Väder Lidingö

Lidingö måndag 20 september 2021 v. 38

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Förslag: 38 miljoner extra i skatt för Lidingö

måndag 19 januari 2015 00:01

Regeringen vill göra om det kommunala skatteutjämningssystemet och höja avgiften för 12 av landets kommuner. De flesta av dem ligger i Stockholms län. Övriga 278 kommuner i landet får drygt 100 kronor mer per invånare och år. Förslaget skickades i fredags ut på remiss. Går förslaget igenom kommer Lidingös bidrag till utjämningssystemet öka med cirka 38 miljoner kronor per år, från omkring 505 miljoner till drygt 552 miljoner kronor, räknat på ett invånarantal av 45 300 personer.

Finansdepartementet skriver: I budgetpropositionen för 2015 framhöll regeringen att det är angeläget att det kommunalekonomiska utjämningssystemet förändras så att en rättvisare fördelning kan åstadkommas.

Därför föreslår departementet i sin promemoria att inkomstutjämningsavgiften höjs för de 12 kommuner och det landsting (= Stockholm) som nu betalar avgiften, genom att återgå till samma regler för inkomstutjämningsavgifter, som gällde fram till årsskiftet 2013/2014.

För att inte effekterna "ska bli alltför drastiska för de kommuner som får betala den högre avgiften" föreslår finansdepartementet ett nytt införandebidrag, som för Lidingös del ska utbetalas under fyra år innan hela höjningen tas ut.

Lidingös inkomstutjämningssumma ökar från 11 144 kronor per invånare och år till 12 195 kronor. Efter att en regleringspost på + 215 kronor lagts till blir inkomstutjämningen för Lidingö 840 kronor per invånare och år, i 2015 års nivå. Danderyd, Nacka, Sollentuna, Täby, Vaxholm och Lomma får alla ökade utgifter med 840 kronor per invånare. Övriga som får ökade skatter är Kiruna, Vellinge, Stockholm, Solna och Ekerö.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Dela Förslag: 38 miljoner extra i skatt för Lidingö

Kommentarer

Anders Håkansson 2015-02-07 18:50

Dags att avliva myterna om kommunal utjämning!
Januari 2015 Dagens Samhälle: Mats Edman chefredaktör skriver.
http://www.dagenssamhalle.se/kronika/dags-att-avliva-myterna-om-kommunal-utjaemning-13229

2012 så skrev de så här på Dagens Arena om hur systemet gynnade rika kommuner i Stockholmsområdet.
http://www.dagensarena.se/innehall/utjamningssystem-gynnar-rika-stockholmskommuner/

Om det finns någon som fortsätter att tro/hävda att utjämningsystemet sätter nivån på satsningar i Lidingö Stad och inte den politiska majoritetens budget och låga skattesats, den kan väl läsa boken som föreslås i Dagens Samhälles artikel.

Anders Håkansson 2015-02-01 01:28

Jan Weissenrieder/
Vi kan väl ta några siffror och några kommuner som exempel, Lidingö, Tyresö och Knivsta. Då är vi inte allt för långt bort.

Prognossiffror för kommunal ekonomisk utjämning.
Innevånare Lidingö ca 45500st
Utjämning -263miljoner
Skatteunderlag 12,8 miljarder.

Innevånare Tyresö ca 45000st
Utjämning +133miljoner
Skatteunderlag 9,5 miljarder

Innevånare Knivsta ca 16000st
Utjämning +83miljoner
Skatteunderlag 3,35 miljarder

Att du som liberal och Folkpartist Jan Weissenrieder, förespråkar tvångssammanslagningar istället för att värna det kommunala självstyret för alla kommuner, är minst sagt märkligt!?

Skattesatsen för
Lidingö: 18,62
Tyresö: 19,48
Knivsta:20,91

Källan för siffrorna är SCB.

Oavsett det utjämningssystem som finns, så är det varje kommun som genom sin politiska majoritet väljer vilken service innevånarna ska ha i kommunen.
Genom att sätta skattesatsen lågt, så finns inga pengar till offensiv politik och satsningar.
Kolla siffrorna.

Och om du så föreslår att vi ska strypa utjämningen till Knivsta? Börja bygg bostäder! För jag tror inte man flyttar längre ut från storstäderna när de borgerliga Folkpartiet Liberalerna sänker kommunerna strax utanför.

Anders Håkansson (S)

Jan Weissenrieder 2015-01-30 20:00

Anders, Du skriver så märkliga saker t ex "Utan utjämningssystemet så skulle ett flertal kommuner i Sverige få ta ned skylten och säga tack och hej. Var skulle de innevånarna i de kommunerna ta vägen då? Och var skulle de jobba?"

Det är riktigt att Sverige nu har ett stort antal tillbakagående kommuner som är för små för att kunna bli kostnadseffektiva. Och att utjämningssystemet håller dem under armarna. Men inte kommer folk att tvingas flytta om man slår ihop några kommuner till en effektivare enhet. På 1960-talet slog man tvångsvis ihop tusentals kommuner för att ge förutsättningar för bättre kommunal service till rimligare kostnad. Det här utjämningssystemet är effektivitetshämmande och kostnadsdrivande på många sätt och bidrar till att den offentliga sektorn uppvisar en sjunkande produktivitet. ingen tjänar på det.
Likartade problem finns för landstingen, men de är större och utjämningssystemet är inte lika dominerande. Det har lett till att landstingen har behövt diskutera problemen och också gjort förändringar t ex Västra Götaland och Skåne. Som på sikt kommer att ge medborgarna en bättre service.
Det är klart att Sverige behöver utjämning. Det hade Sverige även innan det kommunala utjämningssystemet infördes. Utjämningen sköttes då via statsbudgeten. Det hade fördelen att någon var kostnadsansvarig. Vårt nuvarande system är mer ett självspelande piano, som på gamla dar gnisslar betänkligt. Det behöver förändras, men det får bli i en ny artikel.

Jan Weissenrieder
Folkpartist

Anders Håkansson 2015-01-28 21:17

Mikael Olofsson/

Jag menar att utjämningssystemet för EU liknar, påminner eller kanske rent av har effekter som liknar det kommunala utjämningssystemet.
Men det är sällan man hör upprörda röster över att vi i år 2014 betalat 27 miljarder och nästa år betalar 29 miljarder till EU. 102 miljoner i snitt per svensk kommun för år 2015.
Rent teoretiskt enligt "Robin Hood skatte resonemanget" så berövas Lidingö 102 miljoner till EU. Det är bara ett konstaterande om man resonerar så.

Vi behöver ett kommunalt utjämningssystem.
Om vi behöver EU och det systemet är en annan intressant diskussion.

Mikael Olofsson, att du tar upp ett resonemang om ja vad kallas det? Medborgarlön? Precis som någon tidigare nämnde planekonomi, det känns bara oseriöst.
Fördelningspolitik är en konst som ligger en bra bit från den ideologin.
Omvänd fördelningspolitik är det som Alliansen försökt bedriva på borgerligt sätt i åtta år i regeringsställning.
Sänkt skatt på arbete, sänkt skatt på högre löner, högre skatt för pensionärer, högre skatt för den som ska ställa om till annat arbete, högre skatt till den som blir sjuk, listan är lång på den omvända fördelningspolitiken, dvs. att man flyttar samhällets resurser till de som har och att man tar resurser från de som behöver.
Den omvända fördelningen röstades bort 2014, nu får vi se chansen från vårbudgeten till riktig fördelningspolitik, det är bra för Sverige!

Anders Håkansson (S)

Mikael Olofsson 2015-01-28 09:53

Anders Håkansson: Menar du att utjämningssystemet för EU rättfärdigar Robin Hood -skatten som Lidingö med flera drabbas av?

Ska vi inte helt enkelt skippa det där med att arbetsgivarna betalar ut lön till anställda och istället betala en avgift till staten direkt som kan betala ut bidrag till alla (som (s) jobbar)? Det skulle ju kapa en hel del byråkrati däremellan. Behovet av att deklarera skulle ju upphöra osv osv.

Anders Håkansson 2015-01-27 23:32

Vill nog ändå påstå att om man hävdar i resonemanget att glesbyggden får mer pengar om man höjer skatten på Lidingö? Eller att utjämningssystemet är boven bakom att Lidingös majoritet M,LP,KD och tidigare FP inte lyckats eller lyckas bygga simhall eller höja lärarlönerna?
Då vill man inte förstå utjämningssystemets funktion eller uppbyggnad, man vill heller inte förstå den kommunala skattesatsens roll i hur mycket muskler en kommun väljer att ha till att bedriva service till alla innevånare i kommunen.
Man vill heller inte se det kommunala självstyret som en viktig demokratisk del i vårt land och samhälle.
Utan utjämningen så skulle ett flertal kommuner i Sverige få ta ner skylten och säga tack och hej.
Var skulle de innevånarna i de kommunerna ta vägen då?
Lidingö? Nej inte här för här ska inte byggas några bostäder. Och var ska de jobba?
Vi kanske har nytta av det kommunala utjämningssystemet?
Kan det finnas en poäng att hålla landsbyggden och alla kommuner levande med kommunalt självstyre?
Kanske den viktigaste delen vi har i samhället och vårt land Sverige.

102 miljoner är prognosen för 2015. Vilken prognos?
Jo, hur mycket kommer Sverige att betala till EU för medlemskapet, utslaget på alla kommuner i Sverige så kommer 102 miljoner per kommun flöda ut ur Sverige.
29 miljarder blir nettoflödet för att EU tillämpar också en skatteutjämning eller inkomstutjämning i sin medlemsavgift.
Bara som en lite jämförelse och att inkomstutjämning förekommer på EU nivå också.
102 miljoner vad är det, en halv simhall eller en hel?

Polisstation? Under Alliansregeringen 2006-2014 så har Polisen fått ökade anslag. Man har genomfört förändringar och det verkar som man inte lyckats motsvara rikspolitikernas förväntningar under ganska lång tid, flera decennier faktiskt.
Att myndigheten som ligger under justitiedepartementet centraliserar och likt räddningstjänsten genom förbundsbildningar flyttar resurser dit det anses ha störst effekt, får tillskrivas i det här fallet sittande regeringar under senaste 30åren. Regeringen Reinfeldt och Alliansen har inte lyckats styra upp det trots 8 år vid rodret.

Tillbaks till kommunen och utjämningssystemet.
Om Lidingö bygger hyresrätter, så kommer effekter i systemet att få pengar att stanna i stadens kassa, dels genom inkomstutjämning och dels genom riktade statliga pengar.
Om Lidingö har kostnader som kan påvisas för äldreomsorg, barnomsorg så ger det mer pengar i stadens kassa.
Om Lidingö satsar på mindre grupper i förskolan, mindre klasser i skolan, då finns det statliga riktade pengar.
Men bedriver man åtstramande politik och låter bli att satsa så behöver staden uppenbarligen inget stöd från det kommunala utjämningssystemet.
Och man väljer bort riktade stöd från staten.
Den kommunala skattesatsen ger möjligheter, men om lägsta möjliga skattenivå är högre prioriterat än att höja lärarnas löner, bygga simhall, sälja Lidingöhem för att bygga infrastruktur.
Då är det M, LP och KD som väljer att bedriva politik på så sätt, det är den service som de väljer att ge Lidingöborna.

Anders Håkansson (S)

Stefan Johansson 2015-01-27 14:05

Anders Håkansson/

Jag vill börja med att försäkra dig om att jag förstår hur utjämningspolitiken fungerar. Jag förstår att det finns flertalet parametrar som besämmer hur stor del en sepcifik kommun får av rånbytet från bland annat Lidingö.

Jag vet att en utjämningspolitk även förs av Alliansen.

Det är lustigt att DU sätter ett likhetstecken mellan avvikande åsikt angående robin hoodskatter och okunskap kring "utjämningssystemet". För övrigt är det helt ointressant vem som bedriver politiken. Den är helt enkelt fel oavsett vilka som sitter i regering.

Jag borde kanske också be om ursäkt för mitt något raljerande uttryck om din uppenbara oförmåga att dra rimliga slutsatser kring en faktisk verkighet. Låt gå för det. Du har säkert gått i en jättebra skola och kanske till och med tagit dig igenom samtliga matematikkurser över åren. Möjligen sjönk det inte riktigt in eller möjligen är du väldigt färgad och entusiastisk över cirkusgänget på Rosenbad och skämtet till politiken som förs för tillfället. Samma gamla Pomperipossa, nya kranar.

Jag är fortfarande mycket intresserad över din förklaring om varför detta är en bra och rättvis politik.

Det kan inte gått dig förbi att polisstationen på Lidingö har avvecklats, att vi inte förmår betala lärarlöner i närheten av vad grannkommunerna etc. etc. etc.

Visst man kan höja skatter, men handen på hjärtat Anders, innebär inte det enbart i praktiken att detta till lejonparten av effekten enkom leder till en större budget för till exempelvis Skellefteå kommun?

Mikael Olofsson 2015-01-27 11:12

Anders Håkansson: Nu sponsrar vi snart glesbygden och deras sportanläggningar med YTTERLIGARE 38 miljoner - samtidigt AVVECKLAR man polisverksamheten på ön. Är det tacken man får?

Hur bra tycker du att utjämningssystemet fungerar nu? Hur många andra städer i "glesbygden" har vi med ca 45000 invånare som saknar polisstation? Visst, vi har nära till Stockholm, men de som bor i glesbygden förstår nog inte hur lång tid det tar att ta sig från Kungsholmen (distriktet vi nu kommer att tillhöra) till Lidingö i rusningstrafiken. Blåljus och sirén löser inte upp några bilköer även om det förmodligen går marginellt fortare att ta sig fram.

Jag tycker nog att Lidingö har fog att kräva "glesbygdsstöd" i form av rimlig polisverksamhet!

Ska man straffas för att man tar ut låg skatt? Håller man ner skatten så slipper man kanske betala ut bidrag till de som har det sämre ställt, men så har nog aldrig (S) tänkt, någonsin.

Anders Håkansson 2015-01-25 11:36

Stefan Johansson, den sista imbecillen och brister i matematik? Jag förstår att när man inte har läst på om det kommunala utjämningsystemet, och bara koncentrerar uppmärksamheten på de 38 miljonerna så återstår det väl bara att använda osakliga argument och lite påhopp om bristande utbildning?
Här har du systemet i ultrakort version!

Systemet består av fyra delar: inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag och regleringsbidrag/-avgift.

Under regeringsåren 2006 till 2014, så har Alliansen, M, FP, C och KD inte tagit bort utjämningen. De har skett förändringar genom åren i flödet pengar ut och pengar in.
Men systemet består.
Det finns åtgärder en kommun kan göra, för att öka eller minska flödet in och ut ur systemet.
I Grunden ska systemet värna det kommunala självstyret.
Staten, genom alliansen 2006-2014 och nu genom Samarbetsregeringen S+MP, kan föreslå förändringar för att utjämna möjligheterna i kommunerna.
Staten kan rikta pengar för ökat hyresbostadsbyggande, fler vuxna i skolan och barnomsorgen. Mindre klasser i skolan och förskolan.
Kommunen i detta fallet Lidingö Stad, kan genom sitt självstyre välja en skattesats som ger staden möjligheter att bygga simhall, möjligheter att ordna bättre lärarlöner, bättre skolmiljö med fler vuxna i skolan.
Det kommunala utjämningssystemet tar hänsyn till höga lönekostnader i Lidingö stad, höga kostnader för äldreomsorgen bland annat. Lidingö tillförs + inom systemet så vi får också del av utjämningen.
Men i slutänden betalar vi pengar ut från Lidingö på grund av Inkomstutjämningen i systemet.
Lidingöborna tjänar mycket utslaget per individ nästan mest i hela landet och det är roligt för Lidingöborna.
Så om man gör hela matematiken och dessutom är läser på om utjämningssystemet och varför det finns en bred förståelse för systemet bland alla riksdagspartierna.
Då kan man komma till slutsatsen att genom att höja eller sänka skattesatsen, så styr en kommun över sin verksamhet.
På Lidingö väljer M, LP och KD kommande fyra år hur staden ska utvecklas?
Ett ökat antal hyresrätter ger riktat stöd från staten.
Ett ökat antal hyresrätter skulle säkert påverka inkomstutjämningen till det bättre för stadens kassa.
Fler vuxna i skolan-förskola, mindre klasser ger riktat stöd.
Traineejobben är ytterligare en del.
Det kan majoriteten säga nej tack till och då får Lidingö stad, just i år från utjämningssystemet -38miljoner i kassan och inga pengar in i kassan.
Majoriteten M,LP och KD väljer som sagt.
Man kan göra rätt satsningar och använda skattesatsen för att ge Lidingöborna ett bättre Lidingö.

Anders Håkansson (S)

Rickard Gabrielsson 2015-01-25 10:13

Mycket intressant artikel i ämnet skriven av Skattebetalarnas förening, VD Joacim Olsson.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/flera-skattehojningar-slar-mot-stockholm_4278413.svd

Stefan Johansson 2015-01-24 07:20

Än är inte den sista imbecillen född.

Du menar alltså att på grund av åtta års borgerligt styre utan slopad parasitskatt så är det M, FP, C & KD's ansvar att plötsligt närmare 40 MSEK ytterligare planeras stjälas från kommunkassan? Vidare att Lidingö har en möjlighet att bygga på sig en för stor kostym (ännu större) för att på så sätt få ett fåtal smulor tillbaka? du menar också att vi har alternativet att KRAFTIGT bygga ut Lidingö, som redan nu lider av eftersatt infrastruktur i kölvattnet av de utförda monsterprojekten och de som är pågående just nu. effekten av det borde väl ändå vara mer pengar in och mer pengar ut till kommuner som är oförmögna att föra en hållbar ekonomisk politik.

Anders förklara gärna igen varför detta är rättvist och bra politik, utan snömos om att 38 MSEK inte har någon effekt, om krokben och om att ön behöver ny politik. Att S vill ha mer inflytande i stadshuset kan väl ses som givet.

Att ett sådant kraftigt finansiellt drenage inte skull påverka möjligheten att bygga idrotts och simhallar eller drift av en vettig skolverksamhet kan bara hävdas av en förvirrad och blind planekonom.

Vad vet jag? Möjligen har du själv växt upp i en kommun som lidit svårt av denna orättvisa och som tvingats skära ned kraftigt på matematikutbildning.

Anders Håkansson 2015-01-22 21:20

Åter igen 8 år med Alliansen och kommunala skattesystemet består. Ropa inte på S-spöket eller de rödgröna vill ta pengar från Lidingöborna.
Det är att tala med kluven tunga och helt i strid mot era riksdagskollegor.
Många skulle behöva läsa på om hur utjämningssystemet fungerar. Pengar går ut till utjämningssystemet, men pengar kommer tillbaka beroende på vissa förutsättningar.
Jag är helt övertygad om att en satsning på kraftigt ökat antal hyresrätter, t.ex. genom Lidingöhem, skulle få effekter i skatteutjämningssystemet till Lidingös fördel, antal kronor per innevånare som sak betalas till systemet skulle minska och mer pengar kvar i kommunens kassa.
Alliansregeringen vill ta ut mer pengar från Lidingö!
Så här lät det 2011, när man ville ändra i systemet och Lidingö skulle "förlora" på förändringen.
Det är din partikollega som citeras i texten.
"Sverige ser väldigt olika ut och kostnaderna för kommunernas verksamhet varierar väldigt mycket", sade Utjämningskommitténs ordförande Bengt Germundsson (KD) när han presenterade utredningen på onsdagen.
Länken nedan kan man läsa hela artikeln.
http://www.di.se/artiklar/2011/4/27/lidingo-forlorare-i-nya-utjamningsforslaget/

Vad vill S+MP regeringen, de vill ge tillbaka pengar till kommuner som bygger hyresrätter, som anställer fler i barnomsorg och skola.
Lidingös majoritet M, LP, KD och kanske även FP som står bakom nuvarande års budget på Lidingö borde LYSSNA vad kan vi prioritera så att vi får mindre effekter från skatteutjämningen och kan vi få särskilda riktade medel från staten?
Eller så sitter ni och surar i stadshuset och vad vet jag? ..funderar på hur ni kan öka antalet kommunalråd i majoriteten?
Med nuvarande stadshusmajoritet så har vi den mest konservativa och bakåtsträvande ledningen i kommunen någonsin.
Inga satsningar på skolan, BYE BYE simhallen, Ajöken med multihallen och No more Lidingöhem.
Tyvärr ligger 4 år framför oss där kommunen kommer få besparingskrav och budgetar där man osthyvlar kostnader.
Varför, för att man vägrar satsa genom skattefinansiering, det är för M, LP, KD och för den delen även C och FP något ont som aldrig får hända.
Lidingö behöver en ny politik!
Lidingö behöver Lidingöhem!
Lidingö vill ha en simhall!
Och nej, utjämningen av skatten hindrar inte satsningar på Lidingö.
Det är det sittande majoriteten som lägger krokben på sig själv.
Anders Håkansson (S)

Amelie Tarschys Ingre och Jan Weissenrieder 2015-01-22 13:46

(S)KATTEHÖJNING FÖR LIDINGÖBORNA

Finansdepartementet (S-styrt) vill förvärra skatteutjämningssystemet och göra det ännu mer orättvist. Systemet innebär att de kommuner där innevånarna har de högsta lönerna betalar till kommuner där innevånarna tjänar mindre. Försämringen på Lidingö föreslås uppgå till 37 miljoner kr/år eller räknat per lidingöbo 840 kr/år. Till detta kommer försämringar för Stockholms läns landsting.

Vi anser att utjämningssystemet redan i dag är djupt orättvist mot Stockholmsregionen. Visst tjänar innevånarna i Storstockholm mer i genomsnitt men bostadskostnaderna är också klart högre än i andra regioner. Nu vill S och Mp driva upp skatterna i Storstockholm vilket speciellt kommer att drabba våra barnfamiljer men också tillväxten i regionen. Vi anser att utjämningssystemet måste ta hänsyn till de högre bostadskostnaderna i respektive kommun. S och Mp kan inte gärna tro att kostnader för bostadsrätter och egna hem är desamma på Lidingö som t ex i Pajala.

Skatteutjämningssystemet måste korrigeras för de olika bostadskostnaderna innan man för fram förslag som ytterligare förvärrar för de boende i Storstockholm.

Amelie Tarschys Ingre (fp), Oppositionsråd
Jan Weissenrieder (fp)

Carl-Johan Schiller 2015-01-22 10:34

Anders, mer förvånande att 20 procent på Lidingö inte röstar höger och jag hoppas att svenska folket inte gör om misstaget att ge S och MP chansen att bilda regering igen. Vi har ju alla sett resultatet.

Majoriteten är ansvarig för de satsningar som genomförs eller inte genomförs på Lidingö. Och om denna orättvisa Robin Hood-skatt skulle avskaffas eller minskas skulle ju möjligheterna att genomföra satsaningar öka.

Anders Håkansson 2015-01-21 21:27

Det är ett komplext system "Robinhood skatten" det kommunala skatteutjämningssystemet. Tidigare har de borgerliga gjort eller planerat att göra samma sak som nu S+MP aviserar för kommande budgetår.
Man får intrycket av att så gott som alla partier på riksnivå är på det klara med att det ska ske en utjämnande effekt oavsett kommun, så att det garanteras en viss nivå på välfärden. På Lidingö anser man att man bidrar med mycket och det gör man. Varför?
Jo för att vi har en av de högsta inkomstnivåerna i landet utslaget på innevånare i Lidingö.
Skattebasen är solid för att ta ett sånt uttryck.
Lägg ner diskussionen om att nu kan Lidingö inte satsa på lärare, simhall och annan kommunal verksamhet.
Majoriteten väljer att behålla en kommunal skattesats som gör det svårt att utveckla Lidingö.
Majoriteten M, LP och KD får stå till svars för uteblivna satsningar på skolan, lärare, simhall osv.
Att 80% väljer ett borgerligt parti på Lidingö, ja det är en gåta. Eller så är hundralappen viktigare i plånboken än bra klimat i skolan, bra lärarlöner, en bra simhall.
Skattepengarna slösas inte med bara för att man höjer en skattesats, men om väljer att inte göra det så väljer man besparingar och vänta ytterligare 6? år på att man kommer till beslut om att bygga en simhall. Man väljer inga fler lärare, Inga höjda lärarlöner. Man väljer att behålla några fler hundralappar i plånboken.
Vill vi ha det bättre på Lidingö så krävs det en ny politik.
Anders Håkansson (S)

Erik Centerlind 2015-01-20 23:02

Jag uttalar mig inte helt emot höjningar av skattesatsen med anledning av dem kommande situationen då vi troligtvis kommer att bli tvingade till skattehöjning vare sig den sittande majoriteten vill eller inte. En annan pengakälla är de som varit avsatta för byggnation av Centrum/Torsvik där det varit en mängd pengar som blivit avsatta varje år. Kanske ska miljoner tas härifrån istället då det finns en tydlig skepsis mot storskalig byggnation av centrum från vissa håll, kanske ska vi ta ifrån denna stora tillgång? Allt detta är förslag på effektiviseringar men en sak är säker. Klubbas detta förslag igenom, då kommer vi bli tvingade till skattehöjningar, och det vet majoriteten om. Men innan detta, bär den sittande majoriteten ett fortsatt ansvar när det kommer till att använda vartenda skattekrona på ett så effektivt sätt som möjligt.

Förklara gärna för mig hur väl socialdemokraternas satsningar på utjämningssystemet kommer att lösa landsbygdens alla problem, men det kommer sannerligen inte att vinna några väljare hjärtan på Lidingö, då majoriteten vill att deras skattepengar ska gå till deras kommunala verksamhet, en klar majoritet av dessa vill inte se hur deras pengar används i desperata försök att hålla liv i landsbygden. Det är sannerligen viktiga frågor, men det är inte de frågorna som Lidingös invånare brinner för. Och de 80% på Lidingö som röstade höger om S, är sannerligen på kollisionskurs med dig och dina partikamrater.

Valresultatet visar sitt tydliga budskap när allianspartierna (högerpartierna) får cirka 80% av väljarna . Vilket gör att folk redan vid valurnorna tagit kraftigt avstånd från er och eran politik, generellt sett.

I och med att dessa 80% representerar de väljare som röstat på dem, så kommer de att arbeta ifrån utgångspunkten att hålla skatten så låg som det möjligen går (då det är väljarnas önskan) samtidigt som man ska genomföra satsningar på skolan, där man fått indikationer att förbättringar krävs. Dessa satsningar var finansierade, krona för krona, men nu med dessa nya förslag från regeringen så går inte de satsningarna ihop längre. Höjningar av skatten kommer sannerligen att krävas, och de kommer troligen att genomföras. Dock med en något högre skattesats.

Det handlar om att hitta alternativa lösningar till problemet, och det är därför jag ifrågasätter ditt ingångsläge, där du direkt nämner skattehöjningar. Vilket är lite oroväckande då jag ser att det är av högre vikt att maximera användandet av de skattepengar vi redan har, innan vi kommer krypandes till folket för att be om mer ur deras plånbok.
Det är väldigt lätt för er sossar att direkt gå in på skattehöjningar och påstå att de är universallösningen på hela galaxens problem, vilket de sannerligen inte är. Angreppssättet är fel och det sänder även dåliga signaler till de som är måna om vad deras skattepengar går till. Håller du inte med om att effektivisering av användandet av skattemedel borde vara en högre prioritet, som borde läggas fokus på innan skattehöjningar?

Ibland kan det vara bra att lyssna på de gamla och kloka och sannerligen i detta fallet när det kommer till din gamle partikollega Gustav Möller, som en gång myntade uttrycket, varje förslösad skattekrona är en stöld ifrån folket. Detta citat passar utmärkt i detta sammanhang, ibland är det bra med tillbakablickar!

