Väder Lidingö

Lidingö onsdag 16 januari 2019 v. 03

Senaste kommentaren - Se fler

Karin Wallgren 11 jan 07:32 om Lidingösidan 2004 - 2018

Gustaf Drougge: Sverigeförhandling blev Lidingöutpressning

Publicerad 1 juli 2016

I veckan fylldes mitt Facebook-flöde av Dagens Nyheters stjärnkolumnist Viktor Barth-Krons krönika om att Lidingö sagt nej till skambudet från staten om att dra tunnelbanan till ön. Med en sylvass penna raljerar han över hur det skulle vara om Lidingö fullt ut skulle skärmas av från regionen när bron skulle rivas och Norra länken byggas igen. Kommer man utifrån, är det lätt att förstå den hårda tonen, men den hittar få entusiastiska läsare på ön.

Som vanligt är politik det man ser och det man inte ser.

Det man ser är en girig ö som inte vill bidra och istället bara ha godsakerna. Luftig småstad utan trängsel och nära till ett rikt restaurangliv på andra sidan vattnet. Den gemensamma nämnaren för anhängarna av denna idé är att de sannolikt inte känner några lidingöbor.

Det man inte ser är att staten via Sverigeförhandlingen kom till Lidingö med ett bud om att bygga tunnelbana och för det ville de ha 5900 bostäder. Kommunen svarade staten, vad tror ni om att bygga ut spårvägen till Stockholm istället? Nejnej, det är bara tunnelbana som gäller och dessutom höjer vi budet till 8000 bostäder, säger staten och lägger till - dessutom ska alla bostäderna ligga i Lidingö centrum!

Det man inte ser är att det är uppenbart att Sverigeförhandlingen inte såg Lidingö som ett seriöst alternativ utan valde att höja sitt egna ursprungliga bud, snarare än att mötas i mitten, för att tvinga bort kommunen från förhandlingen. Det är självklart att Lidingö ska bidra till regionens utveckling med bostäder och arbetstillfällen men det görs inte endast med t-banestationer.

Det man ser är att DN:s friska fläkt föreslår höjda trängselskatter för just lidingöbor som ska erbjudas andra kommuner, men denna idé är redan anspråkstagen i form av utjämningsskatten som redan i dag flyttar rekordstora summor från Lidingö till övriga Sverige. Det är en tragisk ironi att varenda pigg idé om Lidingö kan illustreras med en bankautomat.

Det man inte ser är att Barth-Krons ansats att ställa kommuner mot varandra är den äldsta sanningen i maktpolitik, det vill säga att samla den stora massan mot en gemensam fiende. För att Lidingö inte vill ställa upp på statlig utpressning i ytterligare ett fall ska nu handskarna kastas av och gyttjan tappas upp till ett stort bad för en jättefajt där alla förlorar.

Som blivande pappa vill jag att mina barn ska växa upp i en stad som är ännu bättre än den vi har i dag och i den ekvationen är fler bostäder ett bärande element. Samtidigt är det inte den enda ingrediensen och alla bostäder är inte alltid bra bara för att de är bostäder.

En mer strategisk och smakfull förhandlingsdelegation hade frågat - vilka infrastrukturinvesteringar behöver Lidingö för att bygga så många bostäder som möjligt?

Men det skulle så klart bygga på att man var seriös och inte sysslade med politisk teater.

Engagerad i demokrati- och rättighetsfrågor genom biståndsorganisationen Jarl Hjalmarsson stiftelsen och älskar att träna, laga nya maträtter och uppleva kultur i alla dess former. Bor i Baggeby och är moderat fritidspolitiker i Kultur- och Fritidsnämnden. Favoritplats på Lidingö är Elfvik.

Fler Krönikor av Gustaf Drougge

Kommentarer

Karin Wallgren 2016-07-09 14:16

Jag vill också framföra mitt tack till Paul Lindqvist för hans betydelsefulla kommentar. Tack också till alla ni andra som även ni framfört kritiska och insiktsfulla inlägg i den här debatten där Sverigeförhandlarnas agerande nästan har fått hela Lidingö att framstå som majorinettdockor.

