Väder Lidingö

Lidingö fredag 16 november 2018 v. 46

Senaste kommentaren - Se fler

Lars Aronsson 15 nov 18:44 om Debatt: Gåshagaleden. Hög tid att göra rätt

Stadshuset: Kommunfullmäktige sammanträder

Börjar: 2018-06-18 18:00 Slutar: 2018-06-18 22:00

Sista sammanträdet före sommaren.

Dagordning:

Interpellationer och frågor
• Interpellation från Patrik Sandström (MP) - angående uppsägning av bostadskontrakt för nyanlända som anvisats till Lidingö
• Interpellation från Patrik Sandström (MP) - angående flytt av verksamheter till stadshuset
• Interpellation från Amelie Tarschys Ingre (L) - om barngruppernas storlek i förskolan, personaltätheten och personalens utbildning
• Interpellation från Lotta Cavalli Björkman (C) – om utveckling av stadsdelarna
• Interpellation från Patrik Buddgård (C) – om stärkt arbete mot våld i nära relationer
• Interpellation från Iréne Borgenvik (SD) – om heroinmissbruk bland Lidingös ungdomar
• Interpellation från Sven Erik Wånell (V) - om hur arbetet med integration påverkas av de nyanländas osäkra bostadssituation
• Interpellation från Sven Erik Wånell (V) - om cykelväg längs Norra Kungsvägen

Ärenden
• Aktieägartillskott till Lidingö stads fastighets AB
• Reviderad trafikstrategi för Lidingö stad
• Taxor för tillsyn och kontroll av folköl, tobak samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare m.m.
• Godkännande av tilläggsavtal till exploateringsavtal avseende genomförande av bebyggelse enligt detaljplan för kvarteret Klockbojen 2, Lidingö
• Godkännande av Planprogram för Högsätra
• Godkännande av tillägg nummer fyra till exploateringsavtal för Dalénum och tillägg nummer ett till bilaga 10 i exploateringsavtal för Dalénum
• Valärende

Plats: Sessionssalen

Sammanträdet sänds via webb-tv och på Radio Lidingö 97,8

Kommentera

Fler evenemang

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser