Väder Lidingö

Lidingö tisdag 24 november 2020 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Jennie Lindahl 9 okt 08:17 om Finns det endast 57 hjärtstartare på Lidingö?

Lidingöregeln tas bort måndag den 7 september

måndag 15 juni 2015 00:01

Trängselskatt. Fram till den 6 september gäller den s.k. Lidingöregeln för bilister som åker till eller från Lidingö. Men dagen därpå är regeln ett minne blott. För från den dagen har Lidingös alla bilister möjlighet att fritt nå riksvägnätet i och med att det blir gratis att åka Norra länken. Däremot börjar det kosta trängselskatt att lämna och hämta vid Ropsten.

De som åker till vänster, mot E4 och Stockholm får betala trängselskatt om de åker upp på rampen vid Hjorthagen. De som kör genom Norra länken åker gratis. De som åker till höger får betala trängselskatt om de inte...De som åker till vänster, mot E4 och Stockholm får betala trängselskatt om de åker upp på rampen vid Hjorthagen. De som kör genom Norra länken åker gratis. De som åker till höger får betala trängselskatt om de inte... ... kör där enbart bussarna får åka. Betalstationen vid Ropsten läggs så att det kostar trängselskatt att lämna och hämta vid tunnelbanan. Vid uppfarten på Ropstenskopplet läggs också en betalstation.... kör där enbart bussarna får åka. Betalstationen vid Ropsten läggs så att det kostar trängselskatt att lämna och hämta vid tunnelbanan. Vid uppfarten på Ropstenskopplet läggs också en betalstation.

Lidingöregeln har inneburit att den som åkt till eller från Lidingö via Stockholms innerstad inte behövt betala trängselskatt om resan mellan två betalstationer (varav den ena måste ligga i Ropsten) tagit kortare tid än 30 minuter.

Från den 7 september ändras läget för betalstationerna runt Ropsten. Då tas betalstationerna vid Gasverksvägen, Bobergsgatan, Norra Hamnvägen och Lidingövägen bort. Istället blir det nya vid Ropstenskopplet och vid på- och avfarterna från Stockholms innerstad. Det medför att man inte längre kan hämta och lämna passagerare vid tunnelbanan samt infartsparkera i Ropsten, utan att betala trängselskatt.

Transportstyrelsen har utrett om det funnits några möjligheter att ordna på- och avstigningsmöjlighet gratis vid Ropsten men man säger att "utrymmet är inte tillräckligt stort och risken för trafikolyckor är alltför hög".

Trängselskatterna höjs
Riksdagen beslutade i mars 2014 att höja trängselskatterna i Stockholm från den 1 januari 2016, liksom att höja den högsta betalnivån. Skatten tas ut mellan klockan 06.30 och 18.59 måndag - fredag. De fyra skattenivåerna blir 11, 15, 25 och 35 kronor. Dyrast blir det mellan 07.30 och 8.59 samt mellan 16.00 och 17.59. Billigast att åka till Stockholm är det mellan 09.30 och 14.59.

Den 1 januari införs också trängselskatt på Essingeleden. Skatterna blir 11, 15, 22 och 30 kronor beroende på vilken tidpunkt betalstationerna passeras.

Det nuvarande maxbeloppet på 60 kronor per dygn höjs till 105 kronor per dag och fordon.

För dem som parkerar och hämtar bilen vid Ropstens infartsparkering under de dyraste trängselskattetiderna kostar kalaset från årsskiftet 35 + 35 + 50 kronor = 120 kronor per dag.

Bakgrunden till ändringen av betalstationerna, enligt Transportstyrelsen:
Ändringarna i betalstationernas placering sker mot bakgrund av en förändrad trafiksituation vid Norra Djurgårdsstaden. Allt fler bor, lever och jobbar i området och expansionen fortsätter. 12 000 nya bostäder, 35 000 nya arbetsplatser och en ny hamn planeras. För att trängselskatten ska fungera för boende och arbetande i området behöver den nu justeras.

