Väder Lidingö

Lidingö tisdag 19 februari 2019 v. 08

Senaste kommentaren - Se fler

Peder Groth 14 feb 13:46 om Lidingösidan 2004 - 2018

Hersby gymnasiums aula: Kommunfullmäktige

Evenemangen finns nu på Visit Lidingö

Börjar: 2018-09-24 18:00 Slutar: 2018-09-24 22:00

Förra gången kommunfullmäktige sammanträdde i Hersby gymnasium var år 2006. Även då på grund av ombyggnadsarbeten i stadshuset. I talarstolen står Paul Lindquist (M).

Förra gången kommunfullmäktige sammanträdde i Hersby gymnasium var år 2006. Även då på grund av ombyggnadsarbeten i stadshuset. I talarstolen står Paul Lindquist (M).

Lidingös kommunfullmäktige sammanträder i Hersby gymnasiums aula (eftersom stadshuset är under ombyggnad).

Interpellationer och frågor
•Interpellation från Patrik Sandström (MP) - angående uppsägning av bostadskontrakt för nyanlända som anvisats till Lidingö
•Interpellation från Amelie Tarschys Ingre (L) - om barngruppernas storlek i förskolan, personaltätheten och personalens utbildning
•Interpellation från Christer Mohlin (oberoende tidigare C) - Om effektivisering av staden
•Interpellation från Lotta Cavalli Björkman (C) – om utveckling av stadsdelarna
•Interpellation från Patrik Buddgård (C) – om stärkt arbete mot våld i nära relationer
•Interpellation från Iréne Borgenvik (SD) – om heroinmissbruk bland Lidingös ungdomar
•Interpellation från Sven Erik Wånell (V) – om hur arbetet med integration påverkas av de nyanländas osäkra bostadssituation
•Interpellation från Sven Erik Wånell (V) - om cykelväg längs Norra Kungsvägen

Ärenden
•Simhall I Dalénum – genomförandebeslut
•Revidering av förbundsordning och reglemente för Storstockholms brandförsvar
•Sammanträdesdagar 2019 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens kontor
•Plan för uppsättning av laddstolpar – svar på motion av Erik Wallin (MP)
•Kommunal träbyggnadsstrategi för klimatet – svar på motion av Patrik Sandström (MP)
•Bostadsmoduler i stället för uppsägningar – svar på motion av Patrik Sandström (MP) och Arvid Molin (MP)
•Ansvarsfullt mottagande av nyanlända – svar på motion av Patrik Sandström (MP) och Arvid Molin (MP)
•Valärende

Debatten sänds på Radio Lidingö 97,8 länk.

Debatten sänds även på Webb-tv. Länk

Kommentera

Fler evenemang

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser