Väder Lidingö

Lidingö måndag 8 mars 2021 v. 10

Senaste kommentaren - Se fler

Elizabeth Salmonson 24 nov 21:33 om Välkommen till Katarina Grettes magiska värld

Villa Söderås: Vi vill försköna fastigheten och planterar träd

tisdag 17 juni 2014 00:45

Det pågår omfattande markarbeten vid Villa Söderås på Elfvikslandet, se Lidingösidan 3 juni. Lidingö stad har nu i ett brev begärt att ägaren till fastigheten Söderåsen 1, Villa Söderås 1 AB (556913-3050), skriftligen förklarar vad som pågår, eftersom miljö- och stadsbyggnadskontoret bedömt att markarbetena kräver marklov. I sitt svar meddelar ägarens representant att markarbetena inte är så stora och att man redan planterat 1600 träd plus att ytterligare 1000 träd ska planteras, allt för att försköna fastigheten.

I ett svar till staden har styrelseledamoten i Villa Söderås 1 AB, Tommy Lindström, förklarat att markjusteringarna inte är av sådan omfattning att fastighetsbolaget behöver begära marklov. Därför har bolaget inte kommit med någon ansökan. Och det som nu görs sker inte heller i tysthet. “Vi har inget att dölja, syftet är nämligen att försköna fastigheten” skriver Lindström.

Vad fastighetsbolaget gör är alltså att man återställer utseendet på Villa Söderås till något som fanns tidigare. “Markförändringen är inte högre än den när- eller bakomliggande markens höjdläge”, skriver Tommy Lindström.

Lindström passar också på att skriva om ett möte han haft med två av stadens representanter i oktober 2013, inför nedtagning av träd på Villa Söderås mark. Beskedet som då gavs var att inga träd var skyddsvärda utan att de kunde tas ned. Vid samma möte bad Lindström att staden skulle ta ned ett “flertal döda träd (almsjukan) som finns på kommunens mark bl.a. utmed promenadstråket och intill badplatsen. Det vägrade kommunens företrädare göra, då det fanns bioorganism-värden i de döda träden som ägde företräde före barns, åldringars och andra människors liv och säkerhet”.

Tydligen har nu några av de döda träden ramlat ihop och Lindström betonar nu i svarsbrevet till miljö- och stadsbyggnadskontoret att fastighetsbolaget inte vill “få besvär av sjukdomar och skador från dessa träd eller att negativa människor anklagar bolaget för att inte ha krävt trädens nedtagning. Vår fastighet har förskönats med 1 600 st nya träd och skall ytterligare 1 000 st friska träd planteras – nu bl.a. nya alléträd på 1,5 m och senare 3 m höga träd. Vi tvingas inhägna området för att undvika skadetillfällen och för att skydda träden”.

Dela Villa Söderås: Vi vill försköna fastigheten och planterar träd

Kommentarer

Kjell Borking 2014-06-24 09:51

Kommentar till uppgifterna från Tommy Lindström.

Tommy, tyvärr har vi inte lyckats få kontakt med dig trots ihärdiga försök. Det verkat dock gå bra att kommunicera via Lidingösidan. Jag representerad en grupp personer som bor ute på Elfvik, vi kallar oss Elfviks vänner. Vi har noterat stor besvikelse när Villa Söderås stängde, men se nu till stor förfäran att hela fastigheten håller på att förvandlas till en bunker. Som jag uppfattar kommunen så kommer fastighetsägaren tvingas att återställa allt som skulle krävt bygglov, jag tror att kan bli mycket dyrt.

Vi har mycket svårt att tro på uppgiften att Lidingö stad skulle ha godkänt och bejakat skövlingen av samtliga träd på fastigheten. Denna uppfattning stärks av att staden både polisanmält tilltaget och dessutom kräver skadestånd.

Enligt artikeln ovan är vallen på framsidan tillfällig och kommer att ”planas” ut och ligger i nivå med omgivningen. Jag rekommenderar att du åker ut och talar med din entreprenör, i ”jordvallen” ligger nämligen tonvis med sprängsten som knappast låter sig ”planas ut”.

Vallarna vid entrén är ca. 3 meter höga och det kan väl knappast kallas för att citat: “Markförändringen är inte högre än den när- eller bakomliggande markens höjdläge”.

Enligt brevet har ni också planterat 1600 träd och planerar att plantera ytterligare 1000. Detta stämmer, det som planterats är tujor på toppen av ”befästningsvallen” och där bildar de en ogenomtränglig mur speciellt om antalet fördubblas. Efter att antal år når ju tujan en ansenlig höjd och då kommer förbipasserade inte ens att se taket på Villa Söderås.
Vad är tanken med Villa Söderås?
Varför dessa befästningsvallar runt huset?
Vad skall fastigheten användas till?

Kommentera

Fler artiklar från Ekonomi

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser från Google