Väder Lidingö

Lidingö tisdag 9 mars 2021 v. 10

Senaste kommentaren - Se fler

Elizabeth Salmonson 24 nov 21:33 om Välkommen till Katarina Grettes magiska värld

Moderaternas valsedel klar på Lidingö

tisdag 21 november 2017 00:01

INGEN ÄNDRING. I söndags höll Moderaterna på Lidingö sin nomineringsstämma för att fastställa hur valsedeln till det lokala valet 2018 ska se ut. Efter bara en dryg timmes sammanträde beslutade de omkring 150 medlemmarna som tagit sig till Skogshem & Wijk på Elfvikslandet, att det tidigare presenterade förslaget även skulle vara det som partiet nu ställer sig bakom. Det behövdes ingen omröstning och hördes inga protester. Inte heller väcktes frågan om "eventuella ytterligare valsedlar".

Lidingösidan skrev om valberedningens förslag den 6 november. Daniel Källenfors står kvar som första namn och stämman beslöt också, under en särskild punkt, att han nu är partiets officiella kandidat till KSO, kommunstyrelseordförande. Därmed hoppas man undvika samma situation som inträffade när man efter 2014 års val skulle utse KSO (se artikeln 6 november).

Dela Moderaternas valsedel klar på Lidingö

Kommentarer

Karolina Pekkari 2017-11-29 17:04

En bra uppställning - tror jag. Nu hoppas jag att det blir som Anders Wennberg skriver med fokus på kärnverksamheten, försiktigare byggpolitik, kostnadskontroll i Stadshuset och framförallt - lyssna på Lidingöborna. Mot bakgrund av detta - hur ställer sig toppnamnen på listan till byggnationen av en 1700 m2 industrilokal i Lidingö gamla villastad? Jag refererar till kommunens planer på ny idrottshall vid Torsviks skola som helt saknar de grundläggande element som enl. Lidingös översiktsplan och kulturmiljöprogram krävs vid byggnation i områden med höga kulturmiljövärden som nu aktuellt område. Byggnationen står också i skarp kontrast till Lidingömoderaternas byggnadspolitiska handlingsprogram.

Jan Holmström 2017-11-28 10:50

Det är med tillfredställelse jag noterar att Moderaterna tagit till sig av den kritik som framförts över hur Lidingö stad sköts under det senaste decenniet, vilket resulterat i flera förlustval. Uppenbart behövs en förändring för att bryta trenden.

Moderaterna skall därför ha en eloge för att byta ut den gamla partiledningen vars erfarenhet/kompetens Marianne Alin tydligen vurmar för.

Johan Kastengren 2017-11-28 09:42

Imponerande och starkt gjort av styrelsen att genomföra så stora förändringar på moderaternas valsedel. Dessutom ska Lidingöbornas val av KSO respekteras denna gång. Man har verkligen tagit till sig av kritiken. Härligt med nya friska vindar i stadshuset om ett år.

Erik Centerlind 2017-11-25 15:08

Korrigering: Anna-Britta Bergman har suttit i Kommunfullmäktige sedan 1998, inte 2010 som angavs i första kommentaren.

Erik Centerlind #5 på moderaternas valsedel 2017-11-23 22:17

Marianne,

Det är väldigt förvånande att du påstår att moderaternas kandidater skulle vara kommunalpolitiskt oerfarna och framförallt då Daniel Källenfors som explicit vidnämns i form av förstanamn. Med anledning av detta magstarka påståenden kommer jag därför att göra några utdrag ur olika kandidaters politiska CVn.

_____________________________________

Daniel Källenfors, #1

Ledamot av Kommunfullmäktige: 1994-1999, 2014 tills nu
Ersättare av kommunstyrelsen: 2016 tills nu
Ledamot i Teknik och Fastighetsnämnden: 2014-2016

Anna-Britta Bergman #2

Ledamot av Kommunfullmäktige: 2010 tills nu
Vice ordförande för stöd och omsorgsnämnden: 2017 tills nu
Ledamot av Utbildningsnämnden: 2015-2017

Carl-Johan Gestrup #4

Ledamot av Kommunfullmäktige: 2002 tills nu
Ordförande för Kultur- och Fritidsnämnden: 1999-2010
Överförmyndare: 2011 tills nu

Fredrik Vinstock #7

Ledamot av Kommunfullmäktige mellan 2002-2005 samt mellan 2014- tills nu.
Ordförande i Miljö och Stadsbyggnadsnämnden 2017- tills nu.

Hans Barje #8
Ledamot av Kommunfullmäktige:
Ordförande för Kultur och fritidsnämnden: 2011 - 2014
Ordförande för Tekniska nämnden: 2007-2010
Ordförande för Utbildningsnämnden: 2015 tills nu

Antonia Gibson Vinstock #14
Ersättare av Kommunfullmäktige: 2017 tills nu
Ersättare Tekniska nämnden: 2015 tills nu

Ida Drougge #15
Ledamot av Kommunfullmäktige: 2010 tills nu
Ledamot av Sveriges riksdag: 2014 tills nu
Ordförande för tekniska nämnden: 2011-2014

Peter Lönnqvist #17
Ersättare av Kommunfullmäktige: 2014 tills nu
Ledamot av Kultur- och fritidsnämnden: 2017 tills nu
Ersättare av Kultur- och fritidsnämnden: 2015-2017

Sofia Krigsman #21
Ledamot av Kommunfullmäktige: 2014 tills nu
Ledamot av Miljö och stadsbyggnadsnämnden: 2015-2017
Ledamot av Utbildningsnämnden: 2017 tills nu.

