Väder Lidingö

Lidingö tisdag 19 februari 2019 v. 08

Senaste kommentaren - Se fler

Peder Groth 14 feb 13:46 om Lidingösidan 2004 - 2018

Vilken hemtjänst och vilket omsorgsboende väljer man?

onsdag 6 december 2017 17:22

CAFÉ MINNESVÄRT. Det var många som ställde den frågan igår när Lidingö stads utvecklingsstrateg Tomas Öberg gästade Café minnesvärt. Lidingö är en av de kommuner som redan 2009-2010 införde valfrihet för hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Men fortfarande saknas valfriheten inom 129 av landets 290 kommuner. Hur ska man då veta vilken hemtjänst eller omsorgsboende som är bäst?

Lidingö har idag upphandlat 13 privata vård- och omsorgsboenden varav 4 på Lidingö (Ektorpsgården, Nilstorpsgården, Silverhöjden och Villa Agadir) och driver i egen regi 2 boenden (Högsätra och Siggebogården). Övriga nio boenden ligger i Stockholm och kranskommunerna där platser finns för den som så önskar. Ett nytt boende är också under planering vid Dalénum i regi av Aleris med öppnande 2018/2019.

Lidingö stad följer årligen upp verksamheten vid de olika boendena och kontrollerar att uppdraget utförs enligt de avtal som är tecknade. Samtidigt görs brukarundersökningar där de boende lämnar synpunkter på verksamheten. Resultaten presenteras nu på Lidingö stads hemsida under ”omsorg och stöd”. En helt ny lättöverskådlig sida har utvecklats där alla data finns tillgängliga och jämförbara.

Här ser man att det finns relativt stora skillnader i omdömena mellan olika hemtjänstföretag och framför allt mellan olika omsorgsboenden. I stadens verksamhetsuppföljning får man också en fyllig beskrivning av de olika boendenas ledning, organisation och aktiviteter och även av de brister som måste åtgärdas.

Föredraget väckte stort intresse och många frågor. De som önskade hjälp med att söka information rekommenderades kontakta kommunens och SPF, PRO, RK:s gemensamma informationstjänst Seniordialogen (08 7313388, kl 12.30-14.30 måndagar, onsdagar och torsdagar).

Café minnesvärt återkommer tisdagen den 7 februari klockan 18 på Mötesplats centrum, Friggavägen 18 A.

Dela Vilken hemtjänst och vilket omsorgsboende väljer man?

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

{$sa->title} Radio Lidingö, Har ni hört

Annonser från Google