Väder Lidingö

Lidingö söndag 26 maj 2019 v. 21

Senaste kommentaren - Se fler

G.U. Verbeek 4 maj 19:15 om Nära naturen på Millesgården i sommar

Trafikutredningen om Södra Huvudleden sänds på bred remiss

söndag 30 november 2008 18:05

Lidingöbanan Lidingöbanans spår ska enligt utredningsförslagen flyttas cirka 15 meter söderut (till vänster på bilden) så att vägen mellan Kottla och Högberga kan läggas ungefär på den nuvarande banvallen. Här har Lidingötåget, som numera klassas som spårväg, lämnat Kottla station på väg mot Högberga. Kottlasjön ligger till höger, men utanför bilden.

Utredningen som konsultföretaget WSP gjort om att bygga Södra Huvudleden norr om Lidingöbanan, mellan Skärsätra och Högberga, skickas snart ut på bred remiss. Det beslutar kommunstyrelsen på sitt möte i morgon. Sista svarsdag blir den 31 mars 2009. Klicka på “Läs mer” och se vilka föreningar och organisationer som får utredningen på remiss.

Utredningen som konsultföretaget WSP gjort om att bygga Södra Huvudleden norr om Lidingöbanan, mellan Skärsätra och Högberga, skickas snart ut på bred remiss. Det beslutar kommunstyrelsen på sitt möte i morgon. Sista svarsdag blir den 31 mars 2009.

Lidingöbanan Lidingöbanans spår ska enligt utredningsförslagen flyttas cirka 15 meter söderut (till vänster på bilden) så att vägen mellan Kottla och Högberga kan läggas ungefär på den nuvarande banvallen. Här har Lidingötåget, som numera klassas som spårväg, lämnat Kottla station på väg mot Högberga. Kottlasjön ligger till höger, men utanför bilden.

I direktiven till revidering av översiktsplanen sa kommunfullmäktige 2007 att en ny väg mellan Skärsätra och Högberga ska prövas förutsättningslöst.

Utredningen har under november i år presenterats för ansvariga politiska nämnder, kommunfullmäktiges ledamöter och olika föreningar. Den 4 december hålls också ett informationsmöte för allmänheten i Lidingö stadshus klockan 19.00, se Lidingösidans kalendarium.

Kommunstyrelsen beslutar i morgon att olika föreningar, organisationer och myndigheter ska få yttra sig om utredningen. Sista svarsdag blir den 31 mars 2009. Därefter sammanställs svaren.

Dessa får Trafikutredning för Södra Huvudleden på remiss:

Företagarföreningar
Företagarna på Lidingö
Kvinnor & Företag
Lidingö Centrums Företagarförening
Lidingö Hantverks- och Industriförening
Lidingö Köpmannaförening
Handelskammaren Lidingö
Lidingö NyföretagarCentrum

Företag på södra Lidingö
Käppalaverket
Futuraskolan AB
Högberga Gård AB
Villa Brevik
Sabis AB
ICA Käppala
Bonver Videodata AB
Restaurant Gåshaga
Erik Rahmqvist AB
Micab AB
Aga AB

Fastighetsägare
John Mattson
AP-fastigheter
JM AB
Lidingöhem AB

Berörda villaägareföreningar, bostadsrättsföreningar och hyresgästförening
Högberga Brevik Villaägareförening
Föreningen Killingevillor
Käppala Villaägareförening
Östra Mölna Byalag
Skärsätra Villaägareförening
Villaägareföreningen i Trasthagen
Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 1
Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 2
Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 3
Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 4
Bostadsrättsföreningen Stapelbädden 4
Bostadsrättsföreningen Äpplet 1 – 5
Bostadsrättsföreningen Breviks Gård
Bostadsrättsföreningen Huvudgården
Bostadsrättsöreningen Rosen
Bostadsrättsföreningen Breviksblocket
Bostadsrättsföreningen Väpnaren i Brevik
Bostadsrättsföreningen Taljan i Brevik
Bostadsrättsföreningen Blocket nr 4
Bostadsrättsföreningen HSB Skärsätra
Bostadsrättsföreningen Röda Ugglan
Bostadsrättsföreningen Berguven
Bostadsrättsföreningen Stensötan
Hyresgästföreningen Lidingö

Intresseföreningar
Naturskyddsföreningen i Lidingö
Lidingö Ornitologiska föreningen
Lidingö Hembygdsförening
Föräldraföreningen i Skärsätra skola

Myndigheter och offentliga organ
Vägverket
Naturvårdsverket
Länsstyrelsen i Stockholms län
Regionplane- och trafikkontoret
Storstockholms lokaltrafik
Stockholms brandförsvar
Färdtjänsten, Stockholms läns landsting

Nämnder i Lidingö stad
Tekniska nämnden
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Utbildningsnämnden

Dela Trafikutredningen om Södra Huvudleden sänds på bred remiss

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google