Väder Lidingö

Lidingö tisdag 27 september 2022 v. 39

Senaste kommentaren - Se fler

Jako Bakovic 16 aug 16:37 om Lidingöpartiets valsedel klar

Gamla Lidingöbron: Lappa och laga eller bygga ny?

onsdag 3 oktober 2012 15:41

Gamla Lidingöbron måste renoveras, men kostnaden blir högre än beräknat. Blir det i längden billigare att bygga en ny bro? Lidingös politiker har knappt två månader på sig att välja färdriktning.

Gamla Lidingöbron måste renoveras, men kostnaden blir högre än beräknat. Blir det i längden billigare att bygga en ny bro? Lidingös politiker har knappt två månader på sig att välja färdriktning.

Inom två månader måste Lidingös politiker besluta vad som ska hända med Gamla Lidingöbron. Undersökningar som tekniska förvaltningen gjort visar att brons planerade renovering, som genomförs samtidigt som Lidingbanan rustas upp 2013/14, blir dyrare än man kalkylerat med. Det beror på att rostskadorna är mer omfattande än man trott. Den senaste större upprustningen gjordes på 1980-talet. Se Lidingösidans artikel 10 september.

Eftersom kostnaderna nu ökar har man istället börjat överväga att bygga en ny bro. En ny bro kommer på sikt att bli billigare enligt de beräkningar som nu gjorts. För att förvaltningen ska hinna planera renovering kontra ny bro måste politiskt beslut tas i slutet på november. Annars hinner man inte med under avstängningsperioden.

I måndags informerades kommunstyrelsens och tekniska nämndens ledamöter av tekniska förvaltningen om läget för den snart 90 år gamla bron.

Ska den nuvarande bron renoveras för att hålla i minst 25 år till måste de sista 150-200 metrarna närmast Lidingö ersättas med en nytillverkad stålbro. På den resterande bron byts uttjänta ståldelar och en ny lyftbro byggs så bron åter kan öppnas. Allt måste vara klart när “nya” Lidingöbanan öppnas. Kostnaderna för dessa arbeten beräknas till 290 miljoner kronor. Om ytterligare 25 år beräknas renoveringarna även då kosta 300 miljoner kronor.

Vill man istället bygga en ny, likvärdig bro måste det ske i två steg. Dels måste man göra reparationer på den nuvarande bron under avstängningen 2013/14 så att den håller i sex till åtta år. Dels måste man förbereda ett nytt bygge som i så fall beräknas vara klart år 2020. Den tänkta bron byggs i så fall norr om Gamla Lidingöbron och byggtiden beräknas till tre år. För att koppla samman den nya bron med befintliga spår på Lidingö och i Ropsten (om Spårväg City-sammankopplingen då hunnit bli klar) krävs en avstängning på cirka 1,5 år runt år 2019.

Den nya likvärdiga bron beräknas kosta 498 miljoner kronor och har då ett spår plus en bredare gång- och cykelväg än dagens 3,5 meter. Den nya bron kommer inte att få något öppningsbart spann.

Om politikerna bestämmer sig för att bygga en ny bro kommer man sannolikt vilja ha två spår, så att den ökande trafiken till och från spårvagnshallen vid Aga, för Spårväg City, kan fungera utan svårigheter. En sådan bro kommer att kosta mer än 498 miljoner kronor.

– Men i dagsläget har SL inte uttryckt något annat önskemål än att ha ett spår. Vill politikerna ha en ny bro får vi starta en utredning för att se vilka önskemål som kan finnas och då får SL ge besked om det räcker med ett spår, säger Pernilla Dufström, Lidingö stads tekniska chef.

Redan i början av november måste ett förfrågningsunderlag skickas så leverantörer kan räkna på arbetena.

Den stora frågan är vem som ska betala renoveringar och en möjlig ny bro. Lidingö har sedan 1985 en överenskommelse med Stockholms stad, som sträcker sig till 2016, att Lidingö ska äga bron och stå för brons underhåll.

Det avtalet kommer naturligtvis att omförhandlas. Med Spårväg Citys spårvagnsdepå på Agaområdet har både Stockholms stad, Lidingö stad och SL intresse av en fungerande lösning, så chansen för Lidingö att få en medfinansiär av bron har inte direkt minskat.

De kommande politiska förhandlingarna blir intressanta för öns invånare.

Tisdag den 23 oktober behandlas brofrågan i tekniska nämnden, onsdag den 24:e i kommunstyrelsen. Fullmäktige fattar beslut om vilken väg Lidingö ska gå under budgetsammanträdet 26 och 27 november.

Torsdag den 18 oktober kommer ett öppet informationsmöte att hållas i Lidingö stadshus. Då är alla välkomna.

Byggs en ny bro kommer den inte att göras öppningsbar. I annat fall måste den nuvarande brons spann kunna öppnas enligt en dom i Miljööverdomstolen.

Byggs en ny bro kommer den inte att göras öppningsbar. I annat fall måste den nuvarande brons spann kunna öppnas enligt en dom i Miljööverdomstolen.

Några faktorer som påverkar brovalet. Illustration: Lidingö stad

Några faktorer som påverkar brovalet. Illustration: Lidingö stad

Dela Gamla Lidingöbron: Lappa och laga eller bygga ny?

