Väder Lidingö

Lidingö onsdag 16 januari 2019 v. 03

Senaste kommentaren - Se fler

Karin Wallgren 11 jan 07:32 om Lidingösidan 2004 - 2018

Ulrika Levihn: Lidingö - en såpopera

Publicerad 27 oktober 2016

Frågan kring hur våra kommunala skattemedel förvaltas debatteras allt mer, och när alla nu kommer med allehanda kreativa lösningar vill ju jag självklart inte vara sämre. Man kunde ta igen de förlorade skattemedlen genom en bästsäljande såpopera based on a true story med manus enligt nedan.

Såpoperan kunde med fördel spelas in av eleverna vid Gångsätras medieprogram, men ingen vet var dessa befinner sig, då deras skola är nedlagd och de eventuellt inte fått plats i sin nya skola. Kanske hittar man dem i någon av nödlösningslokalerna, t.ex. rektorns konferensrum eller Hantverksbyn i Stockby.

Avsnitt 1 och 2 bör rimligen handla om Norra Kungsvägen respektive Kottlavägen.

Avsnitt 3 "Kommunen":
I och med kommunalvalet aktualiseras frågan om vilken politiker som ska vara kommunalråd och leda Lidingö, men olyckligtvis inträffar detta samtidigt som den nya säsongen av "House of Cards" har premiär och partierna blandar ihop det hela. Maktspelet och intrigerna eskalerar, men hela härvan får en elegant lösning där hela fyra nya kommunalråd tillsätts och bekostas med de aldrig sinande kommunala skattemedlen.

Avsnitt 4 "Kommunen":
Planen för Högsätra ska ut på samråd, men innan dess finns en svår nöt att knäcka: Naturen i området behöver bebyggas med hus, helst i form av lådor ur CAD-programmets förvalda bibliotek, men hur genomför man detta? Kommunen finner en mycket kreativ lösning där man döper om naturområdena till "utvecklingsområden". För ingen vill väl säga nej till utveckling?

Avsnitt 5 "Kommunen":
En utredning angående planprogram för Centrum-Torsvik pågår och visar sig bli ganska kostsam. I Stockholms kommun har man en regel att när en utredning kostar mer än 10 Mkr måste man tillfråga politiska forum om beslut för ytterligare medel. På Lidingö har man lyckligtvis inte denna besvärliga regel, utan kan köra på så länge man vill. Slutnotan för programmet blir bara 35 Mkr och för denna summa har man fått fina teckningar med rosa himmel och barn som leker med drakar, det är uppenbart för alla att invånarna kommer bli mycket lyckligare om området bebyggs enligt programmet. Utredningen lyfter också ett viktigt problem, naturen i området behöver utvecklas. Som tur är finns en lösning, denna består i att bygga mer i naturen.

Avsnitt 6 "Kommunen":
Planprogrammet för Centrum-Torsvik har varit ute på samråd och kommunen står inför ett stort problem: många av den inkomna synpunkterna är negativa. Men det gäller att vara kreativ och problemet får en enkel lösning då många av de negativa synpunkterna istället sorteras in som positiva. Synpunkter som "nej till samtliga förslag" kan ju trots allt tolkas som att det som avses är att man är positiv till förslagen.

Ytterligare ett problem är att en kommuninvånare mäter grönytan som skulle bebyggas framför Vasaborgen, och det visar sig att denna grönyta är större än hela den grönyta som programmet uppger ska bebyggas totalt inom Centrum-Torsvik. Den ansvariga tjänstemannen får frågan mailad till sig hur detta går ihop, men vägrar upprepat att svara. Efter ett flertal påstötningar skickar tjänstemannen till slut lite beräkningar på betongkonstruktioner till svar, det är ju inte alltid lätt att hålla isär dessa frågor. När tjänstemannen slutligen JO-anmäls lovar man JO att svara, vilket man också gör. Det visar sig att kommunen inte använt sig av SCB:s definition av grönyta, utan hittat på en egen där grönytor mindre än fyra villatomter inte gills. Så hux flux fanns det knappt några grönytor i Torsvik!

Avsnitt 7 "Kommunen":
En ny stadsdirektör behöver utses då den gamla ska gå i pension. Vem är bättre lämpad än den JO-anmälda tjänstemannen som precis haft hand om 35 Mkr-planen för Centrum-Torsvik med samrådssammanställningar och allt? Det hela väcker många frågetecken och ordförande i ett av oppositionspartierna ber att få ut handlingarna i samband med rekryteringen, för att kunna se vilka de övriga kandidaterna var, hur man gjorde sin bedömning etc. Men här blir det kalla handen - rekryteringen är utförd av en konsult och därmed inte offentliga handlingar. Enligt uppgift ges detta besked av dåvarande kommunstyrelsens ordförande.

Avsnitt 8 "Kommunen":
En ny översiktsplan behöver klubbas igenom, och kommunen "glömmer" att rita in "utredningsområde för trafik" bredvid Kottlasjön, d.v.s. den s.k. norra dragningen av Södra Kungsvägen, inför samrådet. Men som tur är kommer man ihåg detta efter samrådet och precis innan beslutet ska klubbas igenom i fullmäktige ritas området in. Invånarna får inte chansen att tycka till om detta, men frågan har varit så jobbig genom åren med medborgaropinion o.s.v. så lösningen känns bekväm.

Avsnitt 9 Ur arkivet - "Kommunen":
Bland politiker och tjänstemän sprider sig en tanke om att ifall Lidingöbanan inte fanns kvar kunde man dra om Södra Kungsvägen på banvallen vid Kottlasjön och köra minst 70 km/h hela vägen. Men hur blir man av med det eländiga tåget? Lösningen tycks vara att klassa om Gamla Lidingöbron till gång- och cykelbro och en konsult anlitas för att utreda brons kvalitet. Alla broexperter vet att en slagseghetsundersökning är helt fel sätt att mäta kvaliteten på denna typ av bro och kommer ge dåliga resultat. Trots detta beställs denna undersökning. Media nås av de katastrofala resultaten och frågan är om tåget kommer krossa bron och hamna i vattnet? Ett idogt nätverk bildas och ser till att sanningen om den felaktiga undersökningen kommer fram, och kommunen skyller allt på konsulten. Därefter anlitas en ny konsult och sedan tävlar politikerna om att pusta ut i media över att den nya utredningen visade att bron tydligen trots allt är i mycket god kvalitet.

Kommande avsnitt "Kommunen":
Övergången vid Södra Kungsvägen i Skärsätra skärskådas nu av SL som inte fattat något beslut i frågan - hur kommer Lidingö att agera och finns här en möjlighet att upprepa framgångarna som man haft vid Norra Kungsvägen nyligen?

Verksam inom opinionsbildning och ordförande i Kottlasjöns Vänner, som gärna nätverkar med övriga föreningar på ön genom nätverket Lidingö Vänner. Tidigare aktiv politiker. Jobbar med affärsutveckling och tillbringar helst fritiden på sjön, på glaciären eller på en fjälltopp.

Kommentarer

Bo Widerström 2016-11-03 23:10

Att man i Lidingö startar ogenomtänkta projekt och därmed slänger bort miljontals kronor är skrämmande.

Men 2010 genomförde politikerna en fastighetsförsäljning som innebar att skattebetalarna gick miste om en ökad intäkt på ca 1000 mkr.

Politikerna i Lidingöhems styrelse har ett svårslaget rekord i att ha gjort en riktigt dålig affär när man 2010 sålde 540 lägenheter i kvarteret Kantarellen i Högsätra.

http://lidingosidan.se/val-2014/fastigheten-kantarellen-saldes-till-underpris/

De 540 lägenheterna såldes 2010 för 546 mkr. Priset på en snittlägenhet på ca 70 kvm var således ca 1 mkr.

Marknadsvärdet 2016 för en bostadsrättslägenhet på ca 70 kvm är ca 3,3 mkr. En normal rabatt vid ombildning till bostadsrätt är 20-30 %. Överlåtelsepriset idag skulle då varit ca 2,5 mkr/lägenhet.

Dessutom ingick i priset kostnadsfritt potentiellt byggbar mark som för några är sedan värderats till 150 – 200 mkr.. Marknadsvärdet på denna mark är troligen nu minst 200 mkr.

Om Lidingöhem inte sålt dessa lägenheter 2010 utan istället 2016 borde priset blivit följande.

540 lgh. x 2,5 mkr d.v.s. ca 1350 mkr. Den byggbara marken är 2016 säkert värd 200 mkr.

Om Lidingöhem behållit lägenheterna i kv. Kantarellen skulle marknadsvärdet idag varit ca 1550 mkr vid en professionell försäljning.

Detta betyder ca EN MILJARD HÖGRE PRIS. Även om denna beräkning skulle vara 10% för hög skulle dessa extra ca 900 mkr räckt till både en ny lidingöbro och simhall.

Borde vara intressant för lidingös skattebetalare att veta vilka slutsatser lidingöpolitikerna dragit av denna katastrofala försäljningen.

