Väder Lidingö

Lidingö söndag 23 januari 2022 v. 03

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Majoriteten skjuter fram investeringen i nya Lilla Lidingöbron

tisdag 7 februari 2017 13:39

PRESSMEDDELANDE. Majoriteten har bestämt sig för att skjuta fram investeringen av nya Lilla Lidingöbron. Orsaken är att majoriteten vill möjliggöra en fortsatt fördjupad dialog mellan Lidingö stad och Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting om ett eventuellt dubbelspår på den nya bron och den framtida kapaciteten på Lidingöbanan.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har även tagit fram en underhållsplan som presenterats för nämnden. Staden kommer också tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan att installera sensorer på bron.

- Det är glädjande att Stockholms läns landsting har en positiv syn på Lidingö och Lidingöbanan. Vi har haft en konstruktiv diskussion om framtida kapacitetsbehov och om ett eventuellt dubbelspår över hela den nya lilla bron, säger kommunstyrelsen ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M), kommunalrådet Birgitta Sköld (LP) och kommunalrådet Carl-Johan Schiller (KD) i ett gemensamt uttalande.

- Som många lidingöbor som åker Lidingöbanan är medvetna om är det idag trångt i vagnarna under rusningstid. Som en del av våra konstruktiva diskussioner har vi även landat i att Lidingö stad tillsammans med Trafikförvaltningen ska studera en förstärkt turtäthet, säger de tre kommunalråden.

Dela Majoriteten skjuter fram investeringen i nya Lilla Lidingöbron

Kommentarer

Amelie Tarschys Ingre (L), oppositionsråd 2017-02-08 09:51

Bra att majoriteten ändrat uppfattning och nu skjuter på beslutet om Lilla Lidingöbron tycker Liberalerna.

Goda kollektiva kommunikationer till och från Stockholm är en förutsättning för att Lidingö i framtiden ska var en attraktiv kommun att bo och arbeta i så det är viktigt att beslutet om bron blir långsiktigt hållbart.

I ett brev daterat den 10 november 2016 skriver Stockholms läns landsting att de i dagsläget har svårt att ta ställning till behovet av dubbelspår. De fortsätter att trafikförvaltningen kommer att återkomma i närtid efter det att förvaltningen gjort en analys av de förändrade omvärldsförutsättningarna och kommande behov.

Liberalerna la den 14 november ett nämndinitiativ i kommunstyrelsen och därefter en motion i kommunfullmäktige där vi understryker vikten av att inte förhasta ett så viktigt beslut som Lilla Lidingöbron, som ska sammankoppla Lidingö med Stockholm de närmaste 100 åren, utan agera långsiktigt och ta ett helhetsgrepp kring Lidingös transport- och kommunikationsbehov.

Liberalerna vill därför ha en kompletterande och fördjupande studie som säkerställer att utrymme finns för framtida utvecklingslösningar innan kommunstyrelsen fattar beslut om upphandlingen av Lilla Lidingöbron. Utredningen bör också svara på frågor som t ex hur ser den samhällsekonomiska nyttan ut för att leda Lidingöbanan via Lidingö centrum och möjlighet till båtpendling under bron. Vi vill att utformningen av den nya bron ska prioritera effektiva och kollektiva kommunikationslösningar varför planeringen ska möjliggöra såväl lågbro, dubbelspår som högbro.

Liberalerna anser också att Lidingö stad snarast ska inleda ett gemensamt arbete med Stockholm stad och SLL för att utreda om möjlighet finns att förbättra Lidingöbanans kommande hållplatsläge i Ropsten. Utöver detta bör ett gemensamt utredningsarbete initieras kring möjligheten att förlänga Lidingöbanan vidare till Norra Djurgårdsstaden, istället för att endast fokusera på den hittills aktuella anslutningen till Spårväg City. En
sådan förlängning till Norra Djurgårdsstaden skulle lösa flera gemensamma transport- och kommunikationssvårigheter.

