Väder Lidingö

Lidingö söndag 7 mars 2021 v. 09

Senaste kommentaren - Se fler

Elizabeth Salmonson 24 nov 21:33 om Välkommen till Katarina Grettes magiska värld

"Beslutet strider inte mot bosättningslagen"

fredag 24 november 2017 00:01

STADENS SVAR PÅ ÖVERKLAGANDE. Den 18 oktober skrev Miljöpartiets två gruppledare Sofia Hallström och Patrik Sandström en artikel på Lidingösidan med rubriken "Vi vill se en ordnad integration - inte kaos". Miljöpartiet kritiserade den politiska majoriteten för att man vill att nyanlända efter två års boende i bostäder som staden tagit fram, därefter ska konkurrera på bostadsmarknaden, på lika villkor som alla andra. Det är ett förhastat och ogenomtänkt beslut menade miljöpartisterna och Patrik Sandström överklagade beslutet till Förvaltningsrätten. I onsdags svarade Lidingös kommunstyrelse att beslutet inte strider mot bosättningslagen.

I artikeln den 18 oktober skriver miljöpartisterna att syftet med bosättningslagen talar om bosättning, inte om temporär vistelse. Staden bör därför lösa boendefrågan, annars riskerar kommunens socialtjänst behöva hysa upp till 400 personer på vandrarhem eller liknande. "Majoriteten verkar hoppas på att andra kommuner ska ta över Lidingös bostadspolitiska ansvar". Artikelförfattarna skrev också att de kommer överklaga beslutet.

Efter denna artikel startade en debatt mellan majoriteten och MP. Även Vänsterpartiet var inne på samma linje som MP. Artiklarna finns på denna länk.

I onsdags behandlade kommunstyrelsens arbetsutskott överklagandet som Patrik Sandström skickat till Förvaltningsrätten i Stockholm angående laglighetsprövning. "Det överklagade beslutet strider inte mot bosättningslagen" skriver kommunstyrelseordföranden Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) och fortsätter: "Den skyldighet som framgår av bosättningslagen är att en kommun efter anvisning ska ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen".

Riksdagen har överlåtit åt de enskilda kommunerna att lösa bosättningsfrågan på bästa sätt utifrån lokala förutsättningar och man har medvetet valt att inte definiera begreppet bosättning närmare.

Lidingö stad har inte uppfattningen att ”ansvaret för nyanlända flyttas från bosättningslagen till socialtjänstlagen”, som Patrik Sandström skriver. "Det finns ingen motsättning mellan de båda lagarna. De reglerar olika saker.".

Svaret avslutas: "Kommunstyrelsen har inte, i det nu överklagade beslutet, beslutat att nyanlända som sägs upp från sina bostäder efter två år ska placeras utanför kommunens gränser. Beslutet kan därför inte upphävas på den grunden."

Nu ligger alltså ärendet hos Förvaltningsrätten.

Dela "Beslutet strider inte mot bosättningslagen"

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser från Google