Väder Lidingö

Lidingö torsdag 13 augusti 2020 v. 33

Senaste kommentaren - Se fler

Anna Pellnäs 20 jul 14:53 om "Slottet" på Storholmen kan komma att rivas

C+LP+S: Skjut upp gymnasiebeslutet ett år och utred frågan istället

fredag 9 november 2012 00:01

Kent Ivarsson, Centerpartiet, Lillebil Stuart, Lidingöpartiet och Mårten Dahlberg, Socialdemokraterna vill att en generalplan tas fram för skolornas fastighetsanvändning och att sammanslagningsbeslutet skjuts fram ett år.

Kent Ivarsson, Centerpartiet, Lillebil Stuart, Lidingöpartiet och Mårten Dahlberg, Socialdemokraterna vill att en generalplan tas fram för skolornas fastighetsanvändning och att sammanslagningsbeslutet skjuts fram ett år.

Centerpartiet, Lidingöpartiet och Socialdemokraterna sätter nu press på Lidingös politiska ledning när det gäller Gångsätra gymnasium. Partierna vill att gymnasieskolan samlokaliseras med en högstadieskola för årskurserna 7 till och med 9.
– Vi vill göra en ordentlig utredning av ett alternativt förslag som innebär en nysatsning för Gångsätra, säger C+LP+S.

För att ge den politiska majoriteten tid att tänka igenom frågan ska de tre partierna, vid budgetmötet i slutet av november, begära återremiss av stadens hela budget för 2013.

Det hettar till i gymnasiefrågan. Utbildningsnämndens beslut den 20 juni, att lägga samman Gångsätra och Hersby gymnasier till en enhet, diskuteras fortfarande livligt, inte minst här på Lidingösidan. Omkring 4 500 personer skrev under att de vill ha folkomröstning om sammanslagningen. Antalet godkända namn, 10 procent av de röstberättigade, uppfyller det första kravet för en rådgivande folkomröstning.

Det andra kravet är att mindre än två tredjedelar av kommunfullmäktige säger nej till folkomröstning. I och med att Socialdemokraterna med sina 5 mandat förenat sig med Centerpartiets och Lidingöpartiets 15 mandat har de tre partierna 20 mandat vilket räcker för att begära en omröstning. Fullmäktige ska behandla omröstningsfrågan på sitt januarimöte.

C+LP+S säger nu att de ska begära återremiss av stadens budget. Beslutet måste då istället tas på decembermötet, även om nästa års skattsats beslutas på novembermötet. Om den politiska majoriteten, under de tre veckor ärendet är återremitterat för ny behandling, kommer fram till att det är vettigt att skjuta upp gymnasiebeslutet ett år, för att kunna utreda frågan, ja då kommer C+LP+S inte att begära folkomröstning. Men om M+FP+KD inte bryr sig om förslaget blir det folkomröstning under 2013.

– Vi anser att sammanslagningen av Gångsätra och Hersby gymnasier borde ha föregåtts av en djupare analys kring skolornas totala fastighetsbehov, med tydligare spelregler mellan stadens fastighetsförvaltning som fastighetsägare/utvecklare, och stadens skolor som brukare, säger C+LP+S i ett gemensamt uttalande.

– Vi föreslår att kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden i uppdrag att utreda ett alternativt förslag som innebär en nysatsning på Gångsätra gymnasium genom samlokalisering med ett nystartat högstadium för årskurserna 7 – 9. Vi föreslår också att det tidigare fattade beslutet om sammanslagning skjuts upp i ett år, så utredningen kan färdigställas och därefter bedömas, skriver C+LP+S.


Kent Ivarsson, gruppledare för Centerpartiet:
– På det här sättet för vi nu upp frågan till kommunfullmäktige. Den politiska majoriteten får chansen att kunna skjuta på utbildningsnämndens beslut ett år, till läsåret 2014/15. Samtidigt får de chansen att utreda hela skolans fastighetsanvändning. Vi ska ta hand om de svaga eleverna på ön som riskerar att stötas bort när de inte får plats i Hersby. Och vi vill inte heller betala för några tomma lokaler. Så det är lite underligt att man i och med sammanslagningsbeslutet egentligen lämnar en tom skola efter sig.

