Väder Lidingö

Lidingö måndag 19 februari 2018 v. 08

Senaste kommentaren - Se fler

Eric Johansson 19 feb 08:18 om Det blir biljettstolpar på Lidingöbanan

Stadshuset: Kommunfullmäktige

Börjar: 2018-02-19 18:00 Slutar: 2018-02-19 22:00

Kommunfullmäktige i Lidingö, ordinarie sammanträde i sessionssalen.

Interpellationer och frågor
1. Interpellation från Arvid Molin (MP) – jämställd fördelning av resurser mellan pojkar och flickor inom kultur och fritid.
2. Interpellation från Amelie Tarschys Ingre (L) – om stadens arbete för att uppmärksamma och motverka förekomsten av sexuella trakasserier i vården och omsorgen både av personal och brukare.
3. Interpellation från Amelie Tarschys Ingre (L) – om stadens arbete för att uppmärksamma och motverka förekomsten av sexuella trakasserier i skolan av både personal och elever.
4. Interpellation från Christina Wahlström (C) – angående Ö-gruppens framtid.

Ärenden
5. Ändring i förbundsordningen för Käppalaförbundet gällande utökad låneram.
6. Förslag till ändring i Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) samt restriktioner i tillstånd för värmepumpar.
7. Godkännande av exploateringsavtal avseende genomförande av detaljplan för kvarteret Isstacken m.m.
8. Detalj- och fastighetsplan för kvarteret Isstacken m.m. – antagande
9. Revidering av reglemente om ekonomiska villkor för förtrondevalda.
10. Motion om barns rätt att få vara barn – svar på motion av Iréne Borgenvik (SD).
11. Motion om fler ersättare i fullmäktige – svar på motion av Amelie Tarschys Ingre m.fl. (L).
12. Valärenden

Kommentera

Fler evenemang

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser