Väder Lidingö

Lidingö tisdag 11 augusti 2020 v. 33

Senaste kommentaren - Se fler

Anna Pellnäs 20 jul 14:53 om "Slottet" på Storholmen kan komma att rivas

(s): Paul Lindquist ljög i fullmäktige

måndag 10 december 2007 15:57

Nedanstående är ett inlägg från Mårten Dahlberg (s) och Claudio Crevatin (s) angående Lidingövallen:

Paul Lindquist (m) tillämpar taktiken att anfall är bästa försvar när han debatterar frågan om Lidingövallen. Detta är vad som faktiskt har hänt:

Den 1 mars träffas representanter för Lidingö stad (bland andra kultur- och fritidschefen Erik Heribertson) och riksidrottsförbundet. Från detta datum och framåt hålls ett antal möten, vilka som deltar i dessa, eller vad som avhandlas, har vi ingen aning om. Någon information lämnas nämligen inte till kultur- och fritidsnämndens eller kommunstyrelsens ledamöter.

Den 24 september går staden ut med ett pressmeddelande om planerna för Vallen och Bosön, detta är första gången vi i oppositionen får reda på dessa planer.

De 17 oktober har kultur- och fritidsnämnden sammanträde och då lämnas en muntlig information om planerna för Bosön och Vallen. Något skriftligt underlag presenteras inte. Självklart kommuniceras det som sades vid detta möte inom respektive parti.

När kommunstyrelsen den 24 oktober har sitt sammanträde för att besluta om budget efterfrågas underlag om Vallen och Bosön. Då meddelas att detta är att betrakta som en viljeyttring och att detaljbesluten kommer att tas senare i respektive facknämnd. Vi socialdemokrater och andra ifrågasatte då flytten av friidrotten från Vallen till Bosön. Vi har dessutom som en konsekvens av denna obefintliga information inte avsatt medel i investeringsbudgeten.

När det gäller budgetdebatten i fullmäktige så erbjöd vi majoriteten en möjlighet att undvika att hela budgeten skulle bli återremitterad, nämligen att lägga de 10 miljonerna för Bosön och Vallen i en investeringsreserv till kommunfullmäktiges förfogande. Men eftersom Paul Lindquist inte kunde tänka sig detta blev resultatet att hela budgeten blev återremitterad.

Dessutom var det så att Paul Lindquist i budgetdebatten hävdade att hans träffar med Riksidrottsförbundet, Bosön och IFK Lidingö skett i egenskap av moderat partimedlem och inte som kommunstyrelsens ordförande. DETTA ÄR LÖGN, redan vid den första träffen, den 1 mars, var kultur- och fritidschefen med, och det har alltså från första början varit en fråga för kommunen och inget annat.

Vilka fler lögner finns det i denna fråga?

Mårten Dahlberg
Oppositionsråd (s)

Dela (s): Paul Lindquist ljög i fullmäktige

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google