Väder Lidingö

Lidingö lördag 4 april 2020 v. 14

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Boendeparkering ska testas i höst

lördag 5 maj 2018 00:01

BESLUT 16 MAJ. Om teknik- och fastighetsnämnden på sitt kommande sammanträde den 16 maj beslutar att boendeparkering ska testas på Lidingö, så kan försöket komma igång redan den 1 oktober och pågå till 31 december 2019. De områden som är aktuella är Baggeby, Bodal och Torsvik. Fungerar allt som tänkt kan det bli en permanent lösning i flera bostadsområden. Enligt förslaget ska boendeparkering vara avgiftsfri. Även besöksparkering ska i fortsättningen vara gratis, men tidsbegränsas till tre timmar på vardagar mellan klockan 9 och 17.

Inte så roligt att komma hem sent och leta parkeringsplats på Bodalsvägen. ArkivbildInte så roligt att komma hem sent och leta parkeringsplats på Bodalsvägen. Arkivbild

Bakgrunden till försöket är att många som bor på Lidingö tycker att det är svårt att hitta parkering nära bostaden. Det kan bl.a. bero på att långtidparkerade bilar, vars ägare inte ens bor på ön, lagt beslag på parkeringsplatser.

Våren 2017 genomfördes en enkätundersökning av konsultföretaget Ramböll och Lidingö stad, för att ta reda på vad de boende på Lidingö ansåg om parkeringssituation, om boendeparkering och om avgiftsbelagd besöksparkering. Svaren visade att majoriteten kunde tänka sig någon typ av avgift eller tidsreglering för att underlätta parkeringssituationen i sitt närområde. Vintern 2018 utredde Ramböll fyra, av staden, föreslagna alternativ för parkeringsreglering. Det förslag man gått vidare med innebär en avgiftsfri boendeparkering med tillstånd, samt besöksparkering med tidsreglering på tre timmar. Genom att göra om långtidsparkering till korttidsparkering tvingas arbetspendlare söka sig till parkeringsplatser längre bort alternativt byta färdmedel. Samtidigt blir det lättare för besökare som endast planerar att göra kortare ärenden att finna parkeringsplats.

Staden har också studerat hur Nacka, Danderyd och Solna löst boendeparkeringsfrågan. Nacka och Danderyd arbetar med tidsreglering för besökande medan Solna istället använder sig av parkeringsavgift.

Boendeparkering ger dem som bor i området möjlighet att parkera på särskilt anvisade platser. Parkerar man på allmän gata är man enligt Trafikförordningen skyldig att flytta bilen inom 24 timmar. De som har boendeparkeringstillstånd kan däremot parkera upp till 14 dagar.

Norra Torsvik. Gator som föreslås ingå i testet. Illustration: RamböllNorra Torsvik. Gator som föreslås ingå i testet. Illustration: Ramböll Södra Torsvik. Gator som föreslås ingå i testet. Illustration: RamböllSödra Torsvik. Gator som föreslås ingå i testet. Illustration: Ramböll Baggeby/Bodal. Gator som föreslås ingå i testet. Illustration: RamböllBaggeby/Bodal. Gator som föreslås ingå i testet. Illustration: Ramböll Dessa gator ingår i testet. Illustration: RamböllDessa gator ingår i testet. Illustration: Ramböll

Dela Boendeparkering ska testas i höst

Kommentarer

Julius Soreff 2018-05-06 22:11

Bra förslag men tidsgränsen på 3 timmar är mycket snävt. Många pensionärer samlas för bridgespel. Ibland samlas man på olika träffar, lunch och firanden och då inte räcker med 3 timmar. Utöka förslaget till 4 timmar.

Staffan Strömbäck 2018-05-05 12:47

Birgitta, tidsbegränsningen 3 timmar för besökare gäller endast vardagar 9-17, så om du har besökare över natten borde det gå allldels utmärkt.

Birgitta Olsen 2018-05-05 07:55

Hur fungerar det när man som besökare ska stanna över natten? Vid Hersbyholm får gästerna som längst stanna en timme. Detta kommer endast fungera om bilar som står alldeles för länge också blir bortforslade.

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google