Väder Lidingö

Lidingö lördag 24 juni 2017 v. 25

Senaste kommentaren - Se fler

Patrik A Edgren 23 jun 21:34 om En epok går i graven. Idag kom LT:s sista nummer

Nu läggs kyrkans förskolor ned

fredag 10 februari 2017 13:06

ENHÄLLIGT BESLUT. Vid ett extra kyrkofullmäktigesammanträde igår torsdag beslöts att avveckla Lidingö församlings förskoleverksamhet från den 1 juli i år. Beslutet var enhälligt. I de inlägg som gjordes konstaterade alla att problemen med ekonomi och svårigheten att rekrytera personal, inklusive en förskolechef, blivit för stora. Under de senaste tolv åren har förskoleverksamheten redovisat ett betydande underskott och man har därför behövt använda delar av kyrkoavgiften för att kunna klara driften. Den öppna förskolan i Brevik berörs inte av beslutet. Kyrkan har bedrivit sin förskoleverksamhet sedan 1970-talet.

Kyrkofullmäktige beslöt igår, i S:ta Annagården, att församlingens förskoleverksamhet läggs ned från halvårsskiftet. På podiet sitter fr.v. församlingens administrative chef Anders Stark, fullmäktiges ordförande Suzanne Fredborg och vice ordföranden Eva Larson. Solveig Fröberg talar.Kyrkofullmäktige beslöt igår, i S:ta Annagården, att församlingens förskoleverksamhet läggs ned från halvårsskiftet. På podiet sitter fr.v. församlingens administrative chef Anders Stark, fullmäktiges ordförande Suzanne Fredborg och vice ordföranden Eva Larson. Solveig Fröberg talar.

I och med beslutet kommer alla barn som är under sex år, och som går i församlingens förskoleverksamhet, att få byta förskola. Under 2016 och fram till halvårsskiftet i år har församlingen bedrivit förskoleverksamhet i Kvarnskolan, Prästkragen och Bodals förskola, som tillsammans har plats för cirka 55 barn i åldrarna mellan 1 och 5 år. Församlingen har under hösten 2016 fört samtal med utbildningsförvaltningen i Lidingö stad för att förbereda den på det beslut som togs igår. Den platsgaranti som finns innebär att staden garanterar alla barn i förskoleåldern plats i förskola inom fyra månader från det att barnet är anmält. Den 22 februari håller församlingen ett informationsmöte för barnens föräldrar. Sedan är det cirka fyra månader kvar tills förskoleverksamheten läggs ned.

Solveig Fröberg, ordförande i kyrkorådet, inledde och sa att det var ett tungt beslut som fullmäktige behövde ta. Men ekonomiskt och personellt finns ingen annan väg att gå. Daniel Larson sa att det kändes "jobbigt i hjärtat" att ta detta beslut. Samtidigt betonade han att verksamheten delvis finansierats med hjälp av kyrkoavgiften, men att några av föräldrarna till barnen inte är medlemmar i församlingen. "Det skulle bli svårt att förklara för medlemmarna att de subventionerar en verksamhet för dem som inte är medlemmar", sa Larson. Helena Bargholtz, vice ordförande i kyrkorådet, talade också om de två stora problemen för verksamheten, alltså svårigheten att anställa personal och ekonomin.

Det preliminära resultatet för verksamheten 2016 visar ett underskott på nästan 1,8 miljoner kronor, som alltså måste täckas med kyrkoavgiften.

När fullmäktiges ordförande Suzanne Fredborg sedan frågade om fullmäktige kunde besluta enligt kyrkorådets förslag till nedläggning hördes ett bestämt "ja" i S:ta Annagårdens stora rum. Inga reservationer lämnades.

Lidingösidan skrev den 2 december 2016 om församlingens förskoleverksamhet, se länk.

I ett pressmeddelande från Lidingö församling säger säger kyrkoherde Carina Nilsson:
– Det här är ett beslut taget med mycket sorg. Det har föregåtts av en lång process där vi under många år försökt att hitta lösningar för att kunna fortsätta förskoleverksamheten.

Dela Nu läggs kyrkans förskolor ned

Kommentarer

Birgitta Olsen 2017-02-11 10:24

Barnen har varit och är mycket välkomna till kyrkan o kyrkans öppna förskola.

Ann Götesson 2017-02-10 13:58

Mycket sorgligt att vi kommit så långt att guds ord- Låt barnen komma till mig! glöms bort

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google