Väder Lidingö

Lidingö måndag 6 december 2021 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

FP: Dubbeldäckad bro – dubbelt så bra

torsdag 17 september 2015 22:00

"Lilla Lidingöbrons utformning har kommit i ett helt nytt läge genom att Sverigeförhandlingen har aktualiseratbåde Lidingöbanan via Centrum och tunnelbana till Lidingö Centrum. Detta påverkar brofrågan", skriver Folkpartiet på Lidingö i nedanstående artikel. Istället för en låg bro i ett plan föreslår partiet en dubbeldäckad bro, en bro med bättre funktion i nutid som är flexibel för framtida förändring, till rimliga kostnader. Därför vill partiet att detta broalternativ snabbutreds och tas med i förfrågningsunderlaget, innan slutligt beslut tas om vilket typ av bro som ska byggas.

Lilla Lidingöbrons utformning har kommit i ett helt nytt läge genom att Sverigeförhandlingen nu har aktualiserat både Lidingöbanan via Centrum och Tunnelbana till Lidingö Centrum. Detta påverkar brofrågan. Det hittills mest visade broförslaget för Lilla Lidingöbron är en lågbro i ett plan där spårvagn (ett spår), cyklar och gångbro samsas på en bred brobana, drygt 7 meter. Så länge önskemålen om Lidingöbana via Centrum och Tunnelbana till Lidingö mest var en avlägsen hägring, var alternativet med en enkel låg bro ett rimligt förslag.

Den bästa bron ska fungera såväl i kort som i längre tidsperspektiv. Det till samrådet uppvisade broförslaget med ett spårvagnsspår och generös gång- och cykelbana kan kännas otillräckligt redan om tjugo år på grund av ökat behov av spårtrafik. I nuvarande utkast finns inte någon flexibilitet inplanerad. Det kan bli sämre vintrar som allvarligt missgynnar cyklister på en helt öppen bro under stor del av året.

En ny bro bör underlätta - eller åtminstone inte försvåra - för framtida tunnelbana till Lidingö Centrum/Torsvik. Med nuvarande utveckling av storstadsregionerna är det i ett 50-årigt perspektiv rimligt att Lilla Lidingöbron, enligt t ex fig 1, kan fås att klara T-bana efter måttlig förstärkning/förändring.

Det här förslaget till bro löser flera av de problem som många Lidingöbor och också företagarna på Lidingö har framfört.

En dubbeldäckad bro bör vara en fackverksbro där spårvagnen går på det övre däcket och fotfolk och cyklister får den undre skyddade brobanan. Det övre däcket blir tak åt det undre med gångbanor och cyklar med skydd mot regn och snöfall och eventuellt vind om om man väljer att sätta dit ett akrylgas eller motsvarande som transparent väderskydd.

Anslutningar till tunnelbana på Stockholmssidan är tämligen okomplicerad för detta koncept under de närmaste åren då huvudsakliga omstigningen sker mellan spårvagn och tunnelbana på samma plattformshöjd – d.v.s. en omstigning som vid Alvik.

När man närmar sig Lidingösidan måste gång- och cykelbanan skiljas från tågbanan relativt tidigt, kanske 200 meter från strandlinjen för att tågbanan ska gå ner under vägbron till Lidingötågets nuvarande nivå medan cykel och gångbana fortsätter på samma höjd över hela sundet, cirka 7,5 meter.

En dubbeldäckad fackverksbro innebär flera fördelar:

1) Avsevärt styvare brobalk jämfört med ett brodäck får man med dubbeldäckad utformning om man utnyttjar både väg- och spårbanorna till balkens styvhet. Man kan då ha glesare fundament med påföljande lägre kostnader.
2) Lådbalken, som i sidorna utformas som fackverk, får ungefärliga dimensionerna bredd = 6 m och höjd = 5 m.
3) Bredden på övre däcket räcker till för dubbelspår, vilket kan komma att efterfrågas i framtiden. Först byggs enkelspår som SL betalar.
4) Möjlighet att senare köra tunnelbanetåg på samma brobalk efter relativt små förändringar. Tunnelbanetågen har samma spårvidd men är betydligt tyngre. Man kan välja här att från början bygga för den större tyngden eller att senare minska brospannets längd genom utöka antalet pelare till havsbotten.
5) Man får ett par meter högre segelfri höjd utan att höja vägbanan för gång och cykeltrafik. Den nya typen av brobalk behöver inte ha den utrymmeskrävande underbyggnad som den enkeldäckade bron behöver. Man skulle eventuellt också för en merkostnad kunna ordna en liten broklaff någonstans i underdelen av bron och därmed utöka den segelfria höjden 4 m.
6) Integrerat väderskydd, som även ger bullerskydd, dels genom övre däcket som tak och dels - om man så önskar - eventuellt även med akrylglas i sidorna.

