Väder Lidingö

Lidingö tisdag 9 mars 2021 v. 10

Senaste kommentaren - Se fler

Elizabeth Salmonson 24 nov 21:33 om Välkommen till Katarina Grettes magiska värld

L: Lidingö förlorare när SL storsatsar

torsdag 26 oktober 2017 15:23

I majoritetens budget för 2018 inte finns enda krona avsatt till utbyggnaden av Lidingö Centrum, varken till handel eller bostäder. Har bostadsbyggande och kollektivtrafik något samband? Beror utebliven trafiksatsning på att Lidingö och Danderyd är de två kommuner i länet som bygger minst nya bostäder? Det skriver de tre liberalerna Göran Tegnér, Suzanne Liljegren och Amelie Tarschys Ingre i denna artikel.

Lidingö och Danderyd är de enda av länets 26 kommuner som blir utan bättre busstrafik 2018.

Så här lanseras SL:s storsatsning på länets busstrafik i SvD den 25 oktober 2017:
Bussresenärer vinnare när SL storsatsar Bussresenärerna i Stockholms län är vinnare när delar av SL:s överskott på närmare en halv miljard kronor ska investeras: 28 000 fler bussturer per år; 43 000 timmars ökad körtid över ytterligare 1 800 000 kilometer per år.

Av länets samtliga 26 kommuner är det endast Danderyd och Lidingö som inte får någon utökad busstrafik. Inte ens en enda extra busstur. Varken Liberalernas krav på Expressbussen via Norra Länken till Danderyd, Stombuss 6 förlängd till Norra Lidingö, t.ex. till Rudboda eller en skyttel mellan Bodals hållplats/pendlarparkering och Lidingö Centrum finns med.

Men landstinget satsar på att förbättra inte mindre än 76 busslinjer i länets övriga 24 kommuner. Det gäller helt nya linjer, förlängda linjer och tätare trafik med flera turer.

Vad kan detta bero på? undrar vän av ordning. Kan det ha något att göra med figuren här nedanför månne?

Illustration: Göran TegnérIllustration: Göran Tegnér

Att bostadsbyggande hänger ihop med mer och bättre kollektivtrafik visar landstingets trafikprogram för nästa år. Fler bostäder, t.ex. i Dalénum, har redan gjort att Lidingöbanan fått extra morgonturer från AGA.

Nu erfar vi att det i majoritetens budget för 2018 inte finns enda krona avsatt till utbyggnaden av Lidingö Centrum. Inte en kvadratmeter till handeln, inte en enda lägenhet. Ingenting!

Av Lidingös berömda centrumutbyggnad blir det inte ens en tumvante denna mandatperiod. Och ingen bättre busstrafik. Det hänger ihop!

Majoritetens bostadspolitik gör lidingöborna till förlorare när SL storsatsar på mer och bättre kollektivtrafik.

Göran Tegnér (L), ledamot i teknik- och fastighetsnämnden
Suzanne Liljegren (L), ledamot i miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Amelie Tarschys Ingre (L), oppositionsråd

Dela L: Lidingö förlorare när SL storsatsar

Kommentarer

Erik Wallin (MP) 2017-11-07 09:14

Jag håller helt med Hans Barje med flera. Lidingö ska inte behöva lida för att vi finns i ett land utan regionalpolitik. Lidingö är färdigbyggt. En devis som Lidingöpartiet och Miljöpartiet drev redan i början av ”90-talet”.

Göran Tegnér 2017-10-30 13:57

Svar till Johan Möhler

Du har helt rätt i att Danderyd och Lidingö tillhör de kommuner i Sverige där man är mest nöjd. Detta framgår av SCB:s Medborgarundersökningar. Och detta är ju fantastiskt roligt och glädjande. Danderyd ligger i topp med 78, Lidingö med 77 i ”Nöjd-Region-Index, (NRI)”. Men hur mycket av detta som beror på:
a) Att Lidingö är den femte mest tätbebyggda kommunen i landet; eller
b) Att Lidingö är den tätort, bland de 30 största i landet, som har mest grönyta per invånare.
visar att det är svårt att dra säkra slutsatser om vilken faktor som väger tyngst.

Välfärden utgörs både av livsrum och tillgänglighet, inte enbart av den ena av dessa båda faktorer, är jag övertygad om.

En analys som jag har gjort visar att hur nöjd man är med sin kommun i hög grad samvarierar med inkomsten i kommunen (medianinkomst, netto). Bland Stockholms läns kommuner innebär 10 % högre inkomster att betyget (NRI) då blir 9,5 % högre.

Nacka, en kommun som bygger fyra gånger mer än vad Lidingö och Danderyd gör, har 6 % lägre medelbetyg jämfört med Lidingö och Danderyd, men samtidigt 11 % lägre inkomster. Täby, som har 9 % lägre inkomster än Danderyd, har 10 % lägre medborgarbetyg, men bygger drygt 3 gånger mer än Danderyd. När det gäller hur nöjd man är med kommunernas verksamhet, ligger Lidingös betyg mer än 10 procentenheter lägre än totalbetyget, och på samma nivå som för Täby. När det gäller betyget ”kan du rekommendera dina vänner att bo i kommunen”, ligger Lidingö bara 1 % över Nackas betyg.

Utan att förorda så mycket byggande som Nacka och Täby, kan jag då konstatera att hur nöjd man är med att bo i en kommun förefaller att ha väldigt lite med att göra med hur mycket eller hur litet man bygger.

Göran Tegnér 2017-10-27 19:37

Svar till Per Larsén:

Du har helt rätt när Du skriver att kollektivtrafiken mellan norra och södra ön behöver förbättras. Vi liberaler har drivit denna fråga med emfas i flera mandatperioder och kommer att fortsätta att göra detta.

Göran Tegnér 2017-10-27 19:34

Svar till Patrik Buddgård

I kommunstyrelsens avsiktsförklaring daterad den 2 oktober 2015 sade sig majoriteten då vara beredd på följande: ”Mellan år 2017 och 2035 är det möjligt att skapa totalt 4.200 - 5.600 nya bostäder”, för att få bättre trafik till Lidingö. Detta motsvarar således 233 - 311 lägenheter per år. År 2016 byggdes det 192 lägenheter på ön. Inte särskilt markant skillnad skulle jag hävda.

Bostadsförsörjningsprogrammet - som fullmäktige antog år 2015 - innehöll 4.630 bostäder på 15 år, d.v.s. 309 bostäder per år. Majoriteten har redan frångått detta. Nu talar centern om att 2.000 lägenheter skulle vara en ’olägenhet’ (ursäkta vitsen!) på lång sikt.

Vi liberaler håller fast vid bostadsförsörjningsprogrammet. Något annat har vi liberaler inte tagit ställning till. Men om man kan bygga 22 våningar i en halvperifer stadsdel som Dalénum, kanske man kan tillåta sig 3-4 våningar i Centrum. Vi är överens om att småstadskänslan är viktig att bevara. Treochenhalv våning är väl redan regel i nuvarande centrum!?

Göran Tegnér 2017-10-27 19:11

Svar till Hans Barje:

Att landstinget har satsat på Lidingöbanan är ovedersägligt. Detta är bra. Att landstinget nu även insett åtta år senare än vad vi liberaler varnade för redan år 2010 – nämligen att antalet sittplatser på banan blev alldeles för lågt, är bättre sent än aldrig.

Att Lidingö nu fått en enda extra tur på morgonen från AGA är också bra. Detta blygsamma tillskott i antalet turer beror främst på att Lidingö under tidigare mandatperioder beslutade att bygga ut Dalénum med ca 1.000 lägenheter. Det var precis detta vi skrev i vår artikel. Men artikeln handlade nu om busstrafiken.

Till bilden hör att Lidingö - som enda kommun i länet - nu står inför att investera i en ny spårvägsbro för ca 600 - 700 Mkr och dessutom medfinansiera själva spåranläggningen med 40 Mkr, något som egentligen är ett ansvar för landstinget. Och att vi tidigare bekostat en Lidingöbanevagn, visar att spårsatsningarna verkligen har samfinansierats. Det är således inte bara landstinget som har satsat på detta.