Anders Wennberg 2016-07-09 06:33

Tack Paul för insiktsfulla kommentarer. Det blir intressant att se vad Hans Rode svarar

Paul Lindquist 2016-07-08 05:40

Det stämmer säkert som Hans Rode skriver att Lidingö stad fick information om att kostnaden var 3,8 miljarder kronor eftersom landstingets arbetsutskott fick motsvarande information redan den 22 mars. Men om den kostnaden var känd redan då, varför gav Sverigeförhandlingen då först budet 5 900 bostäder?

3, 8 miljarder uppgavs dessutom vara en första osäker bedömning, behäftad med flera frågetecken. Den skulle, liksom kostnadsuppskattningarna för övriga projekt beräknas närmare av landstingets trafikförvaltning.

När landstingets tjänstemän senare återkom med noggrannare beräkningar på de olika objekten hade ingen sådan gjorts för tunnelbana till Lidingö. När jag frågade varför fick jag beskedet att Sverigeförhandlingen gett instruktioner om att det inte skulle göras förrän man var överens med Lidingö om antal bostäder. Det vore bra om Hans Rode kunde förklara varför man inte ville ha så säkra beräkningar som möjligt just för detta projekt, i synnerhet om kostnadsnivån var avgörande för kravet på antal bostäder.

En annan sak som förbryllar mig är att jag redan den 16 juni fick reda på att Sverigeförhandlingen avfärdat tunnelbana till Lidingö vilket var några dagar före det att Lidingö stad lämnade besked om att budet på 8 000 lägenheter var för högt. Hur kommer det sig?

Det är svårt att inte få känslan av att Lidingö bara var en bricka i ett större spel, att Sverigeförhandlingen aldrig hade för avsikt att gå vidare med tunnelbana till Lidingö. Frågan är bara varför bjöd man då upp till dans från början?

Anders Wennberg 2016-07-07 08:36

Patrik Sandström,

Jag ställde tidigare en fråga till dig:

- Var någonstans i Västeuropa eller USA har man lyckats bygga 8 000 nya lägenheter i ett redan tätbebyggt område med skolor, butiker, villor, lägenheter? Kan du ta fram ett lyckat sådant exempel?

Din tystnad tyder på att du inte känner till några sådana? Självklart skall ytan och tillgänglig mark (som inte redan är bebyggd, vatten eller på annat sätt icke tillgänglig) lika liten som i Torsvik/Centrum.

Ulf Geijer 2016-07-06 10:04

Patrik Sandström mfl gör en historielös analys av Lidingös insatser för bostadsbyggandet i stockholmsregionen under de senaste decennierna. Det faktum att Lidingö är en av landets fem mest tätbebyggda kommuner och den fjärde mest tätbebyggda i stockholmsregionen visar att ön redan har tagit ett stort ansvar. Lidingö planerar i dagsläget för en fortsatt nybyggnation av bostäder, men i en takt och på ett sätt som fungerar i den redan existerande miljön. Om man kraftfullt vill öka bostadsbyggandet i stockholmsregionen vore naturligare att rikta strålkastaren på de kommuner som är glest befolkade och därför har mycket mer plats att bygga på än vad Lidingö har.

Det finns mer än 15 kommuner i stockholmsregionen som är mindre tätbefolkade än Lidingö (som har ca 1 500 inv/km2). Av dem är det 10 kommuner som inte ens når upp till halva Lidingös nivå (dvs de har färre än 750 inv/km2). Om de här kommunerna byggde så många bostäder att de i genomsnitt fick en befolkningstäthet uppgående till 750 inv/km2, skulle mer än 450 000 nya bostäder tillskapas i stockholmsregionen. Naturligtvis kan ett så linjärt samband inte tillämpas rakt av, men det illustrerar ändå vilken outnyttjad utbyggnadspotential som finns i övriga kommuner runt Stockholm.