Som situationen ser ut idag får de som bor i Norra Djurgårdsstaden betala dubbla trängselskatter när de åker till närmaste affär i Frihamnen. På tillbakavägen blir det ytterligare dubbla trängselskatter. Detta trots att de åker inom trängselskattezonen. De som bor i området får också betala trängselskatt om de hämtar och lämnar passagerare i Ropsten.

Markeringen på kartan visar var en av de nya betalstationerna vid Ropsten ligger.

Dela Lidingöregeln tas bort måndag den 7 september

Kommentarer

Göran Tegnér 2015-09-02 14:29

Svar till Lasse Korff

Din kalkyl som jämför vad det kostar att parkera i Ropsten med parkeringsavgift, trängselavgift och SL-kort jämfört med att ta bilen till Stockholms innerstad är helt korrekt och kalkylen visar hur vansinnigt dumt detta är.

Jag uppmärksammade detta i ett inlägg på Lidingösidan den 28 februari 2013 (”FP: Utred infartsparkeringen”) där vi inom folkpartiet ville att infartsparkeringsfrågan skulle utredas ordentligt.

I en analys, som jag gjorde år 2014 och som jag redogjorde för i kommunfullmäktige i april det året, visade jag att dyrare avgifter i Ropsten bl.a. skulle medföra mer biltrafik till Stockholms innerstad – precis som ditt exempel visar.

Lidingös ledande kommunalråd förhandlade hela den föregående mandatperioden med Stockholms stads ansvariga trafikborgarråd om just Ropsten, men utan något synbart resultat. Problemet är att varken Stockholms stad (som äger marken i Ropsten) och dess politiker eller den svenska statens beslutsfattare (riksdag; regering och trafikverket) bryr sig om vad som händer på marken i Ropsten.

Vi Lidingöpolitiker har verkligen försökt, och försöker påverka och övertyga om galenskapen som Du påtalar. Och vi ska kämpa vidare – men helst inte för döva öron!


Your example comparing what it costs to park in Ropsten with parking charges, congestion charging and bus pass with the cost to take your own car to the center of Stockholm is accurate and the calculation shows how insanely stupid this is.

I noted this in a post on Lidingösidan on February 28th, 2013 ("FP: Investigate Park and Ride "), with the suggestion where we in the Liberal Party wanted the Park and Ride issue to be thoroughly investigated. In an analysis, as I did in 2014 and as I outlined in the City Council in April that year, I showed that more expensive fees at Ropsten would bring more traffic to the center of Stockholm - as your example shows.

The Lidingö senior councilor negotiated throughout the previous term of office with the responsible City of Stockholm's traffic commissioner about just the Ropsten issue, but with no visible result.

The problem is that neither the City of Stockholm (who owns the land in Ropsten) and their politicians or the Swedish government decision makers (parliament, government and transport department) care about what happens on the ground in Ropsten.

We, politicians at Lidingö, have really tried, and are trying to influence and convince of the need to fight against the madness which you complain. And we'll keep on fighting - but preferably not on ‘deaf ears’!

Birgitta Olsen 2015-06-30 09:03

Antar om vi alla som brukar skjutsa till Ropsten istället skjutsar till Torsvik så kommer bussarna istället bli ännu mer överfulla samt så kommer det bli kaos på busshållplatsen när bussarna trängs med avsläppande bilar.

Lasse Korff 2015-06-28 16:07

Hej alla,
Jag ska ta det på engelska här, eftersom jag vill uttrycka mig så tydligt och precist som möjligt.

My Sunday somewhat is kind of destroyed, after I heard about the upcoming changes this morning, e.g. moving the "betalstation" just in front of the park-and-ride parking spots in Ropsten. For my understanding, this action is logically not understandable. Please see the situation of thousands on my practical example: I am working directly in the city, as many inhabitants of Lidingö as well. Every morning my girlfriend and me are taking our car to Ropsten, park there and take it back in the evening, when we return from work.