Att Liberalerna vill ”bygga sönder” Lidingö är en populistiskt oförskämdhet. Vi håller enbart fast vid det redan antagna bostadsförsörjningsprogrammet som fullmäktige antog år 2015.

Johan Mähler 2017-10-27 12:09

Det finns en given förutsättning som Liberaler och andra byggivrare hela tiden glömmer bort. Nämligen det faktum att lidingöborna älskar sitt Lidingö precis som det är idag. Apropå artikelförfattarnas graf är det dessutom ingen vågad gissning att invånarna i just Lidingö och Danderyd är bland dom mest nöjda i Sverige.

Om priset för att få någon ytterligare busslinje är att bygga tusentals nya bostäder så är jag väldigt övertygad om att en mycket klar majoritet av lidingöborna säger nej.

Med andra ord får vi fortsätta ha det precis så bra som vi har det idag genom att göra ingenting (eller i alla fall ha en måttlig byggnation). Ingenting kommer alltså försämras om vi inte bygger mer. Ingen kommer få det sämre om vi inte bygger mer. Det låter som en ganska bra deal tycker jag. I helgen ska jag ut och njuta av Lidingö precis som det är idag. Tillsammans med alla andra lidingöbor som älskar sitt Lidingö. Jag hoppas vi stöter på en och annan liberal där ute som också tar sig tid att njuta.

Per Larsén 2017-10-27 11:15

Att förbättra turtätheten och kapaciteten på Lidingöbanan är givetvis lovvärt.
Kollektivtrafiken mellan norra och södra ön är sämre än någonsin. Är det inget parti som vill driva denna fråga?

Anders Odéen 2017-10-27 09:52

Varför envisas med att kalla kommande bron för "Lilla"? Det är ingen liten gångbro som skall byggas utan en NY bro av stora mått och kostnader. Väv in lite stolthet i namnet och övergå till NYA Lidingöbron... Den vi idag brukar för bil- och busstrafik är 46 år gammal!

Patrik Buddgård (C) 2017-10-27 08:56

Lidingö är en av de mest tätbebyggda kommunerna i länet men L vill öka byggandet markant för att komma i nivå med de andra kommunerna. Jag kan notera att bara för att komma upp i Norrtäljes nivå (alltså bli fjärde sämst istället för näst sämst enligt L:s ranking) behöver vi ca 2000 fler nya bostäder än staden nu planerat. Men då är vi fortfarandra bland de sämsta i länet - så hur mycket ska vi öka bostadsbyggandet innan L är nöjda? Var och hur ska vi bygga dessa bostäder? 2000 bostäder motsvarar alltså 25 stycken av det nu beslutade höghuset i Dalénum på 22 våningar.

Vi i Centern anser att vi ska utveckla Lidingö i samklang med öns småstadskänslan. Vi ska inte bygga för att tävla mot andra kommuner i antal bostäder utan vi ska utveckla på ett sätt så att det ger värden och förbättringar även för de som redan bor på ön.

Hans Barje 2017-10-26 20:34

Landstinget satsar på Lidingö.

Majoriteten har ordnat två nya tågvagnar och erhållit ett ekonomiskt bidrag från Landstinget.
Landstinget kommer betala 60 miljoner till Lidingö stad för att dubbelspår ska byggas på nya Lilla Lidingöbron. Detta leder till robustare och tätare trafik, samt förhoppningsvis även bli en stor pusselbit så att Spårväg City kan förverkligas.
Dessutom köper landstinget in två nya tågvagnar för cirka 80 miljoner kronor, vagnar som kommer att sättas i trafik 2019, vilket kommer öka kapaciteten för Lidingös tågresenärer.

Detta är stora satsningar av SL som ger förbättrad kollektivtrafik till dagens invånare, men nu söker Liberalerna nya argument för att få bygga sönder Lidingö!
Hans Barje (M)

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser från Google