Väder Lidingö

Lidingö tisdag 9 mars 2021 v. 10

Senaste kommentaren - Se fler

Elizabeth Salmonson 24 nov 21:33 om Välkommen till Katarina Grettes magiska värld

L: Satsa på kulturen

tisdag 23 januari 2018 11:47

Ett rikt och spännande kulturliv är en av de absolut viktigaste konkurrensfördelarna för en kommun. Ett kulturhus i Lidingö centrum skulle ge en mer levande stadskärna, vilket också gynnar handeln. Ett kulturhus ska vara en spännande mötesplats för både unga och gamla lidingöbor. Vi i Liberalerna vill att en utredning görs om ett kulturhus på ön och har därför avsatt pengar i vår budget. Det skriver Adam Alfredsson och Nicklas Ström Bäverlind.

Tankens och ordets frihet är grunden i liberal kulturpolitik. Varje människa ska ha möjligheten att hitta sin egen uttrycksform för att vidga rummet för tanken, reflektionen och fantasin. Vår uppgift är inte att styra kulturen, utan att förbättra förutsättningarna för det konstnärliga skapandet och för den enskildes bildning.

Ett rikt och spännande kulturliv är en av de absolut viktigaste konkurrensfördelarna för en kommun. Ett kulturhus i Lidingö centrum skulle ge en mer levande stadskärna, vilket också gynnar handeln. Ett kulturhus ska vara en spännande mötesplats för både unga och gamla lidingöbor. Det kan till exempel innehålla utställningslokaler, scener och en kreativ verkstad. Innehållet bör bestämmas av Lidingös kulturaktörer och lidingöborna. Men det ska vara en samlingspunkt för alla. Vi i Liberalerna vill mot bakgrund av detta snarast få till stånd en utredning om ett kulturhus på ön och har för detta avsatt pengar i vår budget.

Såväl musikskolan som Sagateatern är mycket uppskattade av såväl utövarna som lidingöborna i stort. I dag är köerna till musikskolan långa och över 1 200 barn står i kö. Det är oacceptabelt. Vi liberaler vill utveckla bägge dessa verksamheter och ge fler barn och unga möjlighet att delta. Majoriteten har i sin budget tillfört extra pengar till musikskolan, men samtidigt höjs avgiften både dit och för att delta i Sagateaterns verksamhet. Vi i Liberalerna har sagt nej till majoritetens höjda avgifter till såväl musikskolan som Sagateatern och i vår budget tillfört extra pengar för detta. Om vårt förslag hade gått igenom hade ytterligare cirka 200 lidingöelever fått möjlighet att spela ett instrument. Det är olyckligt att majoriteten motsätter sig detta.

Liberalerna vill också öka läslusten bland våra unga invånare. Forskning visar att den som läser skönlitteratur får bättre språk, mer kunskap och större förmåga till kritiskt tänkande. Det är därför oroande att yngre läser allt mindre skönlitteratur. För oss liberaler är bildning viktig och biblioteken har en central roll. Liberalerna står bakom att utöka öppettiderna, men anser att det är långt ifrån tillräckligt. I vårt förslag till budget för 2018 satsade vi utöver detta en miljon kronor för att främja läsning bland unga och ytterligare öka bibliotekets öppettider. Det skulle inte minst främja nyanlända barn och ungdomar.

För oss liberaler är kultur en berikande kärnverksamhet i staden, särskilt den kulturverksamhet som riktar sig till barn och unga.

Adam Alfredsson
Gruppledare (L) i kultur- och fritidsnämnden

Nicklas Ström Bäverlind
Ersättare (L) i kultur- och fritidsnämnden

Dela L: Satsa på kulturen

Kommentarer

Anders Ulfvarson 2018-01-23 15:18

Privatteatrar i all ära, men med vårt allmänna höga skattetryck har ett bredare kulturliv svårt att utvecklas utan kommunala bidrag - bidrag till personal och lämpliga lokaler för bibliotek och musikliv samt ungdomsverksamhet.

Sparsamhet med andras pengar är en underskattad dygd, det medges, och balansgången är inte enkel. De flesta barnfamiljer har idag inte råd att bekosta helt privat musikundervisning eller teaterverksamhet utanför skoltid. Det skulle göra stora hål i snäv budget där skidresor under sportlovet redan strukit på foten. Med avsevärt lägre skattetryck skulle förstås marginalerna för sådan privat musik- och teaterverksamhet öka, åtminstone för välbeställda. Ska vi i stället för att lägga några väl genomtänkta skattekronor i kommunala kulturbudgeten sänka skatterna? Kan vi hoppas att det skulle leda till mer och bättre social gemenskap med teater och musik för alla barn, vuxna och äldre, även de med idag begränsade resurser? Först kanske man ska ställa frågan - är en sådan gemenskap alls önskvärd? Medan några ser det som en frihet att få mer pengar att bestämma över själv ser andra det mest som en frihet för de välbeställda alltmedan samhällsgemenskapen eroderar.

Marianne Alin 2018-01-23 12:24

Jag brinner för kulturlivet. Det är bra att även partierna gör det. Jag måste ändå säga att det blir tokigt när ett bra kulturliv likställs med hur mycket skattepengar som används. Det är ett radikalt felslut. Visst, lite pengar kan läggas på barnkulturen, men i övrigt borde vuxna människor betala för sina egna intressen. Det är absolut ingen kommunal uppgift att gödsla skattepengar på frivilligverksamheter, särskilt inte som resultaten i skolan är sämre än någonsin tidigare i ett internationellt perspektiv. För utbildningsväsendets bästa måste Lidingös politiker rensa ut det marxistiska, postmoderna flummet från Lidingös skolor.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser från Google