Väder Lidingö

Lidingö lördag 22 februari 2020 v. 08

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

5652 har skrivit på för Vallen

måndag 17 december 2007 16:22

Vallenprotester
Lars Dahlstedt, Bo Jarwander och Curt Högberg från IFK Lidingö Friidrott överlämnar namnunderskrifterna till kommunfullmäktiges sekreterare Per Franzén.

I dag klockan 14.00 lämnades 5652 namnunderskrifter över till Lidingö stad med kravet att friidrotten ska vara kvar på Lidingövallen. IFK Lidingö Friidrotts tillförordnade ordförande Curt Högberg överlämnade två fulla pärmar med alla namnen till Per Franzén, sekreterare vid fullmäktiges sammanträden, som tog pärmarna direkt till stadens registrator.

Under nio dagar har ett antal aktiva, främst från IFK Lidingö Friidrott, gått runt i bostadsområden och i Centrum och fått namnteckningar, inklusive namnförtydligande och bostadadress, från över 5000 personer.

Vallenprotester
Curt Högberg, t.f. ordförande för IFK Ldingö Friidrott och Per Franzén, fullmäktige sekreterare.

- Vi har strukit bort alla som skrivit att de inte bor på Lidingö. Däremot har vi änni inte hunnit kontrollera om alla som skrivit under är röstberättigade, sa Curt Högberg.

Både Bo Jarwander och Lars Dahlstedt, som också var med, berättade att det var ytterst få som inte velat skriva på listan. – Kanske en på hundra har sagt nej, sa Bo Jarwander.

Tillsammans med namnteckningarna överlämnades också ett brev ställt till kommunfullmäktiges ledamöter, som i kväll ska besluta om den bordlagda budgeten. I budgeten finns tio miljoner kronor avsatta för att anlägga en konstgräsbana på Lidingövallen till en kostnad av fem miljoner. De övriga fem miljonerna går till Riksidrottsförbundets anläggning på Bosön. Genom att på så sätt köpa in sig i Bosön kommer stadens idrottare ha möjlighet att kunna träna på RF:s anläggning.

I brevet till fullmäktigeledamötermna finns också en begäran om att en folkomröstning ska ordnas “i detta för friidrottsföreningen och lidingöborna så viktiga ärende”. För att en lokal folkomröstning överhuvud taget ska börja diskuteras krävs att fem procent av de röstberättigade i kommunen har begärt det. På Lidingö krävs alltså att omkring 1600 personer önskar folkomröstning. Sedan är det fullmäktige som bestämmer om det verkligen ska ordnas en omröstning.

Före fullmäktiges möte i kväll, klockan 18.00, kommer många “Rädda Vallen”-anhängare att stå utanför Lidingö stadshus för att försöka övertyga moderater och folkpartister om att även de måste tänka i andra banor. Öns övriga partier har tagit uttalat sig i positiva ordalag att man ska väga in alla önskemål så att friidrott, fotboll och tennis kan få tillräckligt utrymme på Vallen. Men m+fp-ledamöterna har inte velat diskutera frågan utanför fullmäktige.

Dela 5652 har skrivit på för Vallen

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google