Väder Lidingö

Lidingö fredag 10 april 2020 v. 15

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Ingen votering när Lidingös nya översiktsplan togs

torsdag 30 augusti 2012 15:15

Vid måndagens översiktsplanedebatt visade folkpartisten Göran Tegnér egna statistikbilder för Lidingö. Den här illustrationen visar hur Lidingös andel av befolkningen i länet minskat procentuellt sedan 1968.

Vid måndagens översiktsplanedebatt visade folkpartisten Göran Tegnér egna statistikbilder för Lidingö. Den här illustrationen visar hur Lidingös andel av befolkningen i länet minskat procentuellt sedan 1968.

Så har då Lidingö fått en ny översiktsplan. I måndags beslutade kommunfullmäktige att anta det förslag som den politiska majoriteten M + FP + KD lagt fram, medan Lidingös fyra oppositionspartier C + L + S + MP istället ville att just deras respektive förslag skulle antas. Efter en nästan tre timmar lång slutdebatt stod det klart hur resultatet skulle bli och därför begärde ingen ledamot votering. Debatten startade på samma sätt som vid junimötet, se Lidingösidan 20 juni, men denna gång fanns inga möjligheter kvar för minoriteten att bordlägga eller återremittera.

Den nya översiktsplanen, som ska visa Lidingös inriktningen fram till 2030, har varit en politiskt het potatis sedan vintern 2009/2010. Då hölls ett samråd där öns invånare fick komma synpunkter på det förslag som då tagits fram. Hösten 2011 ställdes sedan den reviderade planen ut och då kom ännu fler synpunkter. Dessa har därefter arbetats in till det slutliga förslag, som nu godkänts. Om inga överklaganden kommer beräknas planen ha vunnit laga kraft vid månadsskiftet september/oktober.

Lidingösidan har i många artiklar beskrivit hur planerna ser ut och i maj månad ordnade vi också en debatt mellan Paul Lindquist, M, och Kent Ivarsson, C, för att försöka utröna hur stora skillnaderna verkligen var mellan deras uppfattningar, se Lidingösidan 11 maj.

Debattens fokus i måndags kom till en del att handla om vem som anpassat sig till vem, när det gällde hur många nya invånare Lidingö ska ha år 2030. Från början, alltså 2010, ville majoriteten ha 11 000 – 15 000 nya invånare, Centerpartiet kunde tänka sig mellan 6 800 till 11 000 och Lidingöpartiet färre än Centerpartiet. Socialdemokraterna och Miljöpartiet fastnade inte i några mer exakta siffror. När nu majoriteten anpassat sina siffror till mellan 8 000 och 11 000 invånares ökning, efter att ha sett de synpunkter som kommit in, hamnade de på ungefär samma nivå som Centerpartiet.

– Välkomna till vår realistiska nivå med 8 000 till 11 000. Ni har backat till vår modell, sa centerpartisten Kent Ivarsson, och fortsatte:

– Vi sa nej till en befolkningsökning på mellan 11 000 till 15 000. Sedan bytte ni uppfattning. De siffror ni först gick ut med var hemsnickrade. Vi vill avvakta de utredningar som görs för Centrum/Torsvik, eftersom de påverkar hela översiktsplanen. Underlaget som vi har är idag på två sidor av hela planens 75 sidor. Det är här, i centrum, som befolkningsökningen ska ske. Uppfyller planen PBL:s (plan- och bygglagen) intentioner? Mitt svar är nej.

Varpå kommunalrådet Paul Lindquist, M, surnade till ordentligt:
– Man vet inte om man ska skratta eller gråta när man hör Kent Ivarssons argumentation. Friserade siffror, hemmasnickrade siffror eller att vi har anpassat oss till centerns konstruktiva förslag. Nu får ni väl ändå ta och ge er! Ni vet mycket väl att man initialt gjorde en prognos för antalet lägenheter och befolkning. Det var preliminära siffror. En extern konsult har sedan titta på detta. Nu kommer fler lägenheter än villor att byggas. Detta förklarar skillnaderna jämfört med tidigare. Att stå här i talarstolen och säga att vi anpassat oss till Centerpartiets förslag är fel. Det här är i stort sett samma förslag som vi haft när vi talat om antalet bostäder. Du framställer det som att vi ska rösta igenom ett centerförslag, men det är det inte.

Kent Ivarsson:
– I utställningsförslaget fanns 11 000 – 15 000, var det fel siffror eftersom ni gör den stora justeringen med 4 000 personer?

Lidingöpartisten Lars H Ericsson tog upp det nu utvidgade utredningsområdet för Norra vägalternativet vid Kottlasjön, som även Ulrika Sandell, C, tidigare talat om, se Lidingösidan 25 augusti.

– Man lurar sin publik med Norra alternativet. Ni vill inte ha det där, för att ni inte ska använda det. Ni kommer att få sota för översiktsplanen, väljarmässigt sett, på samma sätt som i valet 2010. Inte för att ni antar planen, utan när ni börjar tillämpa den. Jag vill inte att ön ska förstöras. Det är f.ö. svårt att läsa befolkningssiffrorna, men på stadens webbsida kan man hitta uppgifterna. Enligt dagens siffror bor det nu 2 012 personer i Centrum/Torsviksområdet, men i framtiden blir det 5 000. Hade man gått på det värsta förslaget skulle området vuxit till 6 000 personer.

Paul Lindquist:
– Det är möjligt att det var ett galet förslag med en vägtunnel, men det var ju ett centerpartiförslag vi tog över, så man kanske ska lära sig. Vi vill ha handlingsfrihet när det gäller Norra alternativet. Samtliga partier i tekniska nämnden stod bakom förslaget om Norra alternativet och det var en lapsus att det inte fanns med från början. Jag saknar er vision i den här debatten. Vad vill ni, ni säger bara nej.

