Väder Lidingö

Lidingö måndag 16 juli 2018 v. 29

Senaste kommentaren - Se fler

Johan Mihkelson Ringqvist 15 jul 13:02 om Sommarjobb i backen för breddad vinteråkning

Jernet: Hur ser framtidens centrum och närcentra ut?*

Börjar: 2018-02-16 08:00 Slutar: 2018-02-16 10:00

Frukostseminarium med Fredrik Bergström ek.dr., affärsområdeschef WSP Analys & Strategi.

WSP är ledande inom handels- och marknadsanalyser och Fredrik är en erfaren och inspirerande föreläsare och omvärldsanalytiker som kommer ge kunskapsinput och inspiration som leder till bättre affärer.

• Vilken roll har ett centrum i de växande städerna.
• Hur ser framtiden ut för ett centrums utveckling.
• Vilken potential finns.
• Vilka hot finns.
• Vilket befolkningsunderlag behövs.
• Hur viktigt är det med kommunikationsmedel (tillgänglighet).
• Hur ser framtidens handel ut.
• Hur ska man få en bra handelsmix.

Avslutningsvis blir det diskussion om möjligheter och utmaningar för Lidingö centrum och Lidingös närcentra.

* Föranmälan via mail till anki@happyandsmile.se eller på denna länk senast den 14 februari.

Arrangör: Lidingö Näringsliv

Plats: Restaurang Jernet, Lidingö centrum

Kommentera

Fler evenemang

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser