Väder Lidingö

Lidingö tisdag 21 maj 2019 v. 21

Senaste kommentaren - Se fler

G.U. Verbeek 4 maj 19:15 om Nära naturen på Millesgården i sommar

På KlimatVision Lidingö redovisades fyra goda exempel från Lidingö

torsdag 20 november 2008 00:12

KlimatVision Lidingö, 6 Inga-Britt Rosenblom, Rahmqvistkoncernen, Per Strand, JM, Harriet Guter, I Ur och skur Utsikten och Peter Eriksson, Skogshem & Wijk, medverkade på måndagens miljökonferens “KlimatVision Lidingö”.

På miljökonferensen “KlimatVision Lidingö”, som hölls i måndags i Lidingö stadshus, fick publiken på över 200 personer lyssna till representanter från fyra av öns företag som beskrev hur de själva arbetar med miljöarbetet.

På miljökonferensen “KlimatVision Lidingö”, som hölls i måndags i Lidingö stadshus, fick publiken på över 200 personer lyssna till representanter från fyra av öns företag som beskrev hur de själva arbetar med miljöarbetet.

KlimatVision Lidingö, 6 Inga-Britt Rosenblom, Rahmqvistkoncernen, Per Strand, JM, Harriet Guter, I Ur och skur Utsikten och Peter Eriksson, Skogshem & Wijk, medverkade på måndagens miljökonferens “KlimatVision Lidingö”.

Harriet Guter, grundare av skolan “I Ur och Skur Utsikten” på Canadaängen, berättade om aktiviteter som skoleleverna arbetar med. Mycket verksamhet bedrivs utomhus och naturen får hela tiden vara inspirationskälla. Göra upp eld, koka lingonsylt, skriva dikter utomhus om det man ser, forma bokstäver liggande på marken tillsammans med andra elever osv. Utgångspunkten är hela tiden: Det man upplever med egna sinnen kommer man lättare ihåg efteråt. Länk till I Ur och skur Utsikten.

Peter Eriksson, vd för kursgårdarna Skogshem & Wijk, sa att man nu är ISO 14000-certifierade. Begreppen “säkerhet och miljö” väger mycket tungt i kursgårdens arbete. Det svåraste för mötesindustrins deltagare är att ta sig till själva mötesplatsen. Därför går t.ex. en båt till Skogshem från Nybroplan varje morgon med kursdeltagare. Och båten tar alla tillbaka på kvällen. Framtiden ligger inom specialisering och Skogshem & Wijk bygger nu en s.k. eventhall som kan ta 400 personer sittande eller 1000 stående. S&W siktar på att kunna erbjuda 600 bäddar i framtiden. Man ska också starta “Lidingö Clean Tech Center” där miljöföretag kan visa upp sin teknik. Länk till Skogshem & Wijks miljö och kvalitetssida.

Per Strand, kvalitetschef för JM, beskrev hur JM arbetar. JM tar hand om allt, “från obruten mark till förvaltning av bostäder”. Man förvaltar ungefär 30 000 bostäder i Sverige och varje år tillkommer 4 000 bostäder. När JM bygger tänker man på att använda material som miljömässigt även kan tas om hand när huset rivs i en framtid. JM är ledande i Europa vad gäller att bygga energisparhus. Och om några år ska man bygga 900 lägenheter i Dalénumområdet. Men först gäller det att ta hand om den giftiga jord som finns i området. Cirka 90 bostäder beräknas blir färdiga om året. Länk till JM:s kvalitets och miljöpolicy.

KlimatVision Lidingö, 5 Inga-Britt Rosenblom och konferensens moderator Annika Dopping.

Inga-Britt Rosenblom, kvalitets- och miljöchef på Rahmqvistkoncernen i Gåshaga, berättade att man direktförsäljer kontorsprodukter i åtta länder. Sammanlagt arbetar 500 personer i koncernen, varav 200 i Sverige. För 20 år sedan startade hon arbetet med att miljöanpassa företagets försäljning. I dag är man certifierade enligt ISO9001 kvalitet och ISO14001 miljö. Transporterna till företaget har under åren samordnats. I dag kommer två bilar i veckan med produkter från ett transportföretags lager, tidigare kom fyra-fem bilar om dagen med samma mängd varor. Spillvärme från Käppalaverket värmer byggnaden och koldioxidutsläppen från fastigheten är nästan noll. Rahmqvistkoncernen har även tagit fram ett eget miljömärke. Länk till Rahmqvists kvalitet och miljösida.

Dela På KlimatVision Lidingö redovisades fyra goda exempel från Lidingö

Kommentarer

Anna Stenson 2008-12-11 15:20

Visst är det så att snävt tänkande får andra problem att försvinna. Lågenergilampor sparar energi och då släpper vi ut mindre koldioxid. Jag är emot dem. De stör hörapparater och barn med koncentrationsproblem, de strålar och det är kvicksilver i dem. Nej tack till att förbjuda glödlampor och byta ut dem mot lågenergilampor. Likaså är det med tvättmedel. Nej tack till att förbjuda fosfater och byta ut det mot polyakrylater (plast). Man vet för lite om vad som händer om femtio år när man bara ser till en fördel. Ja till att ta bort fosfat och inte ersätta det med polyakrylat, för det går. Vi måste se helheten. Koldioxidutsläppen har man diskuterat sedan åttiotalet, dags att göra något. Precis som man lyckades hejda skogsdöden (men inte stoppa den) kan man hejda koldioxidutsläppen, men inte på vilket sätt som helst. Tänk långsiktigt.
Anna

Lidingöbo med visioner 2008-12-09 22:24

Hela fossil-debatten är till stor ett spel för galleriet där minskningar i CO2-utsläpp, hur små dom än är, utnyttjas i marknadsföringen av företag för att tjäna ännu mer pengar och ostört kan släppa ut betydligt farligare ämnen i luft och hav. Reduktionen av fossil förbränning har för merparten av industri och företag enbart syftet att sänka oljeberoendet från främst mellersta östern som fortfarande sitter inne med 60% av världens nu kända oljetillgångar och därmed genom kartellbildning till stor del kan styra råvarupriset. När det gäller miljöbeslastning borde människan i betydligt högre grad koncentera sig på utsläppen av de enorma mängder giftiga kemikalier som förr eller senare hamnar i världshaven och som inte bryts ner i naturen som så småningom via haven, dricksvattnet, fisken osv. hamnar i våra livsmedel eller lagras upp i naturen och ger långtidseffekter på allt liv på jorden. U-länderna struntar till största del i dessa utsläpp och står för större delen av världens alla giftiga utsläpp, i hög grad beroende av att i-länderna förlägger sin farliga verksamhet till dessa länder där dom kan smita undan regelverket i väst. Men det är inte lika enkelt att greppa som ett enda enstaka begrepp som CO2 som t.o.m. små barn kan lära sig. CO2 reduktion har blivit en ny mycket farlig religion som tar bort fokus från betydligt allvarligare miljöproblem. Lyssna på folk som Fred Goldberg på KTH som vet vad han talar om och den typ av kunniga personer som trycks ner i skoskaften av den nya CO2-religionens ivrare, men som är i stark ökning att äntligen få komma till tals och som nyligen skrivit en lång insändare i Lidingö Tidning om CO2-konferensen i Lidingö stadshus den 20 november. CO2-folket borde sluta andas så minskar dom CO2-utsläppen med minst 500 kg CO2 /år per person!!!

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google