Väder Lidingö

Lidingö fredag 23 juni 2017 v. 25

Senaste kommentaren - Se fler

Gerard De Bourbon 22 jun 20:25 om Båt körde upp på land

C: Vi vill ha en lyhörd politisk ledning

torsdag 22 december 2016 22:16

MOTION TILL FULLMÄKTIGE. Centerpartiet vill minska det demokratiska underskottet på Lidingö genom att staden genomför samråd när en stadsdel påverkas, låter invånarna i ett område få bestämma vad som behöver göras inom en given ekonomisk ram via en medborgarbudget, och att invånarna får möjlighet att lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige.

Patrik Buddgård med den motion som Centerpartiet lämnade in i måndags till komminfullmäktige.Patrik Buddgård med den motion som Centerpartiet lämnade in i måndags till komminfullmäktige.

- Vi vill ha en lyhörd politisk ledning. Då krävs verktyg så lidingöborna kan göra sig hörda innan projekt har påbörjats. Snabbcykelvägen kostade 4,5 miljoner kronor på grund av att majoriteten lyssnade dåligt. Det blev stora protester som bland annat kanaliserats genom Facebook och lokalmedia. Om lidingöborna istället blivit involverade i ett tidigt skede hade kommuninvånarnas skattemedel kunnat sparas. Det säger Patrik Buddgård, som är Centerpartiets gruppledare på Lidingö.

I måndags på årets sista kommunfullmäktigemöte lämnade Centerpartiet in en motion med rubriken "Demokratiskt inflytande för lidingöborna". I motionen vill man att tre åtgärder införs för att öka lidingöbornas möjligheter att påverka och delta i stadens beslutsfattande på ett demokratiskt sätt. Åtgärderna är samråd, medborgarbudget och medborgarförslag.

Samråd: När staden ska genomföra åtgärder i en stadsdel bör man på ett tidigt stadium ha en dialog, ett samråd, med det område som påverkas av åtgärden. Då kan kritik upptäckas innan stora investeringar i projektet påbörjats.

Medborgarbudget (participatory budgeting): Medborgarna får möjlighet att själva bestämma vad som ska göras i till exempel stadsutvecklingsprojekt i den egna stadsdelen. Exempelvis vad som, inom en given budgetram, staden ska investera i för att stärka stadsdelens torg eller park.

Medborgarförslag: Innebär möjlighet för medborgare att lämna förslag direkt till kommunfullmäktige. Då minskar avståndet mellan medborgare och det högsta beslutande organet. Ett sådant system kan också öka intresset för kommunfullmäktige och lokalpolitik.

Motionen är undertecknad av centerpartisterna Patrik Buddgård, Anders Öhrström, Rebecka Öberg, Rolf Hattenbach, Christer Mohlin och Christina Wahlström.

Dela C: Vi vill ha en lyhörd politisk ledning

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google