1.) We chose to live on Lidingö, because of the friendly green environment. We are not living in the city for a particular reason, not harming anyone by taking the car to Ropsten, nor are we putting anyone in danger by doing this.
2.) We drive to an end station of the red tbana-line. We do this, in order to take the tbana, not to not take it. We could also drive directly in the city by car.
3.) We already pay 400 SEK for a 16 day parking ticket in Ropsten, this makes 800 SEK a month. I am not sure who owns the parking spot, if it's private or not, but just mentioning this in order to clarify the situation.
4.) The all of us are talking about Ropsten, not about the inner city. How come we've got to deal with a topic like this at all?

To put it in a nut shale, my very own and private calculation for you, dear politicians:

A) Scenario of installing the new "betalstation" in front of the parking spot:
My SL card per month: 790 SEK; the SL card of my partner 790 SEK; Ropsten parking ticket: 800 SEK per month; new "betalstation": apprx. minimum 750 SEK per month. Total costs of getting to work for a two person household: 3.130 SEK.

B) Scenario of us taking the car to the inner city:
Fees for "betalstation" from Lidingö to Hötorget (20 days a month, 70 SEK per day): 1.400 SEK; gas: apprx. 1.000 SEK, free parking spot, my employer offers underground parking space during week time. Total costs for scenario B: 2.400 SEK.

Politicians, please explain yourself: Be so kind to tell me, why people like me and thousands of other honest Lidingö inhabitants have to face a problematic situation like this? Why do you force me to take the car into the city which you and me actually would have liked to avoid? Why do you come up with such an unlogical idea? Why do I have to spend time here explaining your job to you? It seems obvious that this is not a thought through idea at all, but money driven motivation.

You've got my email address, here's my phone number: 0046760381914.
Thank you for your quick response in beforehand.

A situation like this makes me doubt. On the other hand it makes me want to get active in politics, to avoid such situations and to not spoil the reputation of politicians even more.

Best regards,
Lasse Korff

Ingela Danielsson 2015-06-26 19:14

Helt absurt. Att inte kunna bli skjutsad till eller hämtad på Ropsten. Till och från resor med tåg eller flyg/allmänna kommunikationer. Hur lätt är det att kliva på och åka med buss med resväska/packning? Nej, skärpning politiker. Och, nej, lösningen är inte att dra tunnelbanan till Lidingö. De pengarna kan användas mycket bättre. Bland annat att ordna bra av- och påstigningsplatser när man åker bil till Ropsten. Och infartsparkering. Det finns intressanta lösningar med flytande parkerings"hus".

Johan Andersson 2015-06-26 13:47

Jag har talat med Trafikverket och med Finansdepartementet. Det lustiga, utöver att man på regeringsnivå detaljbeslutar så snävt, är att förklaringarna varför betalstationerna placeras så som de gör är enligt:

Trafikverket, på grund av att lagstiftningen inte tillåter annan placering. Det är därför betalstationerna inte kan stå placerade där de gör.

Finansdepartementet, på grund av att de som bor i området blir dubbelbeskattade då exempelvis skall handla i närmast mataffär.

Trafikverket lyfter inte fram Finansdepartementets argument eftersom de vet att det är trams. D.v.s. den övergripande nyttan i att boende i Norra Djurgårdsstaden skall kunna åka närmaste vägen till ICA i Frihamnen kontra möjligheten att kunna utnyttja skattefinansierad samhällsservice som tunnelbana och kunna parkera i anslutning till tunnelbanan.

Motiven till att Trafikverket själva föreslagit dessa snäva och begränsade zoner för var betalstationer kan placeras kan man bara spekulera i. Uppenbart är i alla fall att Finansdepartementet utgått helt okritiskt i från det förslag som Trafikverket lagt fram.

Det visade sig även att olycksrisken inte är relaterad till den parkeringsficka som finns i dag. Den verkar inte utgöra någon ökad risk. Man utredde alltså möjligheterna att bygga någon form av på och avstigningsplats.

Summan av detta verkar bli att rådande situation hade kunnat kvarstå om inte Trafikverket av någon outgrundlig anledning medvetet bundit sina egna händer.