Kommentarer

Henrik Mahlberg 2012-10-21 12:54

Karin,

För oss som inte bor efter Lidingöbanan så blir vår kollektivtrafiklösning sämre. Pga av spårväg city kommer många av de få parkeringsplatser som finns kvar vid Ropsten försvinna. Detta till kostnad på 4—- till oändligheten i antal miljarder (ingen vet än så länge). Så tack för det Karin!

Karin 2012-10-14 13:37

Det räcker väl med att det finns boende på norra ön som än idag saknar sin bana, linje 20 som de ursprungligen kunde färdas med från Humlegården till Kyrkviken. På södra ön vill vi ha vår bana kvar, tackar som frågar. Och tänk vilken enorm armada av bussar som skulle få ersätta lidingötåget om banan ändå skulle läggas ned. Nu har Kommunen chansen att ersätta gamla bron som gjort sitt med en ny som inte behöver vara öppningsbar. En ny bro, en livsnerv för lidingöborna men givetvis byggd efter dagens normer.

Henrik Mhlaberg 2012-10-14 12:52

Varför inte bara lägga ner Lidingöbanan. När ska farsen läggas ner!

Upprörande att läsa om förra renoveringen och saltet på bron. 2012-10-13 21:33

Det är upprörande att läsa om hur Lidingö stad gynnade entreprenören ABV och därmed slängde bort skattepengar vid förra renoveringen av Gamla Lidingöbron. Det som beskrivs är inget annat än en kartellbildning som möjliggjordes genom Lidingö Gatukontors mygel med ABV. Att Lidingö stad dessutom efter förra renoveringen saltade på denna stålbro visar att de som hade hand om bron inte var “de vassaste knivarna i lådan”. Frågan är om det finns några “vassa knivar i stadens låda” nu när de kanske skall renovera bron igen. 290 miljoner för en ny renoverig verkar vara ett orealistiskt högt pris. Jag läste för drygt ett år sedan att Lidingö stad sade att renoveringen skulle kosta 120 miljoner. Nu kostar renoveringen plötsligt 150 procent mer. Någon är inte trovärdig. Troligen är det Lidingö stad som vill blåsa upp priset för att renovera för att de vill ha en ny bro.

Så upphandlades Lidingöbrons renovering på 80-talet och efter renoveringen spreds salt på bron. 2012-10-11 12:54

SÅ GICK DET TILL NÄR LIDINGÖ STAD UPPHANDLADE RENOVERINGEN AV GAMLA LIDINGÖBRON PÅ 80-TALET OCH EFTER RENOVERINGEN SPREDS DET SALT PÅ BRON SÅ ATT DEN ROSTADE SNABBARE.

Lidingö stad utförde på 80-talet renoverings- och ombyggnadsarbeten på gamla Lidingöbron som blev klara 1986. Arbetena blev onödigt dyra eftersom Lidingö stad köpte arbetena av dåvarande Armerad Betong Vägförbättringar ABV (ABV ingår sedan 1988 i NCC) ett företag som hade extremt goda kontakter hos ledningen på Lidingös dåvarande gatukontor och därför kunde ABV i princip utföra alla mark- och anläggningsarbeten på Lidingö. Lidingö var som man i entreprenörskretsar sade ”ABV:s område” och ABV ”oroades” därför inte av andra entreprenörer. Andra entreprenörer fick i sin tur då som motprestation ”hållas i sina kommuner och hos sina beställare” utan att ABV då ”oroade” dem. Entreprenörerna ”pratade oftast ihop sig” innan de lämnade anbud så att de vinnande anbuden hamnade på nivåer som var fördelaktig för entreprenörerna. De stora arbetena på gamla Lidingöbron som ABV fick beställning på var dessutom inte en sådan typ av arbeten som ABV kunde utföra med sin personal. ABV köpte därför i sin tur arbetena av olika specialföretag som t.ex. smides- och målningsföretag. Lidingö stad fick därför förutom ett högt anbud också i onödan betala ABV:s pålägg på dessa andra företags priser. Lidingö stad skulle naturligtvis ha upphandlat arbetena direkt av den typ av företag som kunde utföra arbetena själva. Då hade det blivit stor konkurrens och inga onödiga pålägg till ABV. Men så blev det inte p.g.a. de ”goda” kontakterna mellan ABV och Lidingös gatukontor.

Det är viktigt att Lidingö stad nu inte gör om samma fel som på 80-talet och bara begär in anbud på de ev. kommande renoveringsarbetena från stora företag typ SKANSKA och NCC som inte har egen personal för denna typ av arbeten. Arbetena måste därför istället köpas av specialföretag som t.ex. smides- och målningsföretag.

Att gamla Lidingöbron nu har blivit så rostangripen beror bl.a. på att Lidingö stad under hela tidsperioden från renoveringen 1986 till 2005 inte haft någon underhållsplan för Lidingöbron. Som en följd av detta har man använt vägsalt och låtit saltet ligga kvar utan att tvätta bron.

Thomas Bengtsson 2012-10-03 16:41

En ny bro tycks vara det enda förnuftiga, utifrån den information som vi har. Men vi behöver ett bättre beslutsunderlag om möjligheter till dubbelspår. Och den presenterade jämförelsen haltar, att renovera dagens smala bro eller bygga en bredare ny.

Thomas Bengtsson, gruppledare för Miljöpartiet de gröna i Lidingö

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google