Lillebil Stuart, gruppledare för Lidingöpartiet:
– Beslutet om sammanslagning togs i utbildningsnämnden, vilket vi inte ska lägga oss i. Men det här är en så viktigt fråga att den principellt ska komma upp i kommunfullmäktige. De som sitter i utbildningsnämnden är medvetna om att elevantalet i gymnasieåldern kommer att öka redan inom några år. Så det är ett väldigt kortsiktigt beslut.

Mårten Dahlberg, gruppledare för Socialdemokraterna:
– Utgångspunkten för oss är att ungdomar på Lidingö alltid ska kunna gå på Lidingö. När antalet elever ökar inom några år finns risken att alla inte får plats på ett enda gymnasium. Skolorna i innerstaden har höga intagningspoäng. Det är helt enkelt inte anständigt att inte kunna erbjuda lidingöungdomar plats på gymnasiet på ön. Men gymnasieregionen ger också lidingöungdomar en fördel eftersom de nu kan söka till program de aldrig tidigare kunnat söka sig till eftersom de inte funnits på Lidingö. Det hade varit rimligt att utreda alternativa beslut. Men det enda man utrett är en sammanslagning.

– Den stora frågan just nu är att förhindra att Gångsätra inte blir valbart som gymnasium. Datum går ut den 7 december. På Gymnasiemässan som pågår i Älvsjö har Lidingö stad bara satt upp Hersby som möjligt sökalternativ. Vi vill har en neutral formulering att man söker till Lidingös gymnasieskola, säger Kent Ivarsson.

Dela C+LP+S: Skjut upp gymnasiebeslutet ett år och utred frågan istället

Kommentarer

Martin 2012-11-14 18:15

Visserligen kan man på pappret pressa in 1000 gymnasieelever i Hersby, men måste också inse att det får fler konsekvenser än bara att lokalhyran per elev sjunker.

Argument för att utreda frågan ytterligare är elevers och personals behov av en god arbetsmiljö, och en reflektion kring vad konsekvenserna blir när arbetsmiljön försämras.

Om ritningarna blir verklighet (finns att beskåda på kommunens hemsida) skulle Hersby få:
lärare som trängs i små kontorslandskapsliknande rum kontorslanskap för all kanslipersonal
skolsyster som delar rum med kurator,
en underdimensionerad aula, cafeteria, gymnastiksal,
osv

Det rimmar ganska illa med visionen om Sveriges bästa skola, som det faktiskt finns förutsättningar att skapa på Hersby!

Christer Mohlin 2012-11-13 14:38

Hej Karin,

Tack för tipset om Lars Björndahls blogg. Som vice ordförande i Utbildningsnämnden har han säkert tillgång till mycket fler siffror än jag och som forskare kan han säkert räkna bättre också. Han räknar således ut att idrottshallen kostar 300.000 kr/år vilket motsvarar 700 kr/elev.

Men de uppgifter jag trots allt fått fram från förvaltningen visar att för år 2012 är Gångsätras hyreskostnad för idrottshallen (inklusive badet) 2.781.000 kr. Grundskolan bidrar sedan med 694.000 kr och Hersby bidrar med 354.000 kr. Resterande belopp motsvarande 1.733.000 kr står Gångsätra gymnasium för, vilket motsvarar ca 4.000 kr/elev.

Självklart kan det finns fel i informationen. Men det finns ingen önskan att sprida desinformation!

Hälsningar,
Christer

Karin 2012-11-13 07:18

Artikeln handlar om Gymnasiebeslutet men Bertil Lindström håller sig inte till saken. Han kommer in på allt möjligt annat i ett mycket ostrukturerat inlägg som egentligen bara delvis förtjänar att kommenteras. (För vad har strandbryggan och idén om ett operahus m.m. med Gymnasiefrågan att göra? Det har skrivits spalt efter spalt om bron där man fått veta att innan en ny bro färdigställts så måste den gamla tågbron fungera vilket måste få kosta och hela brofrågan är under utredning. So be it.)

Bertil Lindström du vänder dig först och främst till mig i ditt inlägg. Du vet inte om jag använder pseudonym eller ej och på det svarar jag: Strunt i det du för det har du inte med att göra.