Therese Carlborg #22
Ersättare av Kommunfullmäktige i Stockholms Stad
Vice ordförande i Östermalms stadsdelsnämnd

Utöver dessa ovan nämnda kandidater så finns även flera andra så som exempelvis: Ulf Geijer, Christel Söderberg, Marcus Rajkowski, Charlotte Leman Hanssom, Nils-Henrik Tideberg, Christer Serenhov, Patrik Björklund, Staffan Strömbäck såväl som migsjälv, som under mandatperioden har fostrats in i det politiska arbetet genom att ha fått tjänstgöra i olika nämnder och kommunala bolag.

Att detta skulle vara ett gäng som för att citera Marianne "i prinicp är nybörjare på kommunalpolitik" är ett helt befängt påstående. Visst finns det nya kandidater, men det är en minoritet som inte tidigare haft ett kommunalpolitiskt uppdrag. Det är en stor majoritet av namnen på den moderata valsedeln som har en god politisk erfarenhet. Jag skulle vilja säga att Marianne Alins oro är helt obefogad.

Jag är oerhört glad att Moderaterna lyckats attrahera nya personer till valsedeln, det är ett friskhetstecken att nya personer vill stå på valsedeln och även får förtroendet att göra det. Nya perspektiv kommer alltid att behövas i politiken och vi ska vara tacksamma över att fler personer är villiga att lägga ned sin fritid på att göra Lidingö till än ännu bättre ö att bo på.

Marianne Alin 2017-11-23 16:52

Tycker ändå att man kan förvänta sig mer av öns största parti. Att flera partiföreträdare säger att moderaternas stämma var trevlig och mysig samt att allt var frid och fröjd, säger kanske mer till lidingöborna än vad företrädarna uppfattar. Vi väljare bryr oss föga om hur mysigt och trevlig moderaternas haft på stämman, vi är mer bekymrade över att det finns så ytterst få företrädare på listan som har gedigen erfarenheten och kompetens av hur en kommun styrs. Näringslivet i all ära, men det är stor skillnad mellan dessa båda sfärer och hur de fungerar, olika drivkraft etc.
Men det är bra att nu veta hur Lidingös moderater resonerar. Upplysningar som kan få varje lidingöbo att ompröva moderaterna som det parti som står på den valsedel som läggs i valurnan på valdagen.

Anders Wennberg 2017-11-22 20:17

Som så ofta en tråkig och gnällig kommentar från Marianne.

Personerna på listan har många värdefulla erfarenheter och kompetenser, de har alla förutsättningar att lyckas. Låt oss uppmuntra dem och önska dem lycka till!

Staffan Anderberg 2017-11-22 17:35

Äntligen har vi nu en valrörelse framför oss med en person i ledningen som är officiellt utsedd till partiets kandidat till posten som kommunstyrelsens ordförande. Under de senaste valen har vi inte haft det, utan avgjort detta när valen varit över. Det har varit som om ett riksparti gått till val utan att veta vem man vill ha till statsminiser.
Daniel Källenfors har precis de meriter som är lämpliga för att bli KSO, både politiska erfarenheter och ett framgångsrikt yrkesliv. Det bådar mycket gott för fortsättningen. På listan över kommande ledamöter i kommunfullmäktige finns flera med gedigen politisk erfarenhet, även om de inte har synts så mycket utåt. Det finns också de som är relativt nya, men det är väl härligt med förnyelse.
Som gammal i politiken är jag mycket nöjd med utvecklingen och ser fram emot det kommande valet med stor tillförsikt.

Henrik Åkermark 2017-11-22 14:45

Det var fantastiskt roligt att få uppleva en samling och enighet på Moderaterna nomineringsstämma som vi inte sett på flera år. Stödet för den föreslagna listan för kommunalvalet såväl som stödet för den moderata kandidaten var kompakt.
Det bådar gott för alla lidingöbor.
Marianne, tror att du antingen läser listan fel eller tolkar den fel. Listan bekräftar det efterlysta behovet av förnyelse samtidigt som den i motsats till din kommentar också har många med gedigen kunskap och erfarenhet av kommunal verksamhet och kommunalpolitik.
Förstår att det finns de som vill hålla fast i de "gamla kända namnen".
Men ärligt talat, har allt gått så smidigt och har vi sett tydliga exempel hur man först frågat sig hur de som står för notan vill ha det de senaste åren?
Nej lidingöborna vill säkert se en mycket tydligt förnyelse parad med erfarenhet och kompetens.
Då kan man med fog instämma i att, "Moderaterna gör skillnad" genom att man har skapat nytt förtroende och trygghet i en politik baserad på moderata grundvärderingar, lyhördhet och öppenhet vilket gör att man tryggt vill rösta M vid nästa val.

Marianne Alin 2017-11-22 11:42

Förvånad att Moderaterna, som är största parti, går fram med i princip helt okända personer på listan. Det är också tydligt att det i princip är nybörjare på kommunpolitik, få har den erfarenhet som krävs, inklusive förstanamnet. Detta bådar inte gott för Lidingöborna inför kommande beslut. Det här borde vara en fråga för alla Lidingöbor att studera och noga överväga inför valet. Ska vi ledas av okunniga nybörjare när vi vill ha kompetenta personer med lång erfarenhet på alla andra områden?

Anders Wennberg 2017-11-21 18:18

Det blir ett bra gäng till KF med förnyelse, fokus på kärnverksamheten, försiktigare byggpolitik, kostnadskontroll i Stadshuset och framförallt - lyssna på Lidingöborna. Lycka till i valet

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser från Google