Väder Lidingö

Lidingö söndag 20 januari 2019 v. 03

Senaste kommentaren - Se fler

Karin Wallgren 11 jan 07:32 om Lidingösidan 2004 - 2018

L: Storholmen – delvis bortglömd av Lidingö!?

torsdag 1 mars 2018 17:48

Förra torsdagen hölls ett medborgarmöte på Storholmen inför höstens val. Ett tiotal politiker tog sig över i småbåtar, genom isflaken, för att svara på frågor om uteblivna skolskjutsar, utebliven återvinningsstation, önskemål om hälsoåtgärder och om mindre restriktiva byggregler. Göran Tegnér (L) har här nedan skrivit en "reserapport" i vilken han lovar att driva ett par frågor vidare.

Torsdagen den 22 februari hölls det ett medborgarmöte inför valet 2018 på Storholmen. Syftet var att de boende på Storholmen skulle få tillfälle att ställa frågor till samtliga politiska partier, och få svar från de församlade lokalpolitikerna. Det gällde främst frågor om uteblivna skolskjutsar, utebliven återvinningsstation, önskemål om hälsoåtgärder samt om mindre restriktiva byggregler.

Att Storholmen är en bortglömd del av Lidingö visas bl.a. av att Storholmen saknas på Lidingökartan i den beryktade broschyren till alla invånare ”Välkommen till Lidingö”! (Namnet finns dock angivet utanför kartan). Detta är ytterligare ett bevis på att broschyren lider av en rad svagheter.

Det blev ett iskallt uppdrag för ett 10-tal politiker som i mörker och kyla lotsades i två små öppna motorbåtar mellan isflaken över till ön, och efter fotvandring på hala skogsstigar över ön till värdshuset, där vi alla fick ett varmt, ja hett, mottagande. Kaminen glödde och värmde...

"Ett 10-tal politiker som i mörker och kyla lotsades i två små öppna motorbåtar mellan isflaken över till ön". Arkivbild tagen från Mor Annas brygga en isig dag."Ett 10-tal politiker som i mörker och kyla lotsades i två små öppna motorbåtar mellan isflaken över till ön". Arkivbild tagen från Mor Annas brygga en isig dag.

Att den för några år sedan nybyggda gång- och cykelbanan användes som intäkt till att senare dra in den då existerande skolskjutsen var nog alla närvarande politiker inte helt medvetna om, trots att beslutet hade fattats i total politisk enighet. Likaså att skoltiderna inte passar med båtens tider.

Inte heller att Storholmsborna bara kan slänga glas tre gånger per år, och aldrig papper, kartonger, plast och metall, därför att det inte finns någon återvinningsstation, varken på ön eller vid Mor Annas brygga.

Det var säkert nyttigt för oss alla att uppleva denna kvällstur - vardagsmat för de fastboende - och detta välbesökta möte, väl arrangerat och modererat av Per Grankvist, ordförande i Storholmens Tomtägarförening.

Jag ska inte här närmare recensera mina politiska med- och motspelares inlägg, dock med två kommentarer:

1) Vi tre närvarande som sitter som ledamöter i Teknik- och fastighetsnämnden, Hans Grundell (LP), Sofia Hallström (MP) och undertecknad (L) kommer omedelbart att ta upp frågan på Teknik- och fastighetsnämnden om att ge tjänstemännen i uppdrag att anordna en återvinningsstation så nära Storholmen som möjligt, helst vid Mor Annas brygga. Själv hade jag två dagar innan mötet fått höra från förvaltningen att det var omöjligt. Men jag har under årens lopp lärt mig att ”ingenting är omöjligt”.

2) En medborgare tog upp frågan om mindre restriktiva byggregler, med önskemål om att få bygga ut sina fastigheter med marginella kompletteringar. Majoritetsföreträdarna Daniel Källenfors (M) och Carl-Johan Schiller (KD) framhöll hur svårt och dyrt det är att ändra i detaljplanen, medan Göran Grahn (LP) hänvisade till ett smidigare förfarande som har tillämpats i Trolldalen, där stadsbyggnadskontoret och –nämnden har bedömt varje fastighet för sig, och medgett ändrade bygglov från fall till fall.

Vi liberaler vill om möjligt lätta på sådana onödiga byggrestriktioner och ge mera frihet till individer och fastighetsägare.


Göran Tegnér (L), ledamot i Teknik- och fastighetsnämnden

2011 visades en utställning på Lidingö museum om Storholmen. Här bilder från hur man tar sig till och från ön.2011 visades en utställning på Lidingö museum om Storholmen. Här bilder från hur man tar sig till och från ön.

Dela L: Storholmen – delvis bortglömd av Lidingö!?

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Annonser från Google