Mot den bakgrunden ter det sig märkligt att framställa det som något slags moralisk nödvändighet, att det redan tätbebyggda Lidingö måste bygga 3 000, 6 000 eller till och med 8 000 nya lägenheter, insprängda i stadens centrala delar.

Även en ganska omfattande utbyggnad av Lidingö, skulle ha en rätt marginell effekt i arbetet med att uppnå det regionala målet om 350 000 - 400 000 nya bostäder i stockholmsregionen under de kommande decennierna. Det skulle däremot få långtgående negativa konsekvenser för Lidingös karaktär av småskalig närförort.

Alla indikationer tyder på att människor idag tycker att Lidingö är en bra kommun att bo och verka i. Stadsplaneringen under kommande år bör därför inriktas på att utveckla öns speciella karaktär i stället för att i grunden göra om den. Den som trots detta föredrar att Lidingö byter skepnad bör under alla omständigheter vara uppriktig med att det är detta som är målet.

Ulf Geijer (M)

Henrik Åkermark 2016-07-04 20:37

Utomordentligt bra sammanfattat Gustaf. Det var som vi konstaterat tidigare att kravet på 8000 lägenhetsenheter är ett skambud som gavs med avsikt att tvinga Lidingö ut ur förhandlingarna, inget annat.
Hans Rodes kommentar med närmast vulgär algebra till synes utan tanke på vad matematiken skulle innebära belyser än tydligare hur motparten tänkt. (Tensta Hans)
Eller kanske snarast ett bevis på att han Medvetet undvikit att göra en konsekvensanalys med alla relevanta aspekter medtagna och sammanvägda. Nej Hans kommer med en kalkyl som inte bara speglar en total okunnighet om vad siffrorna innebär utan också visar ett fullständigt ointresse för vad innevånarna, vi vanliga människor vill för att trivas och må bra. Att komma dragande med att andra kommuner "visst" vill ha fler innevånare låter bara dumt och omoget.
Viktor B-K:s skriverier ligger helt i linje med den "låt" med "hata Lidingö" som snurrade runt för ett antal år sen och är en yttring av kulturförnäm avundsjuka som luktar illa.
En fis och inget viktigare.
Både Hans och Viktor B-K ger med sina utsvävningar ända från matematikens "klossnivå" till den romantiserande vänsterutflykten ett intryck av att inte tillåta sig själva att med öppna fördomsfria sinnen tänka och se helhet såväl som den vanliga människan oberoende av var hon/han finns.. Nej fram för Tensta- och Rinkeby-romantik är deras illa dolda agenda.
För övrigt, hemkommen från Manhattan idag konstaterar jag att det är bra där men inte här.

Gustaf Drougge 2016-07-04 17:29

Hej och tack för alla värmande kommentarer både här på Lidingösidan och per e-post och telefonsamtal. Det är glädjande att fortfarande kunna engagera till samtal.

Bra att Hans Rode och Sverigeförhandlingen läser Lidingösidan, och det borde de göra oftare. Då hade de känt till att Spårväg City är det som Lidingö behöver och prioriterar. Att detta inte var ett alternativ i förhandlingen är förvånande om nu nya bostäder var prio 1. Nu verkar istället prestigen kring t-banan vara högsta prioritet.

Jag har varit informerad om förhandlingsbuden och det stämmer att budet höjdes från 5900 till 8000. Att du hänvisar till SLL för en annan beräkning än den ursprungliga stämmer säkert, men då förvånar det än mer att Sverigeförhandlingen gick ut med 5900-budet överhuvudtaget.

Kanske skulle Sverigeförhandling hört av sig till KSO och kommundirektören för att lära sig hur vi bygger bostäder på Lidingö, då skulle de tidigt få höra om värdet av Spårväg City.