Om ungdomar. Ja jag tror faktiskt att gymnasiesammanslagningen blir bra och är det enda rätta som läget är nu och några år framåt. Men en sak är fantastisk med ungdomar: de har stor anpassningsförmåga till nya förhållanden även om en viss osäkerhet kan råda på sina håll och som jag tror är övergående. För ungdomars naturliga nyfikenhet och känsla av spänning inför det nya kommer att ta överhanden. Det kommer att bli bra.

Hur vågar du Bertil Lindström säga att jag borde skämmas! Inte den tonen till mig tack och återigen: håll dig till saken!

“… du har varit ung och osäker du med ..”. Men du store värld det gäller ju alla vuxna som med några år på nacken har lämnat fjortonårsåldern bakom sig.

Jaha så du menar att Tor von Sydow är en vettig politiker med båda fötterna på jorden. Det står dig naturligtvis fritt att tycka så och var och en har ju sina prioriteringar.
Men vad i fridens dagar har en Toyota Prius med gymnasiebeslutet att göra? Vänder du dig även här främst till mig? Det har du heller inte med att göra men mitt åkdon i källaren har två hjul och stavas Skeppshult.

Bertil Lindström 2012-11-12 17:39

Centern verkar vara ett hot mot etablissemang och kommunstyrelse.

Alliansen, M, FP och KD verkar ha tappat kontrollen över Lidingö stads förvaltningar och verkar dessutom ha tappat kontrollen över framtida investeringar och driftsbudgetar för oss som bor inom kommunen.
Det har skrivits mycket om pengaslöseriet på islinge med ny båthamn till ett konkursfärdigt bolag, operahus med en kostnad för flera miljarder vid brofästet. Renovering av stadshus för en kvarts miljard, investering i gamla bron för 30 miljoner som inte kommer att räcka, snarare 80-100 miljoner, en ny bro för 500 miljoner som inte heller det kommer att räcka utan 700-1000 miljoner är nog mer realistiskt med tanke på de dåliga grundförutsättningar som finns för fundament och förankring i sjöbotten. Sen så har vi strandbryggan, vad har den kostat och vad kommer den att kosta innan det är klart? Hur många Lidingöbor har njutit över investeringen. Jag tycker att det är en flumsatsning och jag är säker på att de flesta Lidingöbor tycker detsamma.
Siggebogården var budgeterad till 30 miljoner och slutkostnaden blev 70 miljoner varav Lidingö stads handläggare godkänt ungefär 20 miljoner i merkostnad.

Karin jag vänder mig först och främst till dig, jag vet inte om du använder en pseudonym men allt kan inte vara dåligt med andra förslag om hur vi skall få det bättre vi som bor här och framförallt så måste vi värna om våra ungdomar så att dom kan känna trygghet i sin uppväxt.

Karin, du borde skämmas, glöm inte bort ditt ursprung, du har varit ung och osäker du med.

Mannen med sinaturen Tor von Sydow tycker jag verkar vettig, han har bägge fötterna på jorden!
Tyvärr så kommer jag inte att köpa en Toyota Prius loppet är nog kört.

Karin 2012-11-10 14:03

Centern är onekligen ambitiös i denna fråga. De vill att gymnasiebeslutet ska skjutas upp ett år och vill ha ytterligare utredning i frågan. Men för jämförelsens skull så var jag även inne på http://bjorndahl-moderat.blogspot.se/2012/11/lidingocentern-framhardar-i.html och Lars Björndahl, som är vice ordförande i Utbildningsnämnden (överläkare forskare och företagare bland annat), han talar om att “Centern framhärdar i desinformation”.

Patrik Buddgård 2012-11-09 18:28

Bra att C, LP och S ställer sig på folkets sida. Viktigt att politikerna lyssnar och reflekterar kring sina beslut när folket reagerar.

Hoppas att M, FP, KD också inser att de måste tänka en vända till och utreda alternativ. För att respekt mot politiker och vårt politiska system ska upprätthållas är det av största vikt att inte majoriteten kör över namninsamlingen utan att stanna upp och reflektera! Skjut därmed upp beslutet!

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google