Allt information om förändringarna har varit tillgängliga under en lång tid även om ganska blygsamt kommunicerat enligt Trafikverket själva. Man undrar ju därför om kommunpolitikernas omvärldsbevakning är obefintlig trots att man uppenbarligen är mycket väl insatta i tyst diplomati på internationell nivå. Annars tror jag Anders Wennberg kan vara något på spåren.

Anders Odéen 2015-06-26 11:34

Jag upprepar:
Skandal att vi lidingöbor är helt förda bakom ljuset när det gäller dessa nya regler. Hoppas att ett misstag har begåtts, för det kan väl inte vara möjligt att våra styrande politiker har mörkat detta. Ingen infartsparkering, ingen klarhet i brofrågan och sedan detta... Man baxnar! Som sagt hoppas att detta är ett misstag eller missförstånd och att ni tar tag i detta omedelbart. Och redovisar resultat. Nu.
Varför törs varken Paul eller andra tala om hur detta har gått till?

Anders Wennberg 2015-06-26 08:38

De styrande politikerna på ön har varit allt för snälla i förhandlingarna med Stockholm och Landstinget! Kan det vara så att fjäska för Landstinget varit viktigare för karriären än att värna Lidingöbornas bästa?

Anders H har rätt att det vore intressant att höra hur förre kommunalrådet Paul Lindqvist tänkte kring infartsparkeringen, trängselskatt när man åker till Ropsten etc.

Anders Håkansson 2015-06-25 20:17

Precis Henry. Det logiska framöver är ändstation tunnelbanan på Lidingö.
Även en lösning med egen infartsparkering.
Allt annat är historia dåligt hanterat av tidigare politik i Stockholm/Lidingö och landsting.
Visst hade det varit bra om Stockholm tog ansvaret för Lidingös behov av infartsparkering och visst skulle en frizon Lidingöbilister för vändande bilar i Ropsten. Men det tåget har gått....
Tidigare styrande politiska företrädare kan väl kliva fram och berätta hur de tänkte?
Anders Håkansson

Henry Duhs 2015-06-25 16:01

Bygg tunnelbana till Lidingö så slipper vi släppa av resenärer vid Ropsten.

Ronny Gustavsson 2015-06-25 14:51

Nu skjuter väl ändå syftet med trängselskatten snett! Att avgiftsbelägga en infartparkering är något av det dummaste jag har hört. Konsekvenserna blir givetvis att man tar bilen in till stan i stället. Finns det någon annan slutstation i tunnelbanenätet som är avgiftsbelagd? Beskådar vi from den 7 sep kanske världens dyraste infartparkering?
Att dessutom anföra säkerhetsaspekter vid av- och påstigning i Ropsten, som giltiga skäl för att ta ut en avgift är ju rent skamligt. Om något är farligt så bör det förslagsvis åtgärdas - inte avgiftsbeläggas. En trängselskatt kan väl knappast anses vara rätt styrmedel. Dessutom vet ju vi på ön att en starkt bidragande orsak till ökad trafikintensitet i Ropsten är ju ombyggnationen av Lidingöbanan, med dess ersättningsbussar. Något som planeras vara över till hösten - lagom till när vi ska få en fin och värdig hämtningsavgift i ett tomt Ropsten.
Skamligt att pengahungriga politiker avgiftsbelägger i miljöns namn när det i själva verket bara handlar om pengar och faktiskt dessutom är kontraproduktivt.

Mikael Olofsson 2015-06-24 21:55

Vi får helt enkelt se till att få valuta för pengarna ifall det inte går att ändra - vi får ta bilen in till city...

Vi får betala ytterligare höjd straffskatt (80 miljoner skulle Robin Hood-skatten visst HÖJAS med i år) och "belönas" med indragen polisstation samt inlåsning med vägtullar. Vi får betala mer för mindre "samhällsservice" alltså...

