Väder Lidingö

Lidingö onsdag 20 juni 2018 v. 25

Senaste kommentaren - Se fler

Patrik Buddgård (C) 20 jun 14:01 om Insändare/Debatt. Andelen utbildad personal i förskolan på Lidingö måste öka

Centern: Vi satsar på förskolan och äldre i budgetdirektiven istället för skattesänkning

tisdag 5 juni 2018 15:49

OFÖRÄNDRAD SKATT. Vid gårdagens kommunstyrelsemöte på Lidingö togs beslut om nämndernas budgetdirektiv för år 2019. Centerpartiet reserverade sig mot majoritetens förslag (se Lidingösidan 30 maj) eftersom partiet vill stärka resurserna till förskolan för att minska barngruppernas storlek, till äldre för att motverka ofrivillig ensamhet och för att man inte vill sänka skatten.

Centerpartiet anser att utrymme för en skattesänkning saknas i nuläget. En skattesänkning med fem öre, som majoriteten föreslår, innebär cirka 8,5 miljoner lägre intäkt för staden.

Centerpartiets yrkande:
- Oförändrad skatt
- Förskolelyft på +5,1 mnkr extra jämfört med majoriteten, för mindre barngrupper och fler utbildade förskolelärare.
- Utredning för att kunna möta det ökande antalet gymnasieelever, på både kort och lång sikt.
- Fler sommarjobb och att införa sommarlovsentreprenörer +0,6 mnkr
- Äldresatsning för att motverka ofrivillig ensamhet +2,8 mnkr

Patrik Buddgård, Centerpartiets gruppledare skriver i ett pressmeddelande:
”Vi anser att förskolan ska prioriteras högt innan ytterligare skattesänkningar kan göras. Vi vill ha högre andel personal med utbildning och nå Skolverkets rekommendation om 12 barn per grupp. De första åren är oerhört viktiga för barns utveckling. Inom förskolan på Lidingö saknar 51 procent av personalen utbildning för arbete med barn, jämfört med 40 procent i länet och 30 procent i landet."

”Vår satsning på äldreomsorgen kan ge mer tid för personalen att vara med de äldre, fler utevistelser eller andra sociala aktiviteter för att mota ensamhet. Vi vill ha bättre mötesplatser för de äldre och vill behålla och förbättra Mötesplats Centrum på Tor, som ett första steg.”

Dela Centern: Vi satsar på förskolan och äldre i budgetdirektiven istället för skattesänkning

Kommentarer

Patrik Buddgård (C) 2018-06-07 15:10

Förskolan står inför problem med personalrekrytering som Barje är inne på. Det kommer kräva resurser för att kunna erbjuda de konkurrensmässiga lönerna för nya förskolelärare samt för att få de duktiga förskolelärare vi har att vilja stanna kvar. Dessutom har den kommunala förskolan dessutom ett minusresultat på 6,7 mnkr i ryggsäcken som man behöver betala tillbaka på för att konkurrensen gentemot de privata förskolorna ska vara rättvis. Vi i Centerpartiet har som mål att nå ner till 12 barn per grupp i förskolan för de minsta barnen - i linje med Skolverkets rekommendationer. Idag är det 13,8 barn per grupp. Därför ser vi inte att utrymme för skattesänkningar finns i år efter skattesänkningen för i år på 15 öre som vi var överens om.

När det gäller gymnasieplatser står majoriteten helt utan svar inför 2019. I år har skolan skapat en extra klass i redan överfulla lokaler. Nästa år kommer inte en sådan klass kunna starta. Trots den extra klass som startas i år var det 150 reserver till Hersby efter första antagningsomgången och elevantalet på Lidingö ökar framåt. Den utbyggnad som majoriteten pratar om men som aldrig inträffar kommer klara 200 elever vilket inte kommer täcka behoven framåt när elevkullarna ökar både på Lidingö och i regionen.

Hans Barje 2018-06-06 10:52

Fortsatt stort fokus på våra skolor och samtidigt sänkt skatt.