Lars H Ericsson:
– Vår vision är att ön ska vara lika trivsam som i dag. Vi är inte överens med Centerpartiet var gäller siffran 11 000 nya invånare. Vi vill ha en lägre siffra. Och vi vill folkomrösta om hela översiktsplanen, inte enbart Centrum/Torsviks-området. Vi kan inte acceptera den översiktsplan som nu är föreslagen.

Lisbeth Ringblom, FP:
– Det är väldigt lite som oppositionen har att tillföra översiktsförslaget. Det här är kanske det bästa översiktsplaneförslaget i regionen. Vi måste ta vårt ansvar i regionen. Varför ska inte vi bygga bostäder till dem som behöver det?

Göran Tegner, FP:
– En befolkningsökning på 8 000 invånare till år 2030 räcker bara till att vidmakthålla den andel av länets befolkning som vi har idag, eller 2,1 procent. Vi har faktiskt minskat med 16 procent, från 2,5 till 2,1 procent sedan 1968.

Efter att Centerpartiets och Lidingöpartiets återremissyrkanden röstats bort återstod för ordföranden Björn Samuelson, M, att sy ihop debatten. Slutresultat: Förslaget till ny översiktsplan gick igenom utan ändringar. De fyra oppositionspartierna lämnade reservationer där de förordade sina egna förslag.

Dela Ingen votering när Lidingös nya översiktsplan togs

Kommentarer

john pedersen 2012-09-02 18:56

Bra jobbat Alliansen. Jag vill att Torsvik och Lidingö centrum området blir som stads miljö.
Bygg tätare och mer ytor åt företagande. Jag menar att området vid Lidingöbron ska var mer likt en stad än en förort. Jag vill det, Och jag tror det finns fler på ön som vill detta. Vi vill också höras i den här frågan. Men det är alltid lättare att hitta mot-ståndare till vissa saker! Och sen bygger vi en T-Station under Torsvik! ;) Och sen kan vi verkligen kalla oss för en STAD….! Ja vi heter ju Lidingö Stad…..! Eller???

Jonas Lundgren (v) 2012-09-02 14:20

Jag tycker det är lite oroväckande med bristen på samordning inom oppositionen på Lidingö. Jag känner ju inte närmare till detta men jag har svårt att se att (s) och (mp) inte skulle kunnat samordna sina förslag om vilja funnits.

Att ingen votering skedde är visserligen en mötesteknisk fråga. Dock tyder det på en ohälsosam konsensus i kommunfullmäktige på Lidingö. Det väcker min oro.

Mvh
/Jonas Lundgren (v)

Jonas 2012-09-01 23:33

Till KK, vilka fina omskrivningar du formulerat för Sprawl.

KK 2012-08-31 13:33

Att ersätta grönområden med betong och parkeringsplatser, att smälla upp större och fler köpcentran, att bygga nya och bredare vägar samt att förtäta sönder äldre bostadsområden och kulturmiljöer känns ju precis som det vi Lidingöbor vill ha! Bra jobbat Alliansen! Tillväxt på bekostnad av framtidens Lidingö? Kortsiktigt tänkande? Nej, långsiktigt hållbar utveckling enligt Alliansens recept. Tack för det……….!

Johan K 2012-08-31 13:25

Vad spelar egentligen Lidingös relativa betydelse av länets befolkning för roll? För mig känns den siffran helt irrelevant. Trots allt är vi ju knappt 50.000 lidingöbor dvs vi skulle hamna ganska högt upp på en lista över Sveriges städer. Dessutom är vi en köpstark målgrupp för affärsidkare. När det gäller antal invånare har vi med råge nått en kritisk gräns för att utgöra ett mer än tillräckligt underlag för tillräckligt många affärs- och näringsidkare. Om detta råder inget tvivel. Sedan kan det ske en överetablering och då börjar dessa affärs- och näringsidkare höja sina röster om att tillväxten inte är tillräckligt stor och snabb. Men i själva verket har de inte gjort sin marknads- och konkurrensanalys tillräckligt bra. De som då inte har rätt läge eller rätt erbjudande kommer att slås ut – en helt sund process i en marknadsekonomi. Så småningom kommer vi då att få ett utbud i balans med efterfrågan och med den kvalitet och service som kommuninnevånarna efterfrågar.Det bästa sättet att få större underlag för näringslivet på ön vore sannolikt istället att utveckla natur-, kultur- och friluftslivet på ön – något som skulle locka många besökare som då sannolikt skulle använda sig av öns service-, tjänste- och produktutbud.

Alliansen på ön är fast i ett förlegat tillväxtrecept som på sikt kommer att urholka Lidingös attraktionskraft!

Robert 2012-08-30 18:12

Har egentligen ingen kommentar i själva sakfrågan men avskyr den typen av diagram som artikeln illustreras med. Fallet i relativ betydelse hade inte sett lika iögonfallande ut om man börjat på 0 istället för förrädiskt nog börja på 1,9%.

Tomtefar 2012-08-30 15:41

Nu får vi hoppas att bromsklossarna släpper taget också låter utvecklingen gå framåt, så att inte Lidingö hamnar helt i skuggan när Värtan-området växer med 30.000 nya medborgare och butiksytorna där beräknas uppta 10.000-tals kvm yta. Nu bygger vi ett fantastiskt Lidingö för fantastiska lidingöbor och för en lika fantastisk framtid.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google