Väder Lidingö

Lidingö tisdag 9 mars 2021 v. 10

Senaste kommentaren - Se fler

Elizabeth Salmonson 24 nov 21:33 om Välkommen till Katarina Grettes magiska värld

MUF: Förbjud inte Lidingös friskolor

måndag 12 mars 2018 16:31

På Lidingö går 26 procent av eleverna i fristående grundskolor. Dessutom går också många lidingöbor i fristående gymnasier runt om i hela Stockholm. Med ett vinsttak öppnar S och MP för att tusentals barn på Lidingö blir utan skola. Det är helt oseriöst av S och MP att låta Vänsterpartiet diktera villkoren. Det är ett parti som i grund och botten knappt vill ha något privat företagande överhuvudtaget. De ska inte få bestämma över framtiden för Lidingös friskolor. Det skriver Erik Centerlind, Magdalena Schröder och Benjamin Dousa från MUF, Moderata Ungdomsförbundet.

Regeringen och Vänsterpartiet är nu överens om att gå vidare med ett vinsttak för välfärdsföretag. Det är helt oseriöst av Socialdemokraterna och Miljöpartiet att låta Vänsterpartiet diktera villkoren. Det är ett parti som i grund och botten knappt vill ha något privat företagande överhuvudtaget. De ska inte få bestämma över framtiden för Lidingös friskolor.

På Lidingö uppgår andelen elever i fristående grundskola över 26 procent, därutöver går också många unga i fristående gymnasium runt om i hela Stockholm. Med ett vinsttak öppnar Socialdemokraterna och Miljöpartiet upp för att göra tusentals barn på Lidingö utan skola. Trots att friskolorna behövs för att klara utmaningarna som befolkningsökningen innebär.

Allt detta för bokföringsteknisk populism. Å ena sidan vill ingen ha en ny John Bauer-konkurs, å andra sidan är det säkraste sättet att undvika detta på är genom att låta företag bygga upp ekonomiska skyddsvallar. Vinsten går alltid direkt till det egna kapitalet, bolagets buffert. Det är därifrån man tar pengar för att finansiera exempelvis lärarlöner om en barnkull skulle bli mindre än väntat. Dessutom är inte investeringar som att bygga en skola, renoveringar eller IT-system gratis. Om man inte har en kommun i ryggen, måste en skola kunna göra vinst för att ha råd med upprustningar eller nybyggnationer. Det gäller såväl friskolor i företag, som stiftelsedrivna skolor. Vinsten behövs för bufferten och investeringarnas skull.

Det är inget nytt att Socialdemokraterna motarbetar friskolor. I samband med sitt sommartal 2013 lanserade Stefan Löfven idén om att kommuner ska få lägga in veto mot nyetablering av friskolor. Förslaget kan låta harmlöst men i praktiken skulle det ha inneburit ett system där politiker skulle avgöra vilka skolor som ska finnas.

Ett kommunalt veto blev lyckligtvis inte verklighet. Men de 340 000 skolplatserna på friskolor runt om i landet är återigen hotade. Låt elever och föräldrar få bestämma själva – förbjud inte Lidingös friskolor!

Erik Centerlind, ordförande MUF Lidingö
Magdalena Schröder, distriktsordförande MUF Stockholm
Benjamin Dousa, förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet

Dela MUF: Förbjud inte Lidingös friskolor

Kommentarer

Jan Mårtensson 2018-03-14 20:09

Tack för en bra länk.

Rekommenderas.

Hans Barje 2018-03-14 17:18

Operativt kapital. Ett försök till förklaring.
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/vinst-i-valfarden/robert-thorburn-forklarar-reepalus-forslag_687429.html

Hans Barje (M)

Hans Barje 2018-03-14 17:16

Till Daniel Larsson.
Du skriver - "Det borde inte vara kontroversiellt att välfärdsverksamhet som finansieras av skattemedel med demokratiskt fastlagda, samhälleliga mål också måste bidra till uppfyllandet av dessa mål.Vi är skyldiga att säkerställa att våra välfärdstjänster samlat sett håller god kvalitet och motverkar social segregering".

Om fokus är kvalité borde ni kräva att detta följs upp istället för vinster. Varför kräver ni inte god kvalité av alla utförare oavsett huvudman?
Jo, för det kanske finnas kommunala "dåliga¨skolor" i socialdemokratiskt styrda kommuner, där en ny friskola skulle göra underverk för eleverna.

På Lidingö värnar valfrihet och våra bra fristående skolor.

Platsen för förslaget, direkt ner i papperskorgen.

Hans Barje (M)

Jan Mårtensson 2018-03-13 18:04

Intressant debatt.

MUF skriver om det nästan obegripliga (Är det någon av Lidingösidans läsare som kan förklara vad ”operativt kapital” är?) förslaget om begränsning av vinsterna i välfärden och tolkar detta som att friskolor kommer att förbjudas.

De blir strax påhejade av en partikamrat som påpekar att de har bättre insyn i den här frågan eftersom de är skolelever.

Då kontrar Socialdemokraterna med att tala om Fake-news och alternativa fakta och kommer sedan med ett inlägg som till största delen handlar om att socialdemokraterna vill förbjuda religiösa friskolor.

Det är inte lätt att vara väljare.

Gunnar M Carlsson 2018-03-13 14:49

David Larson - Kasta inte sten i glashus!

Daniel Larsson skriver:
"Inför valet kommer läsare och väljare ställas inför Fake-news och alternativa fakta. MUFs debattinlägg bekräftar detta. Läsare uppmanas därför till att noga och kritiskt granska uttalanden och utspel från MUF."

