Väder Lidingö

Lidingö tisdag 25 februari 2020 v. 09

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

JM nu ägare till nästan hela Dalénum

fredag 14 december 2007 21:08

I dag köpte Byggbolaget JM hela Diligentias andel av Dalénumområdet. Det innebär att JM nu kommer att äga mark för att bygga 900 av de planerade 1000 bostäderna i området.

Köpeskillingen för Diligentias 560 blivande bostäder är 888 miljoner kronor varav 158 miljoner kronor avser köp av 45 000 kvadratmeter befintliga kommersiella lokaler. JM ägde tidigare mark med rätt att bygga cirka 340 bostäder. Lidingö stad har mark för att bygga för de resterande 100 bostäderna.

Betalning sker med 150 miljoner kronor vid tillträdet och återstående del i samband med att detaljplanen vunnit laga kraft under 2009. Byggstart beräknas till 2009 med första inflyttning 2010.

I Lidingö stadshus och på Biblioteket pågår detaljplaneutställningen om Dalénområdet till och med den 25 januari 2008. Samrådsmöte hålls den 17 januari.

Dela JM nu ägare till nästan hela Dalénum

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google