Väder Lidingö

Lidingö tisdag 9 mars 2021 v. 10

Senaste kommentaren - Se fler

Elizabeth Salmonson 24 nov 21:33 om Välkommen till Katarina Grettes magiska värld

MP: Inte ansvarsfullt att sänka skatten

måndag 27 november 2017 11:56

Idag och i morgon kommer Lidingös kommunfullmäktige sammanträda för att besluta om stadens budget för 2018. I Miljöpartiets budgetförslag kan man läsa att skatten ska behållas oförändrad, att man istället ska satsa på klimat- och miljöåtgärder och att avgiften till musikskolan inte ska höjas. Det skriver partiets båda gruppledare Patrik Sandström och Sofia Hallström i denna artikel.

• 13 miljoner mer till klimat, miljö och natur
• 11 miljoner mer till ansvarsfull integration
• 10 miljoner mer till skola, kultur och demokratiutveckling
• Oförändrad skatt och ingen avgiftshöjning i musikskolan

Miljöpartiet vill se ett livskraftigt och hållbart Lidingö och vara en röst för dem som inte har någon. Vi satsar 34 miljoner mer 2018 på klimat- och miljöåtgärder, skydd av natur och djur, låta nyanlända och ensamkommande unga bo kvar och en bättre skola och fritid. Med dagens eftersatta behov och svaga framtidsprognoser är det inte ansvarsfullt att sänka skatten.

Lidingö ska välkomna fler att bo, arbete och leva här. Prognoser visar att andelen unga och äldre ökar, men att vi blir färre mellan 20-64 år. Vi behöver bli fler, idag växer Lidingö näst minst i länet. Skattunderlaget riskera att minska i kombination med ökade kostnader och en sämre konjunktur. Det är därför inte ansvarfullt att sänka skatten och samtidigt bromsa utvecklingen. Vi behåller därför skatten på nuvarande nivå och budgeterar för ett överskott på 1 procent.

Staden ska planera långsiktigt hållbart för närhet och minskat pendlingsbehov. Det är klimatsmart och ger livskvalitet. Då behövs fler bostäder och arbetstillfällen, bättre förutsättningar för föreningsliv, företagande och service. Vi vill att Lidingö centrum ska utvecklas med kollektivtrafik och att Lidingöbanan ska dras dit. Stadshuset ska ha ett levande kulturhus och på det satsar vi 1 miljon. För att minska bristen på bostäder behöver Lidingöhem återuppstå.

Ta ansvar för de nyanlända som staden tagit emot. Nyanlända familjer och ensamkommande barn ska inte skickas bort från Lidingö utan få hjälp att bli en del av vårt samhälle. De ska få gå klart skolan, få utbildning och lotsas i arbete. Vi tillför därför 6 miljoner mer till mottagande och integration. Pengar som behövs för boenden till unga ensamkommande, fadderverksamhet, samverkan och stöd till föreningar och privatpersoners volontärarbete. Dessutom lägger vi 2 miljoner extra till socioekonomiskt stöd i skola, 0,5 miljoner till modersmålsundervisning och 2 miljoner mer till Komvux för utbildning och samverkan med det lokala näringslivet. Vi vill också att staden ska fullfölja sitt beslut om att bygga modulbostäder.

Höj stadens klimat- och miljöambitioner. Det går för långsamt. Staden ska ta fram klimatplan och klimatkompensera utsläpp. Vi tillför 3 miljoner för att kartlägga utsläpp och snabba på genomförandet av kommunens miljöprogram, 1 miljon för att starta en klimatkompensationsfond, samt 2,5 miljoner för att energi- och klimatanpassa fastigheter. Vi satsar även 5 miljoner för bättre och mer framkomliga cykelvägar hela året.

Vi vill skydda och vårda mer natur. Lidingö ska fortsätta att vara en grön oas med utökat naturreservat. Staden ska upphöra med vinstdrivande skogsbruk och istället varsamt vårda skogen. Skogs- och naturfrågorna behöver större fokus och därför vill vi inrätta ett naturvårdsråd för att förbättra dialogen mellan staden, föreningar, näringsliv och allmänhet. Vi tillför också 1 miljon extra till naturvård av skogen. Natur är också kultur, historia och utbildning. Vi satsar 1 miljon på att starta en naturskola och skolträdgårdar, men också en årlig skördemarknad med fokus på det som kommer av öns natur och trädgårdar.

Livskraft är också lust att lära. Idag minskar tyvärr lusten att lära med stigande ålder, samtidigt som stressen ökar. Vi satsar 1,5 miljoner mer på särskilda behov och tillgänglig undervisning för att fler ska nå kunskapsmålen. Dessutom lägger vi 2 miljoner mer på elevhälsan för ökat välbefinnande och trygghet. Tillgång till mötesplatser, meningsfull och kreativ fritid ger också livskraft. Vi tillför 2,5 miljoner mer till fritidsverksamhet på lov, ungdomsprojekt, kulturstöd och bemannad parklek. Avgifter till musikskolan sänks inte, utan vi tillför 1,5 miljoner för att korta köerna.

Trygghet är att känna sig delaktig i samhället. Vi satsar därför 1 miljon på en årlig demokratidag i stadshuset och utveckling av medborgardialog. Vi vill också ha kartläggning av tillgänglighet och jämställdhet, för att ta fram lämpliga åtgärder.

Att som äldre få rätt hjälp skänker trygghet. Vi lägger därför 1,5 miljoner på en omsorgsamordnare för äldreomsorgen. Ett stort problem i hemtjänsten är att hjälpen tidsbestäms efter schabloner, vi tar bort det systemet för en bättre omsorg som utgår från brukarens dagsbehov.

Ett grönare och mer välkomnande Lidingö – det blir verklighet med Miljöpartiet.

Miljöpartiet de gröna i Lidingö
Patrik Sandström, gruppledare
Sofia Hallström, gruppledare

Dela MP: Inte ansvarsfullt att sänka skatten

Kommentarer

Per Welander 2017-11-27 23:57

Nej Miljöpartiet. NI "satsar" inga pengar alls. Satsa är ert politikerspråk för att ta mer pengar via skatten från arbetande och pensionärer på Lidingö. De ska få mindre pengar i plånboken varje månad att disponera för sina utgifter.

En hel del rödgrönt flum och andra tokerier ska era "satsningar" användas till. Så illa så det finns fog för Lidingöbor att fråga "Vad f*n får jag"? Det är alltid lätt att vara generös med andras pengar.

Jag hoppas på en skattesänkning.

Johan Persson 2017-11-27 19:21

Mer inslag av direktdemokrati över internet vore en bra affär, då kan vi spara in på heltidspolitiker

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser från Google