Väder Lidingö

Lidingö söndag 28 maj 2017 v. 21

Senaste kommentaren - Se fler

Sten Hedman 27 maj 22:23 om En poäng på tre matcher

Kommunikationer till Lidingö viktigast

måndag 23 januari 2017 13:44

LIDINGÖS SVAR TILL STOCKHOLM. En ny översiktsplan för Stockholms stad är nu ute på samråd och Lidingö stad kommer att lämna synpunkter på det som direkt berör just Lidingö. Frågan tas upp på kommunstyrelsens arbetsutskotts möte på onsdag. För Lidingös del är kommunikationerna mycket viktiga, för som det står i svaret, "Lidingöbroarna är helt avgörande för att Lidingös kommunikationer med Stockholm och omvärlden ska fungera".

"Stockholms stad behöver säkerställa ett broreservat med kapacitet för dubbelspår för Nya Lidingöbron, som byggs för att ersätta Gamla Lidingöbron", skriver kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) i svarsbrevet. Hon tycker att det är bra att även Stockholm ser positivt på detta med kollektivtrafik på vatten. Under den närmaste tioårsperioden kommer trängseln i regionens olika trafiksystem att öka och därför kan man tro att kollektivtrafikresandet på vatten ökar.

Lidingö noterar i sitt svar att det tidigare reservatet (= platsen) för en förlängning av tunnelbanan till Lidingö inte längre finns med i Stockholms förslag till ny översiktsplan, men man "förutsätter att det läggs tillbaka till nästa version".

Ropstens betydelse som mötes- och bytespunkt för både lidingöbor och invånarna i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden är viktig. I Ropsten sker många byten för lidingöbor mellan tunnelbana, bil och buss, till och från arbete, studier och bostad. "Många parkerar bilen på infartsparkeringen vid Ropsten för att sedan ta sig vidare". Ropsten är mycket viktigt, ja av största vikt för lidingöborna. Platsen måste därför utvecklas i samband med den pågående exploateringen av Norra Djurgårdsstaden.

Som avslutning betonar Lidingö stad att dragningen av Spårväg City fram till Ropsten och sammankopplingen med Lidingöbanan kommer leda till "stora samhällsnyttor och ett mindre sårbart trafiksystem. Dessutom kan redan gjorda investeringar i depån på Lidingö utnyttjas fullt ut".

Dela Kommunikationer till Lidingö viktigast

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google