Väder Lidingö

Lidingö tisdag 9 mars 2021 v. 10

Senaste kommentaren - Se fler

Elizabeth Salmonson 24 nov 21:33 om Välkommen till Katarina Grettes magiska värld

Centrumskiss väcker procedurfrågor

onsdag 14 februari 2018 22:23

ÄR DET PERSONLIGA FUNDERINGAR? Nu undrar företrädare för oppositionen hur det egentligen gick till när den nya centrumskissen presenterades för lidingöborna på Lidingösidan den 19 januari i år. Oppositionsrådet Amelie Tarschys Ingre (L) har i en interpellation till kommunfullmäktige frågat om majoriteten står bakom den nya inriktningen eller om det är personliga funderingar från tre nämndledamöter. Hon undrar också om majoriteten har en genomförbar lösning för centrums helhet. (Länk till artikeln).

- Med det presenterade förslaget följer rimligtvis att låta kommande etapper få högre volymer om centrumutvecklingen ska ges en solid och bärkraftig projektekonomi, skriver Amelie Tarschys Ingre i sin interpellation.

Hon undrar också om överdäckningen av Torsviksdiket ska finansieras via skattsedeln, eftersom förslaget uppenbarligen inte genererar de finansiella överskott som behövs för en sådan.

Parkeringsfrågan i centrum är också central i hennes interpellation. En p-plats under mark i en våning kostar 300 000 kronor och i p-hus med två våningar under jord är beräknad kostnad per plats cirka 500 000 kronor. Hon vill veta hur parkeringen ska lösas och om den också ska finansieras via skattsedeln.

Ännu en fullmäktigeledamot som undrar vad som händer är Patrik Sandström (MP). Han tycker det är anmärkningsvärt att tre personer i en nämnd och i samverkan med en politisk partiförening, moderaterna, frångår de reglementen och arbetsordningar som fullmäktige fattat beslut om. Han påminner om att i normalfallet startar ett större planuppdrag i planutskottet eller i kommunstyrelsen, för att sedan gå vidare till miljö- och stadsbyggnadskontoret som utreder och tar fram förslag.

På måndag lämnar han in en fråga till fullmäktige som kort och gott lyder: Står den politiska ledningen bakom de skisser och det förslag till den uppdragsbeskrivning som givits till tjänstemännen på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Kommer de reglementen och arbetsordningar som fullmäktige beslutat om att följas?

Svar kommer tidigast på det ordinarie kommunfullmäktigesammanträdet den 26 mars.

Dela Centrumskiss väcker procedurfrågor

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser från Google