Väder Lidingö

Lidingö lördag 24 juni 2017 v. 25

Senaste kommentaren - Se fler

Patrik A Edgren 23 jun 21:34 om En epok går i graven. Idag kom LT:s sista nummer

Misstänkt tjuv gripen

måndag 8 maj 2017 22:21

NORRSTIGEN. I torsdag skrev Lidingösidan om att en villaägare på Norrstigen i Islinge mötte en inbrottstjuv i dörren. Tjuven försvann, men under fredagen kunde polisen genom spaning och utredningsarbete identifiera en misstänkt man för inbrottet. Mannen anhölls i sin frånvaro av åklagare och greps av polisen i lördags i södra Stockholm.

- Den snabba identifieringen kunde ske tack vare att polisen fick bra utredningsuppgifter efter torsdagens inbrott på Lidingö. Den gripne är möjlig som misstänkt för motsvarande brott i hela Stockholmsområdet under den senaste tiden. Tack vare det snabba utredningsarbetet är det nu möjligt att ett antal olika stölder i hela Stockholmsområdet blir uppklarade, säger kommunpolis Fredrik Wallén.

- Det är primärt inbrottet på Norrstigen den gripne identifierats som misstänkt för. Att han specifikt på Lidingö även är intressant i utredningen av inbrottet på Albavägen är förstås ingen hemlighet.

- Med den misstänkte i säkert förvar fortsätter nu ett omfattande utredningsarbete för att så långt möjligt få klarhet i hur många brott han kan knytas till. Det var ett gediget insamlingsarbete av olika utredningsuppgifter som utfördes av de poliser som arbetar på ”fältet” i vardagen på bland annat Lidingö i lokalpolisområde Norrmalm, som gjorde att den misstänkte kunde identifieras så snabbt, säger Fredrik Wallén.

Dela Misstänkt tjuv gripen

Kommentarer

Anders Bergstedt 2017-06-12 13:28

Det blev en omhäktning och rättegången hölls fredag 2017-06-09. Straffet blev fängelse 6 månader vilket alltså är ministraffet. Straffskalan går mellan fängelse 6 månader och 6 år. Mannen skall vara kvar i häkte i avvaktan på att domen vinner laga kraft.

Åklagare Malin Arentoft hade tagit över ärendet från kollegan Jane Olsson. Polisen fortsätter utredningen för att försöka knyta gärningsmannen till flera likadana brott under dessa dagar och då främst Albavägen samma dag. Forensiska undersökningar tar tid och prioriteringen är hård.

Även om man skulle kunna knyta gärningsmannen till flera brott ser det ut att sluta precis som jag förutspådde. Man kan förundersökningsbegränsa eller åtalsbegränsa med hänvisning till att straffet inte skulle påverkas av ytterligare brott. Märkligt med tanke på att det då borde bli mer än ministraff!

Polisen går i dagarna ut med att åklagare skall styra upp polisens utredningar om mängdbrott och då främst bostadsinbrott. Eftersom samma lagstiftning gäller som jag redovisat kommer det att bli ännu ett slag i luften. Det enda vi kan hoppas på är att ministraffet höjs till fängelse 1 år och att domstolarna verkligen respekterar och dömer efter detta!

Anders Bergstedt 2017-05-10 16:55

Den anhållne häktades i går och det är åtal 2017-05-23. Han erkänner brottet och fick inga restriktioner men häktades p.g.a. flyktfara. Han uppgav att han var i Sverige en vecka på semester.

Efter att ha läst häktningsprotokollet får man intrycket att mannen ingår i en latinamerikansk liga, där gärningsmännen byts ut efter några veckor. 2017-03-22 dömdes tre unga latinamerikaner för villainbrott på Hägerstigen. De frigavs direkt efter rättegången och blev inte ens utvisade.Ärendet redovisades på Lidingösidan.

Prognosen är att man nu inte hinner utreda de övriga brotten som den häktade kan misstänkas för. Sannolikt får han villkorlig dom och utvisas. Förmodligen är han redan ersatt! Det är stora bekymmer med dessa utländska ligor som hållit på i många år. Ständigt återkommer latinamerikaner och öststatare, främst georgier.

Polisen har sedan i höstas en spaningsgrupp som jobbar hårt med dessa ligor. Problemet är att de nästan löjliga straffen inbjuder till brott i Sverige.

Då det gäller våra egna återfallsförbrytare så har min uppföljning visat att polisen även där nästan alltid redovisar bara gripandebrottet trots möjligheten att klara upp ytterligare 3-4. Det tar för lång tid och straffet påverkas inte. Domstolarna använder inte straffskalan och det är förödande.

Mikael Olofsson 2017-05-09 11:00

Lång inlåsning som Anders skriver är ju helt avgörande - inburad inbrottstjuv kan under tiden inte begå nya inbrott. Väldigt enkel logik.

Samhällets kostnadsbesparingar för detta bör ju vida överstiga kostnaden för inlåsningen, förutom olägenheten för de som drabbas. Dessutom frigörs ju polisresurser som kan ägna sig åt andra brottslingar istället.

Anders Bergstedt 2017-05-09 09:48

I dag är det häktningsförhandling i Stockholms Tingsrätt beträffande den anhållne som är född 1968.Han har latinamerikansk bakgrund och hade redan försvarare förordnad av Nacka Tingsrätt vilket tyder på pågående ärenden där.

Det är nu viktigt att polisen får tid att gå igenom ett antal liknande ärenden på bl.a. Västerkroken, Albavägen och Bergsvägen. Risken är att man bara går på gripandeärendet eftersom analyser av spår, bl.a.DNA tar tid och det är hård prioritering.

Jag har tidigare visat att just i Torsviksområdet var det för 2 år sedan 4 inbrott samma dag som såg likadana ut, men det blev kort häktning och bara gripandebrottet redovisades och åtalades. Att inte polisen får möjlighet att följa upp seriebrottslighet är en stor orsak till den dåliga uppklarningsstatistiken på bostadsinbrott som nu ligger under 3 procent i Stockholmsområdet !

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google