Väder Lidingö

Lidingö lördag 18 september 2021 v. 37

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Förslag på tre nya båtlinjer för Lidingö

måndag 11 september 2017 10:15

PENDELBÅTSTRAFIK. Handelskammaren i Stockholm har i en rapport tagit fram förslag på 15 olika båtpendlarlinjer som kan göra Stockholm, och även flera andra kommuner, större. Den snabbast växande huvudstaden i hela Europa är just Stockholm, och då måste kapaciteten i kollektivtrafiken öka. Men, passagerartrafiken på vatten är dock koncentrerad till sommarhalvåret och ganska få arbetspendlar med båt. Den finns plats på vattnet runt både huvudstaden och t.ex. Lidingö. Tre av de 15 föreslagna båtlinjerna gäller Lidingö, dels till Nacka, dels till Djursholm, dels till Slussen.

Pendelbåt med Bodal och Larsberg i bakgrunden. Bilden framtagen inom ramen för projektet Vattenvägen365.Pendelbåt med Bodal och Larsberg i bakgrunden. Bilden framtagen inom ramen för projektet Vattenvägen365.

Vid ett presentationsmöte hos Handelskammaren presenterades den 15 olika båtpendlarförslagen och presentationen avslutades med en debatt mellan fyra politiker. Eftersom de flesta uppfattat att kollektivtrafik på vatten är styvmoderligt behandlad var det kanske lite överraskande att alla fyra var samfällt positiva till kollektivtrafik på vatten.

I dagsläget finns fyra pendelbåtslinjer i Stockholmsområdet som ingår i SL-trafiken: Linje 80 Sjövägen, linje 82 Djurgårdsfärjan, Linje 85 Riddarfjärdslinjen och linje 89 Ekerölinjen. Dessutom finns linje 81 som drivs av Waxholmsbolaget från Ropsten till Bogesundslandet via bl.a. Storholmen, och Cityline med m/s Emelie mellan Hammarby sjöstad och Nybroplan.

Handelskammaren har delat upp sitt förslag i två linjetyper. Korta innerstadslinjer som trafikeras i skytteltrafik och lite längre linjer som går utanför innerstaden.

De korta sträckorna körts med s.k. City Boats, som arbetats fram inom projektet Vattenvägen 365*. Tanken med detta koncept är att transportera människor kortare sträckor med frekventa avgångar. För Lidingös del är en tvärlinje mellan Sticklinge och Djursholm tänkbar. Då slipper man omvägen via innerstaden och istället skapas en kort östlig förbindelse.

De två långa linjerna föreslås gå mellan Gåshaga och Nacka strand respektive Tollare i Nacka via Högberga till Slussen. Handelskammaren skriver att i Gåshagaområdet finns redan idag cirka 500 arbetsplatser. Lidingöbanan går ända fram till Gåshaga brygga och med en direktlinje till Nacka knyter man ihop perifera regiondelar. "I avsaknad av en östlig vägförbindelse är denna linje ett snabbt transportsätt för människor som ska söderut från Lidingö".

I Tollare i Nacka växer ett bostadsområde fram. Tanken är att dra en pendlarlinje därifrån till Slussen. På vägen dit görs en avstickare till Högberga. Trafiken i rusningstid på Lidingö vid Högberga och Mölna, med sammanlagt 12 000 bilpassager per dygn, skulle kunna minskas med en båtlinje till Slussen. Med andra ord kan en båttrafik avlasta vägarna i området.

Politiker debatterar båtpendling. Fr.v. Claes Thunblad (S), Daniel Helldén (MP), Adam Reuterskiöld (M) och Gustav Hemming (C).Politiker debatterar båtpendling. Fr.v. Claes Thunblad (S), Daniel Helldén (MP), Adam Reuterskiöld (M) och Gustav Hemming (C).

Den efterföljande debatten blev intressant mellan miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsrådet Gustav Hemming (C), kommunstyrelseordföranden i Ekerö Adam Reuterskiöld (M), trafikborgarrådet i Stockholm Daniel Helldén (MP) och kommunstyrelseordföranden i Järfälla Claes Thunblad (S).

Alla ville ha båtpendling men eftersom tre av dem inte är landstingspolitiker var det Gustav Hemming som fick förklara sig. Hans slutsats var att sjötrafik är relativt dyrt och att båtarna därför måste bli mer fyllda med passagerare. En del resor kostar landstinget 10 kronor, andra 200 kronor. Riddarfjärdslinjen läggs ner nästa år eftersom passagerarna saknas. "Vi borde ha snackat ihop oss bättre med Stockholm" sa Hemming och Helldén fyllde i "om man inte vet precis var båten går så hittar man den inte". På Söder Mälarstrand är bryggan svår att hitta, regnskydd saknas och det är 500 meter att gå till Slussen. Därför är det glest med passagerare. Reuterskiöld var i och för sig glad över att Ekerö nu fått sin första pendelbåt, men ville ha fler turer. "Ekerö är 25 öar med 27 000 invånare".

Vem ska driva linjer var också en fråga som diskuterades. Landstinget eller privata aktörer? "En linje mellan Fjäderholmarna och Lidingö ska inte finansieras av det offentliga, det är en nöjestripp" slog Thunblad fast. "Vi vill ha en strategisk planering av linjer, inte sätta in några hos dem som ropar högst", sa Hemming. Under den korta efterföljande frågestunden framkom det tydligt att den kanske största stötestenen är vem som får köra linjerna, med bidrag från landstinget. Det finns flera aktörer som gärna vill, med det är främst en ekonomisk fråga. Gustav Hemming avslutade med att säga att "pendelbåtstrafik är det vi ska satsa på. Pendelbåtar är framtiden".

Pendelbåt på Stockholms ström. Bilden framtagen inom ramen för projektet Vattenvägen365.Pendelbåt på Stockholms ström. Bilden framtagen inom ramen för projektet Vattenvägen365.

-----------------------------------------

*Vattenvägen 365 är ett forskningsprojekt (KTH, Vattenbussen AB, Sjöfartsverket m.fl.) som arbetar med frågor kring hur vattenvägen kan tillföra kapacitet till kollektivtrafiken, jämna ut belastningen på landinfrastrukturen och öka tillgängligheten utan att öka miljöbelastningen. http://waterway365.com

Dela Förslag på tre nya båtlinjer för Lidingö

Kommentarer

Gunilla Sahlström 2017-09-18 20:18

På Nackasidan byggs nu bostadsområdet Telegrafberget där dialog förs om sjöbussar. Snett emot på väg mot Slussen ligger Breviks förnämliga oanvända brygga. Denna ansluter till ett stort upptagningsområde (Brevik-Högberga) med såväl flerfamiljshus som egnahem. Alltså ett klart bättre alternativ än Mölna på Lidingösidan.

Lena Vestlin 2017-09-11 19:38

Åker ibland med Sjövägen men skulle behöva ett stopp vid Slussen för att kunna åka oftare. En linje mellan Mölna och Slussen vore perfekt!
/Lena

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google