Väder Lidingö

Lidingö tisdag 21 maj 2019 v. 21

Senaste kommentaren - Se fler

G.U. Verbeek 4 maj 19:15 om Nära naturen på Millesgården i sommar

Ny ÅVC i Stockby överklagas till regeringen

tisdag 15 januari 2008 10:06

Här är det tänkt att den nya återvinningscentralen ska ligga. Här inne i skogen är det tänkt att den nya återvinningscentralen ska ligga. Berget måste då först sprängas bort. Arkivbild.

Länsstyrelsens beslut att godkänna att i detaljplanen tillåta en återvinningscentral (ÅVC) i kvarteret Förrådet i Stockby har överklagats.

När tiden gick ut i slutet på förra veckan hade tre personer lämnat in enskilda överklaganden till regeringen. Dels tycker man att platsen är direkt olämplig för att lägga en ÅVC, dels anser man inte heller att kommunen lyckats visas att just denna plats är lämplig med utgångspunkt från PBL:s (Plan- och bygglagen) bestämmelser. Platsen saknar även stöd i översiktsplanen för att användas till just en ÅVC.

Man anser också att Lidingö stad ”medvetet valt bort olika lämpliga platser genom försäljning eller löfte om annan etablering”.

”Kommunens hantering av ärendet är högst otillfredsställande och synnerligen odemokratiskt”, skriver en av dem som överklagat. ”Att Länsstyrelsen blundar för detta är för mig obegripligt. Vidare har jag heller inte någonstans kunnat läsa mig till att Länsstyrelsen varit på plats och synat platsen och yrkar härmed att en ”syn” av platsen skyndsamt görs av Regeringen/Miljödepartementet.”

Det är mycket trångt på den nuvarande återvinningsstationen i Stockby. Det är mycket trångt på den nuvarande återvinningsstationen i Stockby. Arkivbild

Dela Ny ÅVC i Stockby överklagas till regeringen

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google