Väder Lidingö

Lidingö fredag 19 april 2019 v. 16

Senaste kommentaren - Se fler

Bo Larsson 14 apr 05:51 om Nu bestämmer majoriteten sina egna arvoden

Budgetdebattens andra dag: Kultur och Fritid. Millesgården får 700 000 kronor per år

onsdag 26 november 2008 00:02

Millesgården Lidingö stad kommer att permanenta sitt årliga bidrag på 700 000 kronor till Millesgården uppe på klippan. Dags att tina upp Carl Milles idé med ett vattenfall ner till Lilla Värtan?

Budgetdebatten i Lidingös kommunfullmäktige fortsatte på tisdagskvällen. Först behandlades kultur och fritidsnämnden (KuFri) och flera ledamöter betonade vikten av att stödja nattvandrande föräldrar. Några ville ha en biblioteksfilial, men nämndens ordförande Carl Johan Gestrup (m) menade att de nya kommunikationsformerna kanske innebär att en filial kanske inte är lösningen. Millesgården får framöver 700 000 kronor per år från Lidingö stad i direkt stöd meddelade kommunalrådet Paul Lindquist (m).

Budgetdebatten i Lidingös kommunfullmäktige fortsatte på tisdagskvällen. Först behandlades kultur och fritidsnämnden (KuFri) och flera ledamöter betonade vikten av att stödja nattvandrande föräldrar. Några ville ha en biblioteksfilial, men nämndens ordförande Carl Johan Gestrup (m) menade att de nya kommunikationsformerna kanske innebär att en filial kanske inte är lösningen. Millesgården får framöver 700 000 kronor per år från Lidingö stad i direkt stöd meddelade kommunalrådet Paul Lindquist (m).

Millesgården Lidingö stad kommer att permanenta sitt årliga bidrag på 700 000 kronor till Millesgården, uppe på klippan. Dags att tina upp Carl Milles idé med ett vattenfall ner till Lilla Värtan?

Socialdemokraten Claudio Crevatin sa att hans parti ville satsa på Bosön och att man hellre ville ge pengar till ungdomarna på ön än till bolaget som driver Ekholmsnäsbacken. Han tyckte inte om att den politiska majoriteten röstat bort de 20 000 kronor som skulle gått till simundervisning för invandrare.
Vi behöver en biblioteksfilial, mer kulturutbud på fritidsgårdarna och en sänkt avgiften för dem som deltar i Sagateaterns undervisning.

Carl Elfgren, fp: KuFris budget är en liten budget. Vi satsar våra pengar på att ungdomar ska växa upp till bra medborgare och därför vill vi stödja det som ungdomarna själva vill syssla med. De ungas kulturyttringar ändras snabbt, men vi vill rusta upp våra fritidsgårdar nästa år.

Evelyn Lewandrowski, L: För första gången har vi i nämnden inte fått något sparbeting på oss. Jag ser mycket positivt på att biblioteket nu har söndagsöppet, men kulturens del i den stora budgetkakan är fortfarande liten. Programmen som ordnas under skolungdomarnas lov är mycket fina och jag undrar om någon kommun har så bra verksamheter. Lidingöpartiet vill under 2009 omdisponera medel från dyra arrangemang, som “Ös” (Öns skolavslutning) till nattvandrande föräldrar.

Anneli Åström, c: Vi vill ha 0-taxa för barn och ungdomar och noterar med glädje att Vallen får vara kvar. Vi vill också stödja nattvandrande föräldrar.

Carl Arne Schmidt, kd: Verksamheten är oerhört omfattande men många står nu inför situationen att de snart ska gå i pension. Kanske ska man, som tekniska förvaltningen, börja upphandla tjänster men behålla administrationen?
Vi vill ha en biblioteksfilial i Högsätra, där många bor. Där fanns tidigare ett skolbibliotek, men de lokalerna är nu borta. Vi vill därför att man reserverar ett par miljoner för en kommande bibliioteksfilial.

Pontus Magnusson Jansson, mp: Det finns många duktiga kulturutövare på Lidingö. Vi vill se ett ökat stöd till ungdomarnar verksamheter. Vi vill ha bidrag till studieförbunden och ett stöd till kulturvandringar.

Sven Erik Wånell, v: M+fp vill inte längre se KuFri som ett sparobjekt vilket är glädjande. Bibliotekets öppethållande på söndagar är bra. Vi vill stödja det kulturliv som möjliggörs av frivilliga krafter. Återinför stödet till studieorganisationerna. Ge Sagateatern ökade resurser. Involvera ungdomarna i deras
egna verksamheter och initiativ. Föreningsbidragen hänger inte med i kostnadsutvecklingen. Ge personalstöd till nattvandrande föräldrar. Det är bra att KuFri arbetar med hälsoprofilen.

Paul Lindquist, m: Vad gäller Vallen så finns pengar avsatta. Vad gäller Bosön så förs pengarna över i investeringsbudgeten för framtida verksamhet.
När det gäller Millesgården så löper avtalet ut i år. Inom ramen för vår budget kommer ett årligt bidrag på 700 000 kronor att permanentas.

Carl Elfgren, fp: Tidigare var KuFris verksamhet knuten till fasta anläggningar. Nu arbetar vi på ett mer nära sätt. Vår gemensamma mål när det gäller nattvandrande föräldrar är att ha 200 föräldrar ute och nattvandra varje helg. Inom KuFri ska vi
arbeta på att möta och stödja ungdomar.

Carl Johan Gestrup, m: Bibliotek, ja det är en härlig uppfinning. Men vi har nu snabbt kommit in i en ny tid, med boklån över internet osv. Så en filial är kanske inget vi direkt ska se som en lösning. Vi måste våga satsa och pröva vad gäller olika verksamheter, som t.ex. “Ös”.

Inger Damberg, L: I m+fp-budgeten finns inga pengar upptagna för Millesgården. Lidingöpartiet har anslagit 100 000 kronor. Vi har alltså ingen aning om summan 700 000 kronor. Varifrån ska dessa tas? Från kommunstyrelsens “oförutsedda utgifter” på 2,7 miljoner?

Paul Lindquist, m: Anledningen är att Millesgården inte kontaktade oss förrän efter sommaren. Vi har dock tagit höjd för detta i kommunstyrelsens budget. Beslut tas i början på nästa år. Jag har haft några möten med Millesgården, men vi har inte fått höra deras önskemål. De har själva inte känt till vad staten kommer att ge. Men nu vet både vi och Millesgården.

Budgetdebatt-016 Paul Lindquist (m) kunde glädja både kommunfullmäktige och Millesgården med beskedet om det årliga anslaget.

Lidingösidan återkommer med fler redovisningar från budgetdebatten.

Dela Budgetdebattens andra dag: Kultur och Fritid. Millesgården får 700 000 kronor per år

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google