Spårvagnen bör läggas på dämpande gummikuddar eller andra ljuddämpande understöd. Sådan ljuddämpning är lämplig oavsett underliggande cykel- och gångbana med hänsyn till buller mot omgivningens bostäder i Hjorthagen och i Lidingö, men blir särskilt angelägen med hänsyn till att tåg och cyklister ska samsas. Renhållning, ”fönsterputsning” av eventuella akrylglas, kan behövas några gånger om året. Men man tjänar samtidigt på att slippa snöröja gång och cykelbanor.


Sammanfattning
Sammantaget får man med förslaget en bro med bättre funktion i nutid, som är flexibel för framtida förändring till rimliga kostnader. Vi politiker behöver ta ställning till mer än ett alternativ för framtida spårvägs-, gång- och cykelbron. Folkpartiet föreslår att detta broalternativ nu snabbutreds och tas med i förfrågningsunderlaget, innan slutgiltigt beslut om vilket typ av bro vi vill ha.

Figurer

Figur 1. Dubbeldäckad bro med tåg på övre däck samt gång- och cykelbana undre däck. Avstånd mellan bropelare 147 m = dubbelt mot vägbron. Detta sparar kostnader jämfört med lågbron. Diagonaler höjer egensvängningstalet för den långa spännvidden. Påkörningshinder/varningar kan göras diskreta genom tydlighet och belysning på natten. Med alternativ konstruktion och bropelare per var 73:e meter behövs inte diagonalerna.Figur 1. Dubbeldäckad bro med tåg på övre däck samt gång- och cykelbana undre däck. Avstånd mellan bropelare 147 m = dubbelt mot vägbron. Detta sparar kostnader jämfört med lågbron. Diagonaler höjer egensvängningstalet för den långa spännvidden. Påkörningshinder/varningar kan göras diskreta genom tydlighet och belysning på natten. Med alternativ konstruktion och bropelare per var 73:e meter behövs inte diagonalerna. Figur 2. Situationsplan. Hela bron är drygt 800 meter lång. Sträckan markerad A blir en dubbeldäckad fackverksbro med väderskydd för fotgängare och cyklister på undre däcket. Övre däcket tar spårväg och framtida tunnelbana. Sträckan B är avsedd att skilja de båda däcken åt så att spårvagnen kommer under vägbron och ansluter till spåren på Lidingösidan. Höjdskillnad mellan övre däcket och undre däcket bör vara minst 4.5 och högst 6.5 meter för att ge bron goda styvhetsegenskaper och ett luftigt intryck.Figur 2. Situationsplan. Hela bron är drygt 800 meter lång. Sträckan markerad A blir en dubbeldäckad fackverksbro med väderskydd för fotgängare och cyklister på undre däcket. Övre däcket tar spårväg och framtida tunnelbana. Sträckan B är avsedd att skilja de båda däcken åt så att spårvagnen kommer under vägbron och ansluter till spåren på Lidingösidan. Höjdskillnad mellan övre däcket och undre däcket bör vara minst 4.5 och högst 6.5 meter för att ge bron goda styvhetsegenskaper och ett luftigt intryck.

Anders Ulfvarson (FP), professor em.
Göran Tegnér (FP), ledamot Tekniska nämnden
Amelie Tarschys Ingre (FP), oppositionsråd
Bo Göran Hellers (FP), professor em.
Mattias Reinholdson (FP), ledamot kommunfullmäktige
Suzanne Liljegren (FP), ledamot miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Torsten Engevik (FP), ledamot kommunfullmäktige
Jan-Erik Nowacki (FP), tekn.lic.

Dela FP: Dubbeldäckad bro – dubbelt så bra

Kommentarer

Henry Duhs 2015-09-22 23:31

Björn, det återstår att se.

Betänkt att Lidingös skattebetalare ändå ska betala en ny spårvägsbro ur den kommunala budgeten. Den finansieringen som ska skjutas till från Sverigeförhandlingarna är merkostnaden för tunnelbana.

Vidare har vi redan idag cirka 46 000 invånare på en ö med usel kollektivtrafik och en replipunkten Ropsten som ingen kommer sakna.

Det kan gå, eller varför inte citera Gunde: Ingenting är omöjligt det är bara olika svårt.

Björn Alsén 2015-09-22 21:26

Det är högst osannolikt att Sverigeförhandlingarna kommer att ge Lidingö resurser för att dra om Lidingöbanan eller dra tunnelbanan till centrum. Lidingö kan helt enkelt inte prestera tillräckligt med nya bostäder för att motivera den investeringen.

Niklas Lundberg 2015-09-18 10:50

Det kanske är säkrast att göra en påkörningssäker bro utan diagonaler så att vi slipper tjörnbron-katastrofen i miniatyr om en båt hamnar fel.

/NIklas

David Elmfeldt 2015-09-18 06:40

Personligen tycker jag att just att man är utsatt för väder och vind är en av nuvarande bros stora poänger. Man känner årstiderna och som om man är till havs och man känner att man är på väg från / till en ö. Så väderskydd tycker inte jag är något som är viktigt i konstruktionsvalet.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google