Väder Lidingö

Lidingö fredag 23 juni 2017 v. 25

Senaste kommentaren - Se fler

Gerard De Bourbon 22 jun 20:25 om Båt körde upp på land

Lidingö ökade 2,5 procent

torsdag 16 februari 2017 15:48

HÖG- OCH LÅGINKOMSTHUSHÅLL. Tidningen Dagens Samhälle publicerar idag en artikel om inkomstutvecklingen för de svenska hushållen under de fem åren 2011 till 2015. Granskningen visar att antalet hushåll som befinner sig i det s.k. mellanskiktet, som varken är hög- eller låginkomsttagare har minskat. Alltfler blir rika och alltfler blir fattiga. På Lidingö var ökningen av höginkomsthushåll 2,5 procent mellan perioden 2011 till 2015.

Dagens Samhälles definition av begreppen "låg inkomst", "hög inkomst" och "riksmedian" är denna: "Med låg inkomst avses en inkomst som är lägre än 60 procent av medianen, hög är över 200 procent. De som inte faller inom någon av de två grupperna kallas för medelinkomsttagare. Vi utgår från disponibel inkomst som är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster, minus skatt och övriga transfereringar. Siffrorna kommer från SCB".

Låginkomsthushållen i landet ökade under perioden 2011-2015 från 12,9 till 13,7 procent. Höginkomsthushållen ökade under samma period från 6,9 till 8 procent. Mellangruppen minskade samtidigt från 80,2 till 78,3.

På Lidingö var 7,5 procent låginkomsthushåll både 2011 och 2015. Andelen höginkomsthushåll ökade från 23,5 till 26 procent medan mellangruppen minskade från 69 till 66,5 procent. Flest höginkomsthushåll har Danderyd med 36,6 procent. Lidingö hamnar på andra plats.

Av de 20 kommuner som har högst andel höginkomsttagare finns 14 i Stockholms län, två utanför Malmö och en utanför Göteborg. Andelen hushåll med låga inkomster är högst i Värmland, Skåne och Jämtland. Lägst i Stockholms län och Halland.

Norrbotten är det minst ojämlika länet. Här är antalet ”medelinkomsttagare” nästan 8 procentenheter högre än i Stockholms län. Granskningen visar att 30 av de 50 kommuner, där låginkomsttagarna ökar mest, också finns bland de 50 kommuner där kommunmottagandet av flyktingar varit högst de senaste fem åren. Ännu fler med låg inkomst kan det bli 2018 när etableringsfasen avslutas för dem som kom under flyktingkrisen hösten 2015, befarar kommunerna.

– Även om antalet asylsökande till Sverige har minskat kommer trycket i kommunerna kvarstå. Kraven ökar på att de nyanlända ska få bostad, jobb och kunna stå på egna ben, säger Marie Centerwall (S), kommunstyrelsens ordförande i Bollnäs, i ett pressmeddelande.

Dela Lidingö ökade 2,5 procent

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google