Erik Centerlind
(MUF)

Stefan Johansson 2015-01-20 22:24

Anders Håkansson/

Jo det är absolut en gigantisk bromskloss. Givetvis behövs någon form av utjämningssystem. Det finns ju dock en viss rim och reson i detta. allra helst när man ser glesbygdskommuner bygga nya idrottshallar och anläggningar på årsbasis samtidigt som man subventionerar högavlönade elitidrottsmän genom dolda bidrag.

Man borde givetvis ställa krav på effektivitet och inom vilka områden erhållna robin hood bidrag får användas.

Visst har väl Stockholm lägre skatt än Lidingö?Uppenbarligen får inte utjämnignssystemet någon effekt där i förmågan att exempelvis kunna avlöna lärare högre än vad Lidingö förmår. Man uppelver det lite som att att socialisterna enbart vill klämma åt öborna av tradition. Jag är också mer än övertygad att om man skulle höja skatten på Lidingö så skulle utjämnignssystemet även kräma ur väsentligt mer i parasitskatt. Tror inte en sekund på att det skulle ge mer netto till oss.

Vi får nog leva med den här orättvisan i alla fall fyra år till.

Anders Håkansson 2015-01-20 20:37

Det är sant Erik Centerlind. Om man kan effektivisera så bör man. Tyvärr har man nog effektiviserat sig in ett hörn på Lidingö. (som att måla in sig i ett hörn) man kan stå där i hörnet och va nöjd över resultatet, men man blir stående i hörnet. Lidingö behöver en ny politik.
Skatteutjämningssystemet har de borgerliga alltså inte plockat bort på 8 år. Nu med en rödgrön regering så kommer kritikerna fram. Det är lite genomskinligt.
Skattesatsen är låg på Lidingö, satsningar uteblir och besparingarna eller "effektiviseringarna" är en budgetregel återkommande.
Det är inte skatteutjämningssystemet som bromsar Lidingös utveckling till det bättre, det är en sittande majoritet av M, LP, KD och innan valet FP som prioriterat lägsta möjliga kommunalskatt, och därför har vi ingen ny simhall år 2014 trots att behovet fanns i en utredning år 2008.
Man bygger en 18x38m idrottshall i nya skolan i Rudboda trots att idrottsföreningarna ropar efter fullstora idrottshallar.
Det är samma lika på alla områden.
Lägsta möjliga skattesats går före alla andra behov.
Skyll inte på 38 miljoner i återställd skatteutjämning. Det är bara att välja. Antingen att alltid ligga bland de 20-25 med lägst kommunalskatt, eller utveckla Lidingö och kanske acceptera lite lite högre kommunalskatt.
Anders Håkansson (S)

Erik Centerlind 2015-01-20 09:31

Problemet är att Anders förslag saknar all form av mandatstöd på Lidingö, då den sammanlagda vänstern enbart skrapar ihop 19% i sammanlagt mandatstöd. Men som sagt, skattehöjningar kan komma att bli den ända lösningen för den borgerliga majoriteten ifall detta förslag klubbas igenom. Men det finns även andra områden där vi kan minska utgifterna i kommunen.

Den främsta prioriteringen innan höjningar av den kommunala skattesatsen, det borde rimligen vara att minska de administrativa tjänsterna på kommunen.
Igenom detta skulle staden känna in ytterligare miljoner igenom att minska byråkratin för att kunna effektivisera verksamheten. Det är ju sannerligen bevisat att för stora organisationer tenderar att sysselsätta sig själva utan att uträtta sitt arbete effektivt. Då är det sannerligen vettigare att satsa på en mindre organisation som sköter arbetet mer effektivt och framförallt ifall det kostar mindre!

Ska vi istället, enligt Anders Håkanssons mening höja skatten utan att vi innan tagit vara på vartenda skattekrona? Det är inte så man visar respekt mot Lidingös invånare enligt min egen mening.

Det är ekonomiskt effektiva lösningar som måste appliceras innan vi tar till med ekonomiska lösningar som exempelvis höjningar av den kommunala skatten.

Erik Centerlind (MUF)

Anders Håkansson 2015-01-20 01:04

Alliansen, de borgerliga. Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet har regerat i åtta år utan att avveckla det kommunala- eller landstings- skatteutjämningssystemet. Tydligen finns det poänger med att ha det kvar.
Det är sant att Lidingö behöver pengar att satsa på skolan, på lärare, barnomsorg till och med på en simhall för alla.
Lidingö ligger i de lägre regionerna när det gäller den kommunala skattesatsen och i de absolut högsta regionerna när det gäller beskattningsbar inkomst, matematiken är enkel. På Lidingö sätter majoriteten M, LP, KD låg skatt framför gemensamma satsningar på bättre skola, bättre barnomsorg, bättre äldreomsorg och infrastruktur och idrottshallar ska helst betalas genom försäljning av gemensam egendom (Lidingöhem).
Det finns kommuner med hälften så många innevånare, med en skattebas som är 100.000kr lägre per innevånare och ändå eller trots detta så klarar man satsningar på idrottshallar, äldreomsorg och skola. Skatteutjämningssystemet? Nej, inte bara därför.
Nyckeln ligger i skattesatsen, den kan höjas.
Anders Håkansson (S)

Erik Centerlind 2015-01-19 20:36

Håller med Axel Göthberg till 100%. Ifall de här 38 miljonerna försvinner från reformutrymmet kommer det knappast finnas muskler till att göra välbehövliga investeringar i höja gymnasiepengen utan att förändra Lidingös skattesats. Redan nu har Lidingö kommun bland de lägsta lärarlönerna i Sverige, och det märks sannerligen på undervisningen. Vilket jag själv kan intyga då jag själv varit drabbad av läraravbräck och dylikt då jag är elev på Hersby. Exempelvis finns det flertalet lärare som saknar den pedagogik och kompetens som krävs för att kunna arbeta med elever på alla nivåer. Här ser vi den första bristen, rekryteringen av lärare. Vi behöver kunna konkurrera om Sveriges bästa lärare, och det gör vi inte att erbjuda lärare lägre genomsnittliga löner än i Stockholm. Vilken lärare vill ha lägre betalt för att åka ända till Lidingö, när de får bättre betalt i innerstan? Inte den som i vart fall vill få ut mest finansiellt av sitt yrke.

En annan följd av denna låga gymnasiepeng på Lidingö är att Hersby måste anställa färre lärare, vilket ökat de redan anställda lärarnas administrativa börda väsentligt till följd av att de fått ansvar för fler klasser. Vilket resulterat i att alldeles för många lärare gått in i väggen och blivit sjukskrivna. Och sedan har skolan inte råd att fixa vikarier i vissa fall,vilket resulterar i att elever gått halva terminer med inställda lektioner.

Länge såg det ut som att det skulle komma en vändning av situationen, Tomas Tobé (M) lovade inför valet satsningar på svensk skola som skulle resulterat i att vi på Lidingö skulle fått tiotal extra miljoner tillsatt våra skolor. Det såg även ljust ut på Lidingö då ledande kommunpolitiker som lovade satsningar på Lidingös lärare.

Dock är det inte de ovanståendes fel att neddragningar väntar Lidingös skolor, eller höjningar av kommunalskatten väntar invånarna. Det är detta experiment till vänsterregering som gett sig in på tunn is då de väljer att ge ytterliga skattepengar utöver den massiva summa vi betalar redan nu. De kommer ge våra skattepengar till glesbefolkade sossekommuner i Norrland, för att i vart fall kunna infria sina vallöften i de områden där de har deras mest lojala väljare. Men de ska tydligen dammsuga våra finanser för dessa satsningar. Vad är dessa satsningar värda i glesbygden, när ungdomen ändå flyr dessa områden? I alldeles för många fall skickas pengarna in i stora svarta hål, där inget kommer att betalas tillbaka till svensk ekonomi, någonsin. Där befolkningen kontinuerligt minskat senaste åren.

Vad är Fridolins fina ord om satsningar på skola värda, när de inte kan infria dem i hela Sverige, vad är Sossarnas valfilm om en jämlik skola värd ifall den inte är jämlik för alla? Ifall jag grämt mig över nuvarande situationen för Lidingös skolor, så kommer jag nu att börja drömma mardrömmar om vad som väntar Lidingös skolor ifall detta förslag går igenom.

Erik Centerlind
Förargad MUF:are och elev på Hersby Gymnasium

Axel Göthberg 2015-01-19 18:13

Håller helt med Mikael, ska vi betala ännu mer? Pengarna behövs verkligen på Lidingö. 38 Miljoner kan investeras i mycket bland annat att höja den kommunala gymnasieskolpengen som kommunen har sänkt från drygt 80000 till drygt 70000 enligt tidigare artiklar här på Lidingösidan. Dock så kan inte någon politiker på lokal nivå stoppa detta eftersom det verkar redan bestämt på högre nivå.

Vi betalar redan 505 miljoner kronor vilket jag tycker är mycket, men men.

Anders Bergstedt 2015-01-19 18:13

Då tycker jag att vi skall begära avdrag bl.a. för polisverksamhet som vi inte får!

Mikael Olofsson 2015-01-19 16:01

Bidrag hit, bidrag dit, det märks vilka som sitter vid makten...

Man vill alltså höja Robin Hood -skatten samtidigt som man stänger polisstationen i en stad med ~45000 invånare. Intressant logik.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google