Jacob Kilström 2015-06-24 16:03

Hur kan man ens tänka ut en så befängd idé som att straffa dom som vill infartsparkera. Trängselskatten är till för att få fler att använda kollektivtrafik och därför ska infartsparkeringar vara tillgängliga utan trängselskatt så man kan byta till kollektivtrafik.

Birgitta Olsen 2015-06-17 10:44

Självklart så använder de alla argument för att kräma ut alla pengar från lidingöborna. Kan man ha en regel som eliminerar vägtull mellan två olika tullar så kan man väl ha eliminering mellan två lika tullar.

Peter Skånberg 2015-06-16 22:40

Pinsamt genomskinligt hela upplägget, mest löjeväckande är påståendet att Transportstyrelsen "utrett om det funnits några möjligheter att ordna på- och avstigningsmöjlighet gratis vid Ropsten men man säger att "utrymmet är inte tillräckligt stort och risken för trafikolyckor är alltför hög", det är ju inget annat än kvalificerat skitsnack! Det går alldeles utmärkt att göra Ropsten till "Lidingözon" genom att sätta vägtullarna på andra ställen bara. Detta handlar bara om ekonomi för det förbenade utsugarsystemet och inget annat! Personligen drabbas jag inte speciellt hårt, men det är duktigt retligt att våra folkvalda kan bära sig åt på detta vis utan repressalier.

Matte Svensson 2015-06-16 18:51

@ Anders Bergstedt.
Alltså denna totala okunskap som finns om att väktaravtalet kommit till för att ersätta polis.. Ja man kan bara skratta åt det.

Nr 1 väktarna ska INTE ersätta polisen,det är något medborgarna fått totalt om bakfoten pga polisens nedrustning lokalt blev ett faktum inom samma kvartal som Securitas avtal påbörjades och det gammla bevakningsavtalet tog slut efter ett mångårigt avtal (alltså kommun valde redan att ej förlänga med tidigare bolag nästan 1 år innan Polisens besparing kom till.

Så det är ju bara löjligt att påstå att dom ska ersätta Polisen.

Med vänlig hälsning, Matte

Anders Bergstedt 2015-06-16 12:15

Rubriker i Mitt i Lidingö Tidning tisdag 9 juni : "Vi vill pensla hela ön med Märk-DNA. Försök med Märk-DNA stoppade stölderna i Sticklinge. Tjuvarna skall vända vid bron."

Nu finns det ALLA SKÄL TILL ATT VI SJÄLVA SÄTTER UPP BOMMAR VID LIDINGÖBRON. Vi får sätta dem på Lidingösidan för vi äger ju inte längre bron. Vi har inga poliser kvar på Lidingö och aldrig trodde jag att jag skulle få uppleva samma situation som då jag som polis kom till Lidingö år 1965 och vi stoppade ALLA bovar till och från Lidingö på gamla Lidingöbron !!!!!

Calle Christiernsson 2015-06-16 10:55

Nu får dom faktiskt skärpa sig! Ska 50.000 människor på Lidingö drabbas av att dom bygger lite nya hus i Djurgårdsstaden? De som flyttar in där får väl se till att hålla innanför tullarna när dom ska handla, precis som vi måste hålla oss utanför om vi inte vill betala tull. Alltså köra en annan väg! Det här är inget konstigt, det gäller ju alla som bor på gränsen t ex.

Vägtull på Essingeleden känns inte heller ok. Hela idén måste bygga på att det finns en alternativ väg att välja. Hur ska vi t ex kunna åka söderut på E4:an utan att betala? Det känns verkligen inte rätt att vi ska behöva betala när vi åker till landet. Då faller hela idén med den nya tunneln i mina ögon.

Hur svårt kan det vara för Transportstyrelsen att förstå Lidingöbornas situation? Fristaden i Ropsten måste vara kvar, en infartsparkering bör ligga vid Tunnelbanan och vi kommer ingenstans (iaf inte söderut) utan att passera E4:an.

Anders Håkansson 2015-06-16 00:28

Helt plötsligt blev det mycket logiskt med tunnelbanebro och ändstation på Lidingö för den samma.
Nåja, det är i alla fall rätt märkligt hur tågdepåer, brofrågor, infartsparkeringar, ej seglingsbar höjd på en ny bro när man byggt för detta tidigare? Och liknande politiska frågor tycks hanterats med huvudet under armen. (Och det fortsätter så.) Både på kommunal och landstingsnivå.
I Lidingötidningen skrevs det om att parkeringsavgifter är på gång att bli verklighet på ÖN, tro det! Trycket efter infartsparkering på ön kommer bli större.
Det måste gå att göra bättre politik än detta.
Bättre samordning mellan Lidingöstad, Stockholmstad och landstinget.
Som läget är nu så känns det som Lidingöborna alltid är förlorare i dessa frågor. Varför?

Anders Håkansson (S)

Ruben Ask 2015-06-15 21:45

Bara invektiv här.. Finns inget annat. Så man kommer inte kunna använda parkeringen vid Ropsten eller tanka bilen längre.

Och man "kan" köra genom hela länken endast om man skall till viss platser. Att försöka exempelvis köra Lidingö - Frösunda kommer innebära livsfara 2 ggr för föraren samt medtrafikanterna. Man har ju byggt upp- och nerfarterna helt galna.

Matte Svensson 2015-06-15 20:43

Kommer bli många som "åker där bussarna" åker ner vid Ropsten å släpper av folk,om det nu är enda sättet att lämna av pendlare utan hutlösa priser,är det rätt tänkt om man nu väljer bort att åka egen bil hela vägen till jobbet ?
Man spar ju ändå på miljön så det borde ju enkelt kunna ordnas ?

Å vadå risk för olyckor, hur många årtionden har man ej fått lov att stanna på utsidan i "fickan" på baksidan av Ropsten å släppa utav folk... Njae märkligt att det heöt plötsligt skulle ha blivit farligt.

Skärpning nu å stå upp för oss som bor på ön

Anders Bergstedt 2015-06-15 13:06

Nu är det nog bara att glömma simhall för 38 miljoner och istället snabbt bygga parkeringsplatser med ständiga bussar till och från Ropsten.Om det skall kosta 50 kronor även här och som aviserat bli avgiftsparkering i centrala Lidingö kanske kommunen får in också de böter som behövs för att betala väktarna som ersätter polisövervakningen som inte finns men som vi ändå får betala !

Anders Odéen 2015-06-15 11:41

Skandal att vi lidingöbor är helt förda bakom ljuset när det gäller dessa nya regler. Hoppas att ett misstag har begåtts, för det kan väl inte vara möjligt att våra styrande politiker har mörkat detta. Ingen infartsparkering, ingen klarhet i brofrågan och sedan detta... Man baxnar! Som sagt hoppas att detta är ett misstag eller missförstånd och att ni tar tag i detta omedelbart. Och redovisar resultat. Nu.

Birgitta Olsen 2015-06-15 09:48

Röstar för att det blir öavgift, både till och från Lidingö, för bilar som inte är registrerade på Lidingö. Detta kan sedan finansiera en ny fin cykelbro.

Birgitta Olsen 2015-06-15 09:44

Samt att Lidingöbrons ytskikt är i uselt skick. Stockholmspolitiker gör allt för att eliminera Lidingö från kartan.

Anders Bergstedt 2015-06-15 07:34

Nu är vi Lidingöbor verkligen gisslan !
35 kronor för att åka till och från Lidingö och 120 kronor för de som måste parkera i Ropsten, just för de som har familj och jobbar och sliter för att klara allt.

Till det kommer det höjda skatteuttaget till Staten på 38 miljoner, dålig kapacitet på Lidingötåget som inte kommit igång och som blir stående då ny bro byggs. Ingen koppling till spårväg City som sätts på framtiden.

Bostadspriserna är hutlösa och belåningen är skrämmande hög. Signalerna från Miljöpartiet visar att Regeringen nu får möjlighet att ytterligare öka boendekostnaderna.

Hur kan Lidingös högsta politiker slippa ansvar för sina totala misslyckanden ?

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google