Väder Lidingö

Lidingö torsdag 30 juni 2022 v. 26

Senaste kommentaren - Se fler

John Engqvist 22 maj 16:58 om Gubbpokalens historia

KD-motion i riksdagen om biltullen vid Ropsten

tisdag 6 oktober 2015 17:10

Idag är sista dagen för riksdagens ledamöter att lämna in motioner. Den kristdemokratiska riksdagsledamoten Caroline Szyber har i en motion yrkat på trängselskatten ska tas bort när man vill hämta och lämna passagerare vid Ropsten.

Caroline Szyber valtalade bl.a. i Lidingö centrum i september 2014, då denna bild togs.Caroline Szyber valtalade bl.a. i Lidingö centrum i september 2014, då denna bild togs.

Från den 7 september behöver alla betala trängselskatt för att hämta eller lämna passagerare vid Ropsten, vilket Lidingösidan skrivit om i flera artiklar sedan mitten av juni månad. Caroline Szyber anser att de nya placeringarna av trängselskatteportalerna betyder att "effekterna för Lidingös del blir orimliga".

Hon skriver också att Ropsten är lidingöbornas viktigaste bytespunkt för kollektivtrafik då ett stort antal arbetspendlare kommer till fots, på cykel, på buss eller Lidingöbana alternativt med bil till Ropsten för att byta till tunnelbana eller buss för vidare färd.

"Ingen annan kommun i länet har liknande förutsättningar för sina kommuninvånare att nå sin viktigaste bytesnod". Därför "anser jag att det är orimligt att lidingöborna ska behöva betala trängselskatt för att hämta och lämna vid Ropsten" skriver Caroline Szyber och hänvisar till undantag som gjorts i Göteborg i Backaområdet vad gäller trängselskatt. "Det bör ske även i Lidingös fall", avslutar hon sin motion.

Länk till motionen.

Dela KD-motion i riksdagen om biltullen vid Ropsten

Kommentarer

Amelie Tarschys Ingre (FP) 2015-10-09 12:33

Bra Ida och Caroline! Även Folkpartiet i riksdagen stöttar dessa motioner.

Amelie Tarschys Ingre (FP) 2015-10-07 16:46

Bravo Ida!

Lars H Ericsson, Lidingopartiet 2015-10-07 08:42

Bra initiativ!

Lika viktigt som att utan biltull kunna hämta och lämna vid Ropsten är att kunna infartsparkera där utan att betala biltull. Hoppas att både Caroline och Ida fick med det i sina motioner.

Anders Stensmo 2015-10-07 08:29

Frågan om "lilla bron" verkar drunkna i sifferexercisen om restider mellan Lidingö C och Ropsten.
Så vitt jag förstår så är tiden för kort för att få fram ett genomarbetat projekt för eventuell ny bro, Lilla Bron.
Varför inte se på ett nytt grepp.
Skilj på spårvägsbro och G/C-bro.
SL anser det räcker med enkelspår över bron medan vissa andra anser att det måste vara dubbelspår med tanke på framtida trafikökningar. Den diskussionen är inte färdig innan årsskiftet då projekt Lilla bron ska gå igång efter "höstuppehållet".
Förslag:
Dra provisoriskt enkelspår på vägbron som har en med nuvarande trafikmängd stor överkapacitet. Tidsmässigt skulle det kunna genomföras flera år snabbare än en helt ny bro.
G/C-trafiken separeras helt och förläggs till en ny bro hängd på vägbron på sidan som vetter mot färjeterminalerna.
Detta projekt, exempelvis i trä, blir lättare, billigare och kan genomföras snabbare än fortsatta ändlösa diskussioner om Lilla bron.
Se också
- Kollektivtrafikplan SL 06-02-23 Helena Sundberg med flera.
- Att välja trä utgiven av Svenskt Trä 2013

Amelie Tarschys Ingre (FP) 2015-10-06 23:07

Utmärkt Caroline!

Ida Drougge (M) 2015-10-06 23:06

Även jag har motionerat i Riksdagen om ändrad trängselskatt i Ropsten. Bra att vi är fler som står upp för lidingö, kollektivtrafik och vardagspussel. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Trangselskatt_H302906/?text=true

Göran Tegnér (FP) 2015-10-06 22:55

Mycket bra Caroline!

Patrik A Edgren 2015-10-06 18:15

Heja Caroline!

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google