Väder Lidingö

Lidingö tisdag 9 mars 2021 v. 10

Senaste kommentaren - Se fler

Elizabeth Salmonson 24 nov 21:33 om Välkommen till Katarina Grettes magiska värld

C+L: Kostnaden för bron riskerar att skena iväg

fredag 17 november 2017 11:06

I ett gemensamt uttalande från Centerpartiet och Liberalerna på Lidingö skriver partierna att de ser en stor risk i att kostnaderna för den nya bron skenar och blir högre med det beslut som kommunstyrelsen tog den 13 november. Partierna anser att det fortfarande finns frågetecken i beslutsunderlaget och vill att staden tar extern hjälp innan det är för sent. Det skriver Patrik Buddgård (C), gruppledare och Amelie Tarchys Ingre (L), oppositionsråd i denna artikel.

Under måndagens (13 november) kommunstyrelsesammanträde togs investeringsbeslutet för Lilla Lidingöbron. Centerpartiet och Liberalerna yrkade att förslaget skulle återremitteras för att ett antal frågetecken skulle rätas ut. Bland de frågor som vi lyfte var vikten av att säkerställa ekonomisk kontroll, kompetensförsörjningen av projektet och att avtal med Stockholm stad ska ha trätt i kraft innan beslut om upphandling tas. När återremissen föll reserverade sig Centerpartiet och Liberalerna mot beslutet.

C och L anser att en ny bro krävs för att möta framtidens kollektivtrafik. Beslutet om att genomföra upphandling av ny bro är avgörande för Lidingös kollektivtrafik i 100 år framåt. En ny bro är en väldigt stor investering för en stad av Lidingös storlek. Det är därför av stor vikt att beslutet är väl förankrat, att underlaget saknar oklarheter samt att bron byggs utifrån funktion till lägsta kostnad. När väl upphandlingen startar är det väldigt svårt att ändra eller backa utan väldigt stora kostnader.

Centerpartiet och Liberalerna har under mandatperioden arbetat för ett omtag i brofrågan då vi anser att ett antal frågor inte varit lösta. En del av de frågor vi lyft har rört sig i rätt riktning. Vi är exempelvis mycket nöjda över att det blir dubbelspår samt att den segelfria höjden på bron höjts. Andra frågor som inte klargjorts är att säkerställa att dragning av Lidingöbanan via Lidingö Centrum blir realistisk, och att omstigning till buss och tunnelbana inte försämras med nuvarande broförslag.

Centerpartiet och Liberalerna anser att det fortfarande finns frågetecken i beslutsunderlaget vilket innebar att partierna inte ansåg att ett beslut kunde tas under måndagens kommunstyrelse. Vi lyfte bl.a. att:

• Säkerheten i budgetkalkylen bör höjas: Det finns ingen investeringsram i beslutet, vi anser inte att det är tillräckligt att hänvisa till stadens budget. Dessutom baseras budgetkalkylen på en sannolikhet att slutkostnaderna ligger inom budgeten på 50 %. Det är en stor osäkerhet. Centerpartiet och Liberalerna anser att sannolikheten för att kunna hålla budgeten bör ligga på cirka 85 %, för att ge staden en acceptabel risknivå.

• Genomlysning av upphandlingsmaterialet: Vi anser att hela förfrågningsunderlaget bör genomgå en "second opinion" där underlaget granskas av en aktör som Trafikverket, som regelbundet arbetar med broprojekt av denna kaliber men som inte varit delaktiga i projektet Lilla Lidingöbron. Detta för att de ska kunna kvalitetssäkra underlaget, peka ut risker och besparingspotential i underlaget.

• Gemensam projektorganisation: Lidingö stad bör skapa en gemensam beställar- och projektorganisation med landstingets trafikförvaltning för att säkerställa att adekvat kompetens och tillräckligt erfarenhet av komplexa infrastrukturprojekt finns i projektet.

• Minska kostnaderna för den nya bron: Vi ifrågasätter att 10-15 % av anbudets fasta pris ska kunna inkluderas för arkitektoniska mervärden. Det innebär att för en entreprenad på 550 mnkr skulle 80 mnkr i tillägg accepteras. Vi vill också se över bredden på bron för att minska investeringskostnaden liksom de två föreslagna balkongerna där vi anser att den extra kostnaden inte är motiverad utifrån den begränsade funktion det ger.

Vi ser en stor risk att kostnaderna för bron skenar och blir högre än nödvändigt med nuvarande beslut. Vi anser att staden skulle behöva vara mer ödmjuk inför vilket svårt projekt man har framför sig och tar extern hjälp innan det är för sent.

Patrik Buddgård (C), gruppledare
Amelie Tarchys Ingre (L), oppositionsråd

Dela C+L: Kostnaden för bron riskerar att skena iväg

Kommentarer

Hans Lefvert 2017-11-19 15:49

Lidingö Stad har skrivit på ett avtal med Landstinget att Lidingöbanan genom centrum inte omöjliggörs med en låg bro. Det förslag som staden tagit fram är inte realistiskt genomförbart. Lidingö Stad har underskattat svårigheterna med att dra Lidingöbanan upp till Torsviks Torg från den låga bron. Konsekvenserna blir stora med intrång på närmiljön som spolieras för strandvillor, bostadsrätter och seniorboendet, trafiken i området och stora merkostnader. Majoriteten har under lång tid tillbakavisat krav på en utredning som belyser svårigheterna. Slutsatsen blir att majoriteten blundar för om Lidingöbanan går att dra om via centrum. Man satsar 700 Mkr på en ny bro, men man vill inte att Lidingöbanan ska kunna användas för att förbättra kollektivtrafiken på Lidingö.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser från Google