Väder Lidingö

Lidingö onsdag 16 januari 2019 v. 03

Senaste kommentaren - Se fler

Karin Wallgren 11 jan 07:32 om Lidingösidan 2004 - 2018

Staden ordnar bostad åt nyanlända i högst två år

måndag 2 oktober 2017 21:04

BOSTAD UNDER ETABLERINGSTIDEN. På onsdag behandlar Lidingös kommunstyrelses arbetsutskott frågan om de nyanländas bostäder på ön. Migrationsverket anvisar nyanlända, som fått permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd, till landets alla kommuner. Kommunen ska då lösa bostadsfrågan under den s.k. etableringstiden, vilken är 24 månader. Därefter förväntas personerna själva lösa sin bostadssituation. Lidingö stad vill nu att de som kommit till staden från och med 1 mars 2016 enbart erbjuds bostad under etableringstiden och att de därefter sägs upp.

Nyanlända som kommit till Lidingö före 1 mars 2016 erbjuds däremot fortsatt boende, och de som har besittningsskydd får möjlighet att ta över sin bostad, om de godkänns av fastighetsägaren.

Arbetsutskottet föreslår därför att kommunstyrelsen på sitt nästa möte beslutar att alla bostadskontrakt för bostäder till nyanlända, som anvisats till staden från och med 1 mars 2016, sägs upp i samband med etableringstidens slut. De boende ska informeras om uppsägningen minst 6 månader i förväg.

Bakgrund
Lidingö stad har sedan länge fördelat bostäder till nyanlända enligt principen att den som fått andrahandskontrakt ska kunna omvandla detta till förstahandskontrakt, när hyresvärdens krav på inkomst m.m. är uppfyllt. Det har fungerat så länge som det kom mellan 30 och 50 personer årligen. Den 1 mars 2016 infördes den nya bosättningslagen och Migrationsverket började då anvisa nyanlända till landets kommuner. 2016 skulle Lidingö ta emot 171 personer och under 2017 är siffran 183 personer.

I och med att mottagandet nu ökat kraftigt kan inte staden längre behålla den tidigare principen. I stället placeras nu de allra flesta som kommer till Lidingö i s.k. tillfälliga boenden. Ensamhushåll erbjuds enrummare och familjer lägenheter. Staden är förstahandshyresgäst för lägenheterna. Kontrakten skrivs för en månad och förlängs med en månad i längst 24 månader, om inte någon part säger upp avtalet. Besittningsskyddet är bortskrivet i två plus två år och etableringstiden kan vid sjukdom och föräldraledighet förlängas till 36 månader.

För s.k. kvotflyktingar har staden undantagslöst tillämpat principen om permanent boende och huvudsakligen tilldelat dessa andrahandskontrakt med möjlighet till förstahandskontrakt om de blivit godkända av fastighetsägaren. I och med den nya bosättningslagen omfattas nu både kvotflyktingar och nyanlända, som anvisats boende i staden, av samma lagstiftning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott bedömer inte att bosättningslagen hindrar att de nyanländas kontrakt tidsbegränsas. Eftersom det är bostadsbrist samtidigt som behovet att ta emot nyanlända finns kvar anser man att staden enbart ska tillhandahålla bostad under den tvååriga etableringstiden. Därefter ska kontrakten sägas upp och den nyanlände själv söka bostad.

Om man inte lyckas ordna eget boende kan man söka bistånd enligt socialtjänstlagen eftersom staden har det yttersta ansvaret för alla som vistas här. De nyanlända är skrivna på Lidingö och ska behandlas som övriga lidingöbor. Det blir då omsorgs- och socialnämnden som får göra en individuell bedömning för varje person som söker bistånd i form av tillfällig bostad.

Enligt socialtjänstlagen kan den nyanlände ha rätt till tillfälligt boende om denne inte kan lösa sin bostadssituation på egen hand. Det handlar då om ett tillfälligt boende i form av vandrarhem eller liknande. Till skillnad från andra lidingöbor i samma situation får dock nyanlända inte placeras i tillfälliga boenden utanför Lidingö, enligt bosättningslagen.

Dela Staden ordnar bostad åt nyanlända i högst två år

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Annonser från Google