Mvh
Gustaf Drougge

Anders Jensson 2016-07-04 15:04

Bo, du har uppenbarligen missat att hela området runt Ropsten har en ny detaljplan på gång med Planerad byggstart för etappen 2019 och inflyttning mellan 2021-2025.
Det har bl.a rapporterats om detta på Lidingösidan och mer finns att läsa på http://bygg.stockholm.se/kolkajen
På de bilderna kan du själv se att det inte finns några planer på att ha kvar dagens bussterminal för Lidingöbussarna. Dock kommer ju Lidingöbanan och T-Banan att fortsätta mötas där, men utan utrymme för infartsparkering. Infartsparkeringen har ju redan minskat och med nuvarande infartsavgifter har det redan blivit kostsamt att hämta och/ eller lämna.
Slutsats: Vi på vår sida bron måste själva på egen mark hantera bussarna och infartsparkeringarna.

Hans Rode 2016-07-04 14:31

Tyvärr är det så att Gustav Drougges inlägg inte baseras på det som skett och fakta.
Utgångspunkten för Sverigeförhandlingen att starta samtal med Lidingö var att en tunnelbana skulle kosta ca 2 miljarder vilket skulle ge ca 3000 bostäder per miljard.
Baserat på dessa uppgifter startade samtalen.
Senare under arbetet kom Landstinget med nya kostnadsuppgifter som angav en kostnad på ca 3,8 miljarder.
Med det nyckeltal som Sverigeförhandlingen använder behöver vi då drygt 10000 bostäder för att få ettbarnspolitikens nyckeltal.
2000 av dessa var Stockholm stad beredda att bidra med och resten behöver Lidingö åtaga sig för att det skall vara intressant för Sverigeförhandlingen som har till uppgift att åstadkomma så många bostäder som möjligt kopplat till kollektivtrafikutbyggnad/tunnelbaneutbyggnad.
Dessa fakta har vi redovisat till KSO i Lidingö samt kommundirektören.
Föreslår att Drougge kontaktar dem för ett samtal.
Hälsningar
Hans Rode

Hans Barje 2016-07-04 10:41

Bra skrivet Gustaf.
Att bygga 8000 lägenheter, motsvarande en bebyggelse av ca 8 stycken nya Dalenrum vilket skulle innebära en gigantisk ökning av Lidingös invånarantal. Antalet lidingöbor skulle öka med ca 40% eller 20 000 invånare och merparten av dessa bostäder skulle byggas centralt på Lidingö.
Lidingö karaktär skulle totalt förändras från en villastad med blandad bebyggelse till en stad som domineras av stora bostadshus och där andelen villor och radhus skulle reduceras till ca 25% av bostadsbeståndet. Lidingös karaktär skulle markant förändras.
Sverigeförhandlingen handlar inte om tunnelbana, utan endast om att tillskapa fler bostäder i Stockholmsregionen, inget annat.

Lidingö kommer fortsätta att utvecklas och nya bostäder kommer att byggas på Lidingö, men detta kommer att beslutas lokalt av Lidingös politiker och inte baserat på - ¨moroten Tunnelbana¨.
Lidingö tog chansen att förhandla med Sverigeförhandlarna, men deras bud var långt ifrån realistiskt för Lidingö och Lidingös vilja att diskutera Lidingöbanans sträckning och Spårväg City avvisades.
Bakom beslutet att säga nej till Sverigeförhandlarnas bud stod Moderaterna, Lidingöpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet.

Hans Barje (M)

Bo Widerström 2016-07-03 23:53

Vad svarade Lidingö stad på det första kravet 5900 lägenheter?

Även 5900 är naturligtvis redan det en helt orimlig nivå om inte våra politiker vill att vårt Lidingö skall bli likt andra betongförorter.

De flesta lidingöbor kan redan idag smidigt åka med lidingöbussar eller Lidingöbanan till Ropsten för byte till T-banan eller Stockholmsbussarna.

Det är inte realistiskt att Stockholms stad kommer att kasta ut SL från Ropsten så att lidingöresenärerna inte kan fortsätta att byta i Ropsten.

