Väder Lidingö

Lidingö tisdag 25 februari 2020 v. 09

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Möte gav nya idéer för Lidingös varumärke

lördag 26 januari 2008 00:00

Skogshem, stavgång 3 Patrik Olsson från Skogshem & Wijk gav mötesdeltagarna en beskrivning av hur man går stavgång.

Det är nästan två år sedan begreppet ”hälsa” introducerades som varumärke för Lidingö. Igår samlades ett trettiotal personer med anknytning till ön för att diskutera idéer för det fortsatta arbetet att befästa varumärket.

Skogshem, stavgång 3 Patrik Olsson från Skogshem & Wijk gav mötesdeltagarna en beskrivning av hur man går stavgång.

Det är nästan två år sedan begreppet ”hälsa” introducerades som varumärke för Lidingö. Igår samlades ett trettiotal personer med anknytning till ön för att diskutera idéer för det fortsatta arbetet att befästa varumärket.

Samlingen ägde rum på kursgården Skogshem på Elfvikslandet. Efter en hälsosam lunch gav sig alla ut för att även hålla ett gående möte, s.k. ”Walk and talk”, på en av de tre stavgångsleder som startar just vid Skogshem. Med stavar naturligtvis.

Skogshem, stavgång 2 En av stavgångslederna går förbi Elfviks gård.

Mötet leddes av Per Ekman från företaget Geobrands, som varit med från år 2004 när de första idéerna om varumärke började ta form. Deltagarna fick under dagen ange viktiga områden för Lidingös hälsoprofil under de kommande åren och även definiera vad som fungerat bra under de två första åren.

Skogshem, stavgång 1

Dela Möte gav nya idéer för Lidingös varumärke

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google