Naturligtvis har vi Liberaler också en löpande dialog med våra partivänner i Stockholms län landsting om hur vi kan skapa bra kommunikationer för Lidingöborna i framtiden.

Patrik Buddgård (C) 2017-02-07 22:23

Centerpartiet har drivit ett omtag i brofrågan under en längre tid och det är bra att majoriteten äntligen tar ett steg i den riktningen. Dubbelspår är ett krav för att kunna möta framtidens kollektivtrafik. Dessutom anser vi att staden i ett omtag:
- ska utvärdera Lidingöbanan via Centrum med hög anslutning av bron på Lidingösidan innan. Att dra Lidingöbanan via Centrum från lågt läge kommer kosta för mycket eller förstöra flaggberget.
- säkerställa att höjden på bron blir tillräcklig för båtpendeltrafik.

När nu ett omtag tas innebär det att Gamla Bron ska trafikeras längre, Centerpartiet tycker det är bra att viss övervakningssystem införs i samarbete med KTH men menar att det inte räcker, vi behöver
- ha ett fullskaligt övervakningssystem för att få tillräcklig kunskap om brons status.
- staden bör ta in second opinion om Gamla Brons status från andra myndigheter eller kommuner som har stor kunskap om gamla broar.
- hastigheten på bron bör sänkas vilket vi vet att det pågår samtal med trafikförvaltningen om.

Carl Henrik Linder 2017-02-07 16:44

Hoppfullt för framtida generationer!
Se nu till att bygga den nya bron i högläge, åtminstone på ösidan. Statligt bidrag (50 %) genom stadsmiljöavtalen innebär att slå prat med handling, att genomföra efterlängtad omdragning via Lidingö Centrum. Till fördel för nya lokalresor och nya inflyttningar utan att behöva bygga tunnelbana. En prestation av ökat bostadsbyggande är en förutsättning, om än i rimlig omfattning istället för tunnelbanans. Ropsten – Djurgårdsbron bör ingå i stadsmiljöavtalets bidrag när Lidingö stad ansöker.
Samtidigt är en Centrumomdragning, en inkomstkälla för SLL att sälja spårresarvatet nedanför Forresta för kommunens nytta av bästa tänkbara sjöbostäder.
Lidingöbanans nya läge i Centrum utelämnar inte heller framtidsmöjligheter till att bygga en ny spårvägsgren på norra ön för att komma upp i än så länge oönskade bostadstal, som om decennier först kan bli aktuella. Ökat kapacitetstryck genom Norra Djurgårdsstaden, som då tillkommer av norra öns exploateringar, kan lösas med nya spårvägsgrenar till Nacka (Tvärbanan) genom östlig förbindelse respektive Lidingövägen – Tekniska högskolan – Odenplan – Hagastaden – Solna – Tvärbanan.
Spår gentrifierar bostadsmarknaden. Ofta stiger markvärdena med runt 25 %. Spår är en garanti för att gentrifiera närliggande området, särskilt om det sker på samma gång som inflyttningen i respektive stadsdel och kommun. Det skulle i så fall leda till ränteinkomster av höjda markvärden till privata fastighetsägare, samtligt som respektive kommun belönas av höjda exploateringsinkomster. Högre inkomster till privata fastighetsägare i offentlig samverkan kan i sin tur driva innovationen till att förbättra finanserna ytterligare av behovet för spårfinansiering i både Lidingö Centrum och Norra Djurgårdsstaden. Med 50 % statlig till 50 % extern medfinansiering, tex. från det privata, Lidingö stad samt Stockholms stad är projektets finansiering självbärande utan att angripa SLL ansträngda investeringsbudget. För Stockholms stad kan det eventuellt innebära lån i tron om att få tillbaka inkomsterna av exploateringens värdestigning. Vinnare är SLL, eftersom SLL-budgeten ger ekonomisk välfärd av fler biljettintäkter från bilisternas skara, när buss ersätts med spårvagn.
En bättre deal finns inte!

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google