Anna R Kihlman måste redovisa om det finns en skrivelse som säger att lidingöbornas bytesstation i Ropsten kommer att försvinna vid ett visst datum.

Lars Hedberg 2016-07-03 11:20

8000 bostäder, säg lägenheter, och sedan bygger vi 25 våningshus, och sedan hoppas vi på 8 lägenheter per våning - det blir lite som på 30-talet med massor av 1.5:or och 2:or med arbetskök det - så får vi alltså 200 bostäder per hus. Med 200 bostäder per hus, och 8000 bostäder, så blir det 40 stycken 25-våningshus.

Det inser de flesta är helt orimligt.

"Manhattan-stuk" med 100 våningar per hus, fortfarande 8 lägenheter per våning, ger 10 skyskrapor.

Det inser ännu fler att det inte kommer inträffa på vare sig Lidingö eller någon annan stans i Stockholm, eller Sverige för den delen.

Anders Wennberg 2016-07-02 09:00

Tack Gustav för en bra artikel.

Patrik Sandström vet jag däremot inte riktigt om han har tänkt till ordentligt. 8 000 lägenheter inom en radie på 1 km från tunnelbanan är väldigt mycket. Problemet är att området redan har villakvarter, skolor, vägar, Millesgården och vatten. Det var därför staden gjorde ett avgränsat område på 35 ha för planprogrammet. Om alla 8 000 lägenheterna skulle trängas in inom det området och drt bor 2-3 pers per ny lägenhet samt några i befintliga lägenheter, så blir befolkningstätheten nästan 2-3 gånger så hög som Manhattans 260 / ha. Visst kan säkert planområdet ökas, men hur mycket utan att man tvingas att riva befintliga bostadsområden?

Patrik, jag vill fråga dig:
- Var någonstans i Väst Europa eller USA har man lyckats bygga 8 000 nya lägenheter i ett redan tätbebyggt område med skolor, butiker, villor, lägenheter? Kan du ta fram ett lyckat sådant exempel?

Patrik Sandström 2016-07-01 19:24

Hej Gustav!

Jag respekterar att man kan ha olika åsikter om hur många som ska bo på Lidingö och var. Men jag har ändå några synpunkter på det du skrivit.

Sverigeförhandlingarnas syfte vad gäller Stockholmsregionen är att åstadkomma bättre kollektivtrafik och få till så många bostäder som möjligt, dessutom förbättra för cykling och ev finansiering till östra länken. Att finansiera Lidingös infrastruktur har aldrig varit det primära målet, men en möjlighet för Lidingö om Lidingö vill. Och vill inte Lidingö finns det andra kommuner som välkomnar fler människor och kollektivtrafik att satsa pengarna på.

Det är inte utpressning och politisk teater när sverigeförhandlarna vill ha kostnadstäckning och största möjliga nytta för satsade pengar, det är sund ekonomi.
Att Lidingö skulle förhandla för Spårväg city som ligger i en annan kommun är också märkligt, även om jag tycker att banan i sig är bra.

Det är ingen hemlighet att Lidingös befolkningstillväxt varit låg ända sedan 1970-talet och när Stockholmsregionen växer ökar skillnaden till andra kommuner ännu mer. Det är ett politisk vägval som Lidingö gjort och gör, och ska inte skyllas på andra.

Vad gäller skatteutjämningen så går inga pengar från den till kommuner i Stockholmsregionen som deltar i Sverigeförhandlingarna.

Lidingö hade en chans att förhandla till sig en tunnelbana, vilket kunde ha säkrat Lidingös utveckling av centrum för lång tid framöver. Den chansen har den politiska majoriteten förhandlat bort och vill nu hitta andra att skylla på.

Patrik Sandström (MP)

Åke Grafström 2016-07-01 16:45

Tack för ett tydligt svar på rödgrön maktstrukturer i fackföreningarna.

Kommentera


Våra krönikörer

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Annonser från Google