På en budgetram på drygt 2,7 miljarder kronor är skillnaden liten. Centerpartiet vill ge 8,5 miljoner kronor mer till primärt skola och omsorg, men inte sänka skatten när så är möjligt.
Centern är i stort överens om ramarna för stadens ekonomi, när man i Kommunstyrelsen endast yrkade på några smärre ändringar i Majoritetens direktiv till nämnderna.

Centerpartiets lösning på många frågor är ofta att utreda och nu föreslås en utredning om hur vi ska få till fler gymnasieplatser på Lidingö.
Majoriteten tillskapar redan nu till hösten 32 nya elevplatser och arbetar för att bygga ut Hersby Gymnasium med totalt 200 nya platser. Denna utveckling hoppas vi att Centerpartiet inte vill stoppa med en utredning och hindra fler Lidingö elever att gå på Hersby.

Barngrupperna minskar. Sedan 2015 har barngrupperna i snitt minskat med 2 barn per grupp och Lidingö har nu ett mindre antal barn per avdelning än snittet i Stockholms Län och i Sverige. Vi anser att förskolorna ska anpassa sina barngrupper till vald pedagogisk inriktning, till skolorna lokaler och utemiljö, till barngruppernas sammansättning och ålder, men inte till en politiskt fastställd siffra.

Det finns idag en stor utmaning för alla kommuner i Stockholms län, inkl. Lidingö, att rekrytera förskollärare, men även övrig personal till våra skolor. Lärande- och kulturförvaltningen arbetar aktivt med att stärka våra skolor som en attraktiv och spännande arbetsplats med bra arbetsvillkor och detta arbete kommer att attrahera bra personal. Vi fortsätter med att ge ökade resurser till våra skolor och medianlönen har sedan 2016 ökat med ca 15 %.
I budgetdirektivet finns det uttalat att Utbildningsnämnden kan föreslå en differentiering av den ekonomiska satsningen mellan förskolan och grundskolan, men om det återkommer Majoriteten när vi lägger fram förslaget på slutlig budget i höst.

Lidingö har en mycket bra och trygg skolverksamhet med duktig och kompetent personal och vi kommer fortsätta att prioritera våra barn och elevers utbildning i vårt budgetarbete.

Hans Barje (M)
Ordförande Utbildningsnämnden

Nils-Henrik Tideberg 2018-06-06 09:15

Sanningen är att Centern satsar på allt åt alla utan att tala om var pengarna skall tas ifrån. Om Centern skulle få som de ville på alla fronter så räcker det inte med en utebliven skattesänkning utan då talar vi om stora skattehöjningar. Vi moderater satsar mera koncentrerat på kommunens kärnverksamheter som skola och äldreomsorg. Vi har även råd till ett nytt och mer än fyra gånger större badhus och att sänka skatten. Så funkar det om man för en ansvarsfull politik istället för att lova allt till alla. Lyckligtvis brukar Lidingöborna vara kloka när de går till valurnorna.
Nils-Henrik Tideberg
Ordförande Lidingömoderaterna

Christer Mohlin (oberoende ledamot Kommunfullmäktige) 2018-06-06 00:02

Jag stödjer till fullo LidingöCenterns ställningstagande kring en oförändrat kommunalskatt för 2019.

- Att sänka skatten med 8,5 mkr är rent populistiskt i det läge vi har med alltför stora barngrupper i förskolan och med få utbildade förskollärare!

- Att sänka skatten med 8,5 mkr då vi samtidigt investerar i en bro för 550, eller 650, eller hur många miljoner?

- Att sänka skatten med 8,5 mkr då vi skall bygga ut Hersby för 50, 75, eller hur många miljoner?

All respekt för intentionen att spara på skattepengar. Men börja då i Stadshuset och stadens egna förvaltning. Var tog de utlovade 50 mkr i effektivisering vägen? Läs gärna igenom den av majoriteten beställda och skattebetalda rapporten från Preera från 2016. Har någon i majoriteten ens orkat läsa sidan 27 i bilaga 2: "Processorientering av stödprocesserna: Besparingspotential: 10-20% av dagens processkostnader"?

Hoppas att majoriteten vill debattera besparingar i administrationen såsom jag har interpellerat om i KF, innan mandatperioden är slut.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser

Annonser från Google