Väder Lidingö

Lidingö fredag 23 juni 2017 v. 25

Senaste kommentaren - Se fler

Gerard De Bourbon 22 jun 20:25 om Båt körde upp på land

Ska landstinget köpa fler vagnar till Lidingöbanan?

fredag 27 januari 2017 00:01

ÖKAT RESANDE. I oktober förra året lämnade Liberalerna in en motion till kommunfullmäktige med titeln "Öka turtätheten från AGA och ordna bättre parkeringsmöjligheter i Dalénum". I onsdags behandlade Teknik- och fastighetsnämnden motionen och nu verkar en dörr ha öppnats på glänt.

Teknik- och fastighetsnämnden skriver nämligen i sin kommentar att staden har en löpande dialog med Trafikförvaltningen (TF), SLL och att man idag driver frågan om ökad turtäthet på Lidingöbanan. Lidingö stad har fått signaler från TF att "resandet är högre än före Lidingöbanans upprustning men också högre än väntat. TF har meddelat Lidingö stad att man nu utreder möjligheten att köpa in fler vagnar till Lidingöbanan i syfte att öka turtätheten". Fast ännu har inget klart besked kommit så staden fortsätter att driva frågan ökad turtäthet.

Göran Tegnér (L), ledamot i teknik- och fastighetsnämnden, som författat motionen:
- Jag noterar med illa dold förtjusning att landstingets Trafikförvaltningen nu har insett att ”resandet är högre än väntat innan Lidingöbanans upprustning”. Detta besked har jag väntat på alltsedan jag slog larm redan år 2010 (för sju år sedan) om att detta problem med för få sittplatser på Lidingöbanan, med då planerade sju vagnar, skulle inträffa. Jag har sedan dess enträget påmint om behovet av ökad sittplatskapacitet på Lidingöbanan vart och vartannat år i pressen och till landstinget, bl.a. här på Lidingösidan 2012-04-01, 2012-09-09 och 2015-11-03.

- Nu väntar jag bara på att landstinget ska fatta det avgörande beslutet, så att vi får 5-minuterstrafik på Lidingöbanan, säger Göran Tegnér.

Vad gäller den andra delen i motionen, om att ordna bättre parkeringsmöjligheter i Dalénum, så konstaterar nämndens ordförande Christer Åkerhielm (M) att det idag har byggts cirka 640 lägenheter i Dalénum och cirka 580 parkeringsplatser i garage samt 170 p-platser på allmän platsmark. Det betyder att p-talet idag är 1,17. Enligt planerna ska det byggas cirka 1 050 lägenheter i Dalénum med ett p-tal på 1,2 vilket betyder 1,2 parkeringsplatser per lägenhet. JM exploaterar området och har förbundit sig att bygga det antalet p-platser per lägenhet. Det är alltså JM som har ansvaret för områdets parkeringsförsörjning.

Antalet parkeringsplatser i det färdigställda området kommer vara gott även om parkering på allmän platsmark blir lågt. För att vara säkra på att parkeringsplatserna på allmän mark används av besökare, vilket är avsikten i exploateringsavtalet, kan parkeringsavgifter på sikt behövas införas i området, skriver Christer Åkerhielm i sitt svar.

Dela Ska landstinget köpa fler vagnar till Lidingöbanan?

Kommentarer

Johan Pejryd 2017-01-27 07:40

Ja detta måste ske så snart som möjligt. Folk idag får inte ens plats att stå på Lidingöbanan när de är på väg till jobbet. De får stå kvar på perrongen och vänta på nästa där samma situation kan uppstå att alla vagnar är totalt fulla! Godkänn detta på direkten tack! :)

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google