Sedan övergår han till att på politikers vis göra ett onyanserat påstående och skriver sen om helt andra saker som religiösa friskolor, som i sak inte har med MUFs artikel att göra. MUFs konstaterande är att regeringens proposition om "vinstförbud i välfärden" för varje ekonomiskt någorlunda bevandrad individ är samma sak som att politiskt orkestrera en nedläggning eller konkurs av flertalet av nuvarande friskolor på Lidingö, och resten av landet. Ja - det är inte ett direkt "förbud" mot friskolor, men effekten är onekligen densamma. Att därför kalla MUFs påstående "fullständigt oseriöst" är tyvärr just fullständigt oseriöst. Det vore onekligen mer intressant om Larsson kunde hålla sig till sakfrågan som MUF tar upp utan att blanda in "religiösa friskolor" eller ta till överord om "fake news" eller liknande.

Gunnar M Carlsson

Daniel Larson, Socialdemokraterna på Lidingö 2018-03-13 12:28

Inför valet kommer läsare och väljare ställas inför Fake-news och alternativa fakta.
MUFs debattinlägg bekräftar detta. Läsare uppmanas därför till att noga och kritiskt granska uttalanden och utspel från MUF.
Att försöka få läsare och väljare att gå på en bluff om att Socialdemokraterna vill förbjuda Lidingös Friskolor är ju fullständigt oseriöst.

Socialdemokraterna vill däremot förbjuda religiösa friskolor, som ett led i att bryta segregationen i samhället. Konfessionella skolor ska omvandlas till ”vanliga” lärosäten.
I svensk skola ska det vara lärare och pedagoger som styr, inte präster och imamer.

Inom kort kommer regeringen att lägga fram en proposition om ägar- och ledningsprövning av den svenska skolan. En löpande tillsyn till lagstiftningen behövs för att se till att den följs.
Något måste göras åt att segregationen och ojämlikheten ökar inom svensk skola. Vi har sett en utveckling med religiösa friskolor som i flera fall har stått för ett religiöst förtryck, som har marknadsfört sig genom att erbjuda religiös uppfostran eller tävlan i vem som bäst kan recitera religiösa skrifter och som har marknadsfört sig utifrån affärsidén som gått ut på att öka segregationen i den svenska skolan.
Vi Socialdemokrater anser att skolan måste präglas av de värderingar och principer som finns i grundlagen. Därför har vi landat i slutsatsen att de religiösa friskolorna ska bort från det svenska skolsystemet. Enligt vår mening är segregationen en av de stora samhällsutmaningarna, något som måste brytas för att hålla ihop Sverige.

Vi konstaterar att det har varit problem med både tillämpning av regler och granskning av religiösa friskolor. Vi har sett fall med systematisk uppdelning på grund av kön, till exempel i lektioner men också i bussar. Vi har uppmärksammats på åsikter som har uttryckts av företrädare från fristående skolor med en konfessionell inriktning, åsikter som inte hör hemma inom den svenska skolan.

Vi verkar för att redan existerande religiösa skolor ska omvandlas till icke konfessionella skolor. Vi vill dock inte ta bort möjligheten för eleverna att utöva sin tro i skolan, till exempel genom att be. Naturligtvis ska elever självmant kunna utöva sin religiösa tro eller icke-tro, det är en självklarhet för oss.

Jag menar att barnens skolgång och rätt till framtidstro måste gå före fri vinstutdelning till vuxna.

MUF däremot värnar uppenbarligen att vinstjakten och de fria vinstuttagen inom  svensk skola ska få fortsätta.

Syftet med regleringen regeringen föreslår för skolväsendet och omsorgen är att offentliga resurser ska gå till välfärd.
Det är förvånande att inte fler partier i Sveriges riksdag kan ställa sig bakom denna princip.

MUF försöker få det att låta som om vi vill förbjuda företag från att verka i välfärden. Det är rent nonsens. De som vill engagera sig i sektorn är välkomna att göra så. Men vill du göra det med våra gemensamma skattemedel så borde det vara självklart att dessa ska komma barn, äldre och brukare till del och inte gå till att starta förskolor i andra länder, till stora vinstutdelningar eller att pengar avsatta till välfärd förs ut till skatteparadis. Det borde inte vara kontroversiellt att välfärdsverksamhet som finansieras av skattemedel med demokratiskt fastlagda, samhälleliga mål också måste bidra till uppfyllandet av dessa mål.
Vi är skyldiga att säkerställa att våra välfärdstjänster samlat sett håller god kvalitet och motverkar social segregering.

Vi vill stärka den idéburna sektorn. Samtidigt som vinstjakten ska stoppas ska vi värna valfriheten och mångfalden i välfärden. De senaste decennierna har den idéburna sektorns andel av utförandet av välfärdstjänster varit liten och inte heller ökat. Tvärtom har trenden varit att små företag köpts upp av stora koncerner. Vårt besked är att seriösa välfärdsaktörer som sätter verksamhet och samhällsansvar före vinstintressen kommer att garanteras rättvisa villkor att verka inom välfärden. De idéburna aktörerna drivs inte av möjligheten att göra stora vinster och kommer därför inte heller att omfattas av vinstbegränsningen.

När jag för några år sedan satt i Lidingös utbildningsnämnd fanns en bred samsyn kring att ett väl avvägt förslag gällande kommunalt veto vid nyetableringar av friskolor borde arbetas fram. Den fria etableringsrätten inom svensk skola