Bo Kylberg 2016-11-03 18:18

Fantastisk läsning Ulrika Levihn, Stort tack!
Det verkar som om alla beslut som lämnar Lidingö Stadshus borde passera en ny instans: "SuntFörnuftRådet". Då hade vi exempelvis inte slängt ut miljoner på cykelautostrada på Källängsvägen och Norra Kungsvägen, som ytterligare exempel hade vi utnyttjat tomten vid Bodals Station och fått en tre gånger så stor infartsparkering istället för frimärket som nu presterats. Förtroendet för det verklighetsfrånvända som för närvarande kommer ut från stadshuset är inte så stort, det skulle kanske kunna växa med ett SuntFörnuftRåd.

Marie Bohlin 2016-10-31 21:06

Underbart skrivet, så beklämmande rätt. Saknar möjligen avsnittet om den så kallade Aga-depån - miljardsatsningen som saknar både vett och spår och utlokaliserade Lidingös bussar många mil härifrån. Allt i miljöns anda. Men det avsnittet kanske kommer med i uppföljaren "hål i huvudet II"

Anders Wennberg 2016-10-28 21:13

Klockren skildring av hur det går till i Stadshuset! Kanske beror det på att vi har inte bara för många, utan även för starka tjädtemän - de hittar på skoj projekt för att motivera sina jobb. Projekt går före kärnverksamhet som skolan, och de som eldar skattepengar bäst eller mygla med samråd på kreativast sätt belönas med fina chefsjobb.

Klockren komedi för Netlix

Catherine Snöbohm 2016-10-28 20:59

Mycket bra skrivet Ulrika. Bra att du har kontroll på kommunstyrelsen, för politikerna tycks inte ha koll själva på vad som händer.

Allan Ekström 2016-10-28 11:09

Det blev en verklig högtidsstund att läsa Ulrikas initierade berättelse om livet inom Stadshusets väggar, ett liv präglat av kompetens, duglighet, harmoni och endräkt.

Erinrade mig Olof Palmes i riksdagen lämnade karakteristik av den år 1979 tillträdda borgerliga regeringen ”Ännu hålla Granadas fästen men inne i Granada härjar pesten.” (Den sprack också).

Johan Mähler 2016-10-28 10:08

Otroligt bra Ulrika. Huvudet på spiken!

Kerstin Norberg 2016-10-28 09:35

Apropå alla tokigheter som krönikören så träffande beskriver så hörde jag en härlig kommentar i SvT:s nyhetsinslag om snabbcykelbanan häromkvällen: "Sånt här kan bara hända på Lidingö."

Christina Rosenkvist 2016-10-28 09:25

Tack Ulrika Levihm!

Mycket underhållande och bra skrivet.

Christina Rosenkvist

Bo Widerström 2016-10-27 21:45

Ulrika du kan vara säker på att det kommer många fler avsnitt i såpoperan. T.ex. om stadens vilja att bygga en ny låg enkelspårig bro d.v.s. i princip en kopia av den nuvarande 100 år gamla bron.

För övrigt slår Lidingö stad fast att:

“Lidingö stad hushållar effektivt med skattebetalarnas pengar”.

Detta påstår Lidingö stad på ett flertal ställen i sim s.k. delårsrapport för 2016.

http://www.lidingo.se/download/18.7c94ef7b157bf4f647c3b59/1477036601517/Del%C3%A5rsrapport+Liding%C3%B6+stad+2016.pdf

Rapporten genomsyras av budskapet att Lidingö stad sköts på ett utomordentligt bra sätt.

Mikael Olofsson 2016-10-27 21:13

Haha, mycket underhållande! Ser fram emot TV-serien. Netflix lär nappa ;-)

Björn Lindkvist 2016-10-27 18:10

Nu förstår jag varför skolan och förskolor behöver spara och vilka områden som prioriteras.
I målen för vår kommun står bl.a. att politikerna inte ska slösa med lidingöborna skattemedel.
Fler kommentarer överflödiga.

Roger Sjöstrand 2016-10-27 16:58

Vilken bra föreställning du ha beskrivet. Vad glada Kottlasjöns vänner kan vara som har en så kunnig och alert ordförande. Det är sällan någon formulerar kritik så skickligt. Och du fick med kommunens fula knep när man beslutade om översiktsplanen och plockade in utredningsområdet efter att planen varit ute på remiss.
Stort tack Ulrika
Roger Sjöstrand

Johan Skoglund 2016-10-27 15:53

Glöm inte avsnittet om den dyra ombyggnaden av stadshuset också!

Fredrik Wesslund 2016-10-27 14:31

Underhållande !
Förslag till stadshuset, rama in detta och sätt i huvudentrén

Anders Sevebo 2016-10-27 14:06

Ulrika Levihn, en fantastisk krönika! :-)

Marianne Alin Jutterstedt 2016-10-27 12:39

Fantastiskt bra skrivet. Dessutom riktigt underhållande!

Kommentera


Våra krönikörer

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Annonser från Google