Väder Lidingö

Lidingö torsdag 13 augusti 2020 v. 33

Senaste kommentaren - Se fler

Anna Pellnäs 20 jul 14:53 om "Slottet" på Storholmen kan komma att rivas

4 367 namnunderskrifter om gymnasiefrågan inlämnade

onsdag 17 oktober 2012 00:01

De fyra pärmarna med underskrifter överlämnades på tisdagen av Namninsamlingskommittén till Lidingö stad. Fr.v. Christer Mohlin och Elisabeth Lidefelt från kommittén, Per Franzén Lidingö stad och Eva Fröberg, kommittén.

De fyra pärmarna med underskrifter överlämnades på tisdagen av Namninsamlingskommittén till Lidingö stad. Fr.v. Christer Mohlin och Elisabeth Lidefelt från kommittén, Per Franzén Lidingö stad och Eva Fröberg, kommittén.

Igår kunde “Namninsamlingskommittén för kommunal folkomröstning om Lidingös Gymnasieskolor” överlämna sammanlagt fyra pärmar med 4 367 namnunderskrifter till Lidingö stad. Mottagare var kommunfullmäktiges sekreterare Per Franzén. Namnen har samlats in under en dryg månad och alla som skrivit under har, förutom sin namnteckning, även uppgivit bostadsadress och personnummer. Förhoppningen är nu att fullmäktige ska besluta att en rådgivande folkomröstning ska hållas.

För att frågan om en kommunal folkomröstning ens ska diskuteras behöver minst tio procent av kommunens röstberättigade invånare tala om vad de vill. På Lidingö finns drygt 33 000 röstberättigade och antalet underskrifter har därmed uppfyllt detta krav. Se även Lidingösidan den 8 oktober.

– Det har varit jättelätt att få ihop underskrifterna. Själv har jag samlat in mellan 500 och 600 stycken, säger Elisabeth Lidefelt i Namninsamlingskommittén. Det är endast en handfull som sagt nej till att skriva på. Det här är en fråga som upprör föräldrar och beslutet som är taget är kortsiktigt.

– Det är framförallt kortsiktigheten, konsekvenserna av beslutet för kommunens ungdomar och kommunpolitikernas sätt att ta beslutet på som fått oss lidingöbor att reagera kraftigt, säger Eva Fröberg i Namninsamlingskommittén.

Pappren med namnunderskrifterna registreras nu av Lidingö stads registrator. Därefter kontrollerar stadens servicekontor att underskrifterna uppfyller lagens krav, alltså att undertecknarna är 18 år och att de är folkbokförda på Lidingö. Därefter överlämnas handlingarna till kommunledningen. Ärendet kan sedan komma upp på kommunstyrelsemötet i december eller januari nästa år. Kommunfullmäktige avgör därefter själva frågan. Då krävs det alltså att minst 18 fullmäktigeledamöter vill genomföra en folkomröstning. Beslutar man om omröstning skickas ärendet tillbaka till kommunstyrelsen som får förbereda valet. Valmyndigheten ska också informeras tre månader innan valet äger rum.

Det är realistiskt att tro att en folkomröstning tidigast kan ske till sommaren 2013, då Gångsätra gymnasium redan avslutat sin sista termin.

Dela 4 367 namnunderskrifter om gymnasiefrågan inlämnade

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google