Väder Lidingö

Lidingö onsdag 19 december 2018 v. 51

Senaste kommentaren - Se fler

Jonas Melander 19 dec 13:09 om C+S+MP: Majoriteten körde åter över arvodesberedningen

Lidingöbanan

Lidingöbanan

Ungefär här låg Herserudshissen. Lidingöbron i bakgrunden.

Ungefär här låg Herserudshissen. Lidingöbron i bakgrunden.

Lidingötåget, med sin inredning från början av 1950-talet, på väg mot Käppala station. Käppalaverkets 149,5 meter höga skorsten skymar till vänster i bakgrunden.

Lidingötåget, med sin inredning från början av 1950-talet, på väg mot Käppala station. Käppalaverkets 149,5 meter höga skorsten skymar till vänster i bakgrunden.

Lidingötåget lämnar Högberga stations stickspår för att åka på enkelspår till Kottla och Skärsätra. Stationsbyggnaden är den ursprungliga.

Lidingötåget lämnar Högberga stations stickspår för att åka på enkelspår till Kottla och Skärsätra. Stationsbyggnaden är den ursprungliga.

Lidingöbanan

Detta är en text skriven till den Lidingöbana som kördes fram till midsommar 2013. Efter en långdragen ombyggnad startade den ånyo att rulla den 25 oktober 2015. I avvaktan på kompletterande text får denna ligga kvar ett tag till, utan ändringar.

Södra Lidingöbanan mellan Ropsten och Gåshaga brygga är en av Stockholmsområdets äldre spårtrafiklinjer. 1914 avgick det första tåget och mycket är fortfarande sig likt. (Åren 1907 till 1971 gick Norra Lidingöbanan mellan Ropsten och Kyrkviken, se länk).

När villaområdena på södra Lidingö byggdes vid seklets början var den blivande spårvägen ett av mäklarnas försäljningsargument. Den ena ändstationen, Herserud, placerades vid en bergvägg där en hiss byggdes 1911, för att ta passagerarna upp till deras nybyggda villor. Herserudshissen fanns f.ö. kvar ända till 1948.

När AGA-fabrikerna byggdes under 1910-talet blev AGA:s grundare Gustaf Dalén en av dem som starkast drev på att Lidingöbanan skulle bli färdig. Han ville att de som arbetade i fabrikerna enkelt skulle kunna ta sig till arbetet.

Torsdag den 29 januari 1914 avgick banans första tåg mellan stationerna Herserud och Skärsätra. Till Herserud kom passagerarna vid den tiden med ångfärja från Ropsten. Den fasta broförbindelsen, “Gamla Lidingöbron”, invigdes först 1925.

Att åka med Lidingöbanan kan nästan påminna om gamla tider. Flera stationshus ser ut som de alltid gjort och de flesta tågen är byggda på 1940-talet och är idag Sveriges äldsta spårvagnar i reguljär trafik. De moderniserades på 1990-talet, men ljudnivån är hög i vagnarna och det är inte alltid lätt att få plats två på sätena. På långa sträckor går banan på enkelspår. Endast mellan Baggeby och AGA är det dubbelspår. Vid de flesta hållplatser finns stickspår så att tågen kan mötas.

När den gamla Lidingöbron var färdigbyggd 1925 blev det möjligt att åka spårvagn, utan omstigning, via Ropsten, Lidingövägen och Sturegatan ända till Humlegården. 1967, vid högertrafikomläggningen, öppnades tunnelbanan till Ropsten och Södra Lidingöbanan fick sträckningen Ropsten – Gåshaga.

År 2001 förlängdes spåren från Gåshaga till nybyggda Gåshaga brygga med direkt omstigning till Waxholmsbolagets båtar, som går till både Stockholm och skärgården.

På tågen finns förare och konduktör. Man kan inte köpa biljett av konduktören. Lidingöbanan klassas numera, sedan 2008, som spårväg.

Södra Lidingöbanan hade fram till 1970-talet en omfattande godstrafik till bland annat AGA och LIVA:s margarinfabrik i Gåshaga. Dessutom fanns en större oljedepå i Rasta dit dagliga godståg gick, via Talluddens station. Godstrafiken minskade under 1970-talet för att helt upphöra 1982.

I oktober 2009 träffades en överenskommelse mellan Lidingö stad och SL, Storstockholms Lokaltrafik, om att rusta upp banan och att köpa in nya vagnar. Om ett antal år (2020?) kommer också Lidingöbanan att knytas samman med Spårväg City, som ska gå från Ropsten, via den nya Norra Djurgårdsstaden, genom centrala delar av Stockholm. Var slutstationen i Stockholm ska ligga är fortfarande oklart.

SL:s beräknade kostnader för Lidingöbanans upprustning är minst 800 miljoner kronor. Lidingö stad renoverar Gamla Lidingöbron tillfälligt och köper dessutom in en egen ny vagn för sammanlagt 160 miljoner kronor. Lidingös politiker har även bestämt att den gamla järnvägsbron ska bytas mot en ny, som ska vara klar 2020. Dessutom bygger SL en ny vagnhall vid AGA station som ska vara klar 2017. Arbetet med upprustningen av själva Lidingöbanan har påbörjats vid halvårsskiftet 2013 och beräknas vara färdigt vid årsskiftet 2014/15.

Lidingöbanans trafik ersätts under upprustningstiden, 1,5 år, av bussarna 21L och 21X. Den sista turen med de gamla vagnarna gick den 21 juni 2013, se Lidingösidans artikel.

Läs mer om Lidingöbanan på denna länk.

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser

Annonser från Google