Väder Lidingö

Lidingö måndag 1 juni 2020 v. 23

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Saknas: 69 förskollärare och fritidspedagoger

måndag 22 juli 2013 00:01

På Lidingö saknades under första halvåret 69 förskollärare och fritidspedagoger, 46 grundskollärare och 9 gymnasielärare. Det framgår av en sammanställning som Lärarförbundet gjort för landets alla kommuner.

Jämfört med januari – juni 2012 har dock antalet lediga tjänster minskat på Lidingö. 2012 saknades 67 förskollärare och fritidspedagoger, 57 grundskollärare och 20 gymnasielärare. En trend i Arbetsförmedlingens statistik, som Lärarförbundet grundar sin sammanställning på, är att flera medelstora städer har ett ökat antal lediga lärartjänster i år jämfört med 2012. Men på Lidingö är alltså trenden den motsatta, eftersom antalet lediga tjänster minskat med totalt 20 under första halvåret 2013.

I hela landet fanns vid halvårsskiftet 12 276 lediga grundskollärartjänster (+ 2 311 jämfört med 2012), 4 859 lediga gymnasielärartjänster (+ 269) och 10 392 lediga förskollärar- och fritidspedagogtjänster (- 57).

– Antal lediga platser ökar igen och bekräftar att Sverige står inför en nationell lärarkris. Den ökade efterfrågan på lärare samtidigt som svårigheterna att rekrytera lämpliga lärare ökar, är ett tydligt tecken på detta. Läraryrket måste bli mer attraktivt för att fler ska vilja bli lärare och då måste lönerna öka, säger Ann-Charlotte Eriksson, vice förbundsordförande Lärarförbundet, i ett pressmeddelande. Vi är inne i en nedåtgående spiral, som måste stoppas. Platser gapar tomma på lärarutbildningarna. Många lärare överväger att lämna yrket, och SCB spår en lärarbrist på 43 000 lärare inom 7 år.

Dela Saknas: 69 förskollärare och fritidspedagoger

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google