Väder Lidingö

Lidingö söndag 23 februari 2020 v. 08

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Beslutet om Vallen kan öppna en vallgrav

onsdag 19 december 2007 01:11

Vallendiskussioner
Plakat om att ha kvar friidrotten på Vallen mötte fullmäktiges ledamöter i måndags.

Den politiska måndagen (17 december) på ön gick i Vallens tecken. Mitt på dagen överlämnades listor med över 5600 namnunderskrifter till staden, från personer boende på Lidingö som vill att Lidingövallen även i fortsättningen ska kunna användas för friidrott. På listorna fanns en rad som löd: Om det krävs vill jag att det blir folkomröstning i denna fråga.

På kvällen höll kommunfullmäktige sitt ordinare möte och behandlade då bl.a. budgeten för 2008, som novembermötet återremitterade till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen fick en knapp månad på sig att bestämma sig om just friidrottens framtid på Vallen (se Lidingösidan 28 november). Utanför stadshuset stod lidingöbor som ville att friidrotten skulle vara kvar på Vallen.

Det började med att alla partier yrkade bifall till sina egna budgetförslag. Det gick snabbt, eftersom allt redan var sagt vid novembermötet. Därefter kom frågan om Vallen och de tio miljoner kronor som ska avsättas i investeringsbudgeten för att ge friidrotten en uppfräschad anläggning. Den frågan tog två timmar, precis som förväntat. Och argumenten var desamma som för en månad sedan.

Några noteringar:

Paul Lindquist (m): Det är ett missförstånd att Vallen ska läggas ner, som en del hävdar. Det rör sig istället om en satsning ihop med Riksidrottsförbundet, RF. Friidrotten på ön har länge önskat nya banor och det gjorde man så sent som i september i år. Ett samarbete med RF om att lägga friidrotten på Bosön gör att både fotbollen och tennisen får bättre möjligheter. Och lidingöungdomarna kan träna med den svenska eliten. Striden gäller egentligen om vi ska ha en rundbana på Vallen eller ej. Det förslag som IFK Lidingö Friidrott lämnade senaste gången är inte bra för kastgrenarna eftersom man inte, med en konstgräsbana på Vallen, kan ha kvar kastgrenarna. Vi kommer efter kvällens beslut att ha fortsatt kontakt med alla de tre idrottsorganisationerna.

Claudio Crevatin (s): Friidrotten måste arbeta för sin egen fråga, men fotbollen och tennisen har både fritidschefen och Paul Lindquist som sina talesmän. Utred, tillsammans med friidrotten, vad det ska bli av Vallen. Och sprid idrotten på Lidingö. Lägg en konstgräsplan på Brevik. Vi, och Lidingöpartiet, centerpartiet och miljöpartiet, vill att de tio miljoner kronorna avsätts i investeringsreserven och att kommunfullmäktige ska besluta om denna post.

Jan Weissenrieder (fp): Lidingö har två stora fixstjärnor, Millesgården och Bosön. Nu när Bosön har svårt att finansiera sin nya anläggning att det viktigt att staden är aktiv. Men friidrotten ska finnas kvar på Vallen, för spontanidrott och för alla skolor.

Evelyn Lewandrowski (L): Varför blev det så här? Vi i kultur- och fritidsnämnden blev inte informerade förrän i september. Istället för att förbereda oss blev vi tagna på sängen. Vi värnar om spontanidrott, inte elitidrott. Det blir ett helt företag att ta sig till Bosön. Kommer SL att klara av bussturerna?

Tor von Sydow ©: Vi tar inte ställning för eller emot någon idrott. Vi vill ha en rejäl satsning på Vallen. Beslutet om utredning togs den 1 mars, men blev känt först i oktober. M+fp har inte följt den vanliga tågordningen utan har satt idrotterna mot varandra. Därmed har man blåst under ett politikerförakt. Man har också bortsett från vad öns skolor tycker.

Carl Arne Schmidt (kd): Vallen är nedgången. Vi vill se en utredning där man bygger ut Vallen till en fullgod anläggning. Det behövs dock ett bättre underlag och vi vill anslå ytterligare 200.000 kronor till en utredning.

Paul Lindquist (m): Var har oppositionen tänkt att kastgrenarna ska utövas. Ska vi ha en halv anläggning på Vallen och en hel på Bosön? Oppositionens finansiering är inte heller klar. De 6,5 miljoner som nämnts för Vallens ombyggnad räcker inte.

En central fråga under kvällen var avståndet från Rudboda till Bosön. Kan man tro att alla är villiga att gå de 900 metrarna till Bosön? Det finns en trottoar som är upplyst. Kommer SL att övertalas att öka trafiken till Bosön? Lillebil Stuart (L) informerade om äldre- och handikappnämndens fruktlösa försök att under sommaren få SL att köra turer till Hustegaholm. Och Lars H Ericsson (L) erinrade om att det nu tydligen var helt rätt att köra bil till Bosön från södra ön medan, när den möjliga återvinningsstationen vid Södergarn diskuterades, det var helt förkastligt att köra den långa sträckan. Och John Berg (m) var inne på samma sak, att det var en viktig del och en lång sträcka, och att SL nu måste bearbetas.

Vallendiskussioner
Paul Lindquist (m) och Birgitta Ehlin (v) i ett informellt samtal under debatten. V röstade för m+fp-förslaget.

Sedan var det dags för beslut och votering begärdes på frågan om de tio miljonerna till Vallen/Bosön. Resultatet blev 31 röster för att godkänna det förslag som m+fp lagt. Förutom m+fp röstade även kd och v för förslaget. En moderat avstod från att rösta. Mot förslaget röstade 19 ledamöter från s + L + c + mp.

Personlig kommentar:
M+fp fick igenom sin budget och friidrottens verksamhet kommer att delvis förflyttas till Bosön redan under nästa år. En utredning om vad som kan bli kvar av friidrott på Vallen ska göras.

Fotbollen och tennisen är glada och Paul Lindquist skriver på sin blogg att Bosön blir en “efterlängtad anläggning i en stimulerande miljö där lidingöungdomar kan träna sida vid sida med den svenska eliten”.

Hela affären bygger på muntliga överenskommelser som träffats under våren och sommaren. Kommunalrådet har fått försäkringar att friidrotten varit med på en omflyttning till Bosön och har därför meddelat Riksidrottsförbundets Karin Mattsson att allt var klart. När sedan friidrottens ordförande presenterar det hela i sin styrelse den 11 september visar det sig att styrelsen inte alls var med på noterna. Ordföranden avgick tillsammans med några andra ledamöter och den nya styrelsen började anlägga moteld. Kultur- och fritidsnämnden informeras inte förrän i oktober, även om planerna presenterades i slutet av september. M+f-förslaget modifierades under budgetarbetet när man insåg att spontanidrotten inte kunde flyttas helt från Vallen. En utredning ska nu göras för försöka få plats med ett par hoppgropar och en 100-metersbana.

Samtidigt har nästan 6000 lidingöbor skrivit på ett upprop där de vill ha friidrotten kvar på Vallen. Undertecknarna vill också ha en folkomröstning ifall det krävs. Efter måndagens beslut borde rimligtvis alla anse att folkomröstning krävs. Att det sedan är samma fullmäktige som röstade för Bosön som också ska säga ja till en folkomröstning kanske inte alla tänkt på. Med ett nej till folkomröstningsbegäran kommer undertecknarna att känna sig överkörda ännu en gång. Klyftan mellan medborgare och folkvalda kan öka.

Moderater och socialdemokrater har något gemensamt när de sitter vid makten – bristen på lyhördhet. De vet att antalet röster i de parlamentariska församlingarna avgör vem som är starkast.

Att förslaget om Vallen och Bosön vartefter blivit alltmer genomarbetat är bra, men sättet det genomförts på är okänsligt. Det ligger en hel del prestige i ärendet och kommunalrådet har säkert inte ens tänkt tanken att behöva säga till RF att Lidingö inte kan bidra med de utlovade fem miljonerna.

Därför kommer denna fråga att vara en ständig påminnelse om vad brist på politisk fingertoppskänslighet kan resultera i. Så länge m+fp inte kan förklara fördelarna med flytten till Bosön kommer de bägge partierna att framstå som friidrottens fiender på ön. “Vallenkramarna” har initiativet just nu. De kan behålla det till september 2010.

Jan Sjöberg

Dela Beslutet om Vallen kan öppna en vallgrav

Kommentarer

Sunshine 2007-12-20 09:22

Tänk att det finns många friidrottare på ön som tycker Bosöalternativet är ett mycket bra alternativ. Många . . . . . .. .. . . fast vågar man säga något när gubbväldet råder . . . . (titta bara på bilden)

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google