna del.

Lidingö stad har också utdömt ett vite på 350 000 kronor, som ska betalas ifall inte marken återställts inom tre månader från att beslutet vunnit laga kraft. Detta har ägarbolaget också överklagat. Även här är länsstyrelsen iskall i sin formulering att "det inte framkommit några omständigheter som kan utgöra skäl att sätta ned vitesbeloppets storlek". Så även här avslås ägarbolagets överklagande.

När det gäller byggsanktionsavgiften på 22 200 kronor som miljö- och stadsbyggnadsnämnden påfört ägarbolaget blev det däremot bakslag för kommunen. Länsstyrelsen anmärker på att nämnden inte åberopat rätt bestämmelse.

Vid Lidingösidans kontakt med Tommy Lindström säger han sig inte känna till länsstyrelsens beslut, eftersom han sedan någon vecka befinner sig på annan ort. Han kan därför inte säga om beslutet ska överklagas. Tiden för överklagande är tre veckor från den dag man tagit del av beslutet. Det är därmed oklart om någon representant för ägarbolaget ännu tagit del av beslutet. Lindströms grundinställning är att det är oklart om var den ursprungliga marknivån låg, vilket innebär osäkerhet hur mycket jord som lagts på.

- Vi måste hitta en rimlig möjlighet att mäta. Rör det sig om 50 eller 60 centimeters höjning? Vem vet hur högt det var från början? Varifrån ska man mäta, frågar han. Vi får nog be kommunen ut till Söderås och delta i mätningen, säger Tommy Lindström som betonar att "vi tänker inte vara ogina, på något sätt, vi vill få ordning på detta".

Lidingösidan har under åren följt förändringen av Villa Söderås ute på Elfvik på Lidingös norra del, när nya ägare tog över vid årsskiftet 2012/2013. Den som vill läsa kan skriva in ordet "Söderås" i sökrutan uppe till höger så syns alla artiklar.

Bakgrund: I Hong Kong finns företaget Trafalgar Shipping Ltd som äger Villa Söderås 1 AB, som namnändrats till VSQ Property AB. Tommy Lindström och Lars Ekman (ersättare) utgör styrelsen för VSQ. De som äger Trafalgar Shipping Ltd är fastighetsmannen Johan Lundberg och KF:s tidigare finanschef Johnny Capor.

Dela Villa Söderås: Dags att samtala med kommunen

Kommentarer

Karin Wallgren 2016-01-12 18:41

Det var den 28 oktober som Länsstyrelsen fastställde att Villa Söderås skulle erlägga vitesbelopp på 350.000 SEK senast inom tre månader från domen med anledning av markförändringen på egendomen. Dessutom skulle den höga jordvallen minskas i nivå med hur där sett ut innan den nuvarande ägaren för Villa Söderås tillträdde. Tommy Lindström som företräder ägaren säger att han inte vill vara "ogin" på något sätt och samtidigt säger han sig behöva kommunens hjälp med att mäta om det är 50 eller 60 cm jord som ska bortforslas. Nå motsatsen till att vara ogin är ju att vara generös, dvs slå på stort och resolut ta bort 60 cm jord, eller? Villa Söderås har kanske redan betalat vitesbeloppet och även kommit igång med bortforsling av den för höga jordvallen? Javisst, nu har det ju snöat dessutom. Men det är väl i alla fall så att en representant för Villa Söderås har fått ta del av domen?

Kommentera

Fler artiklar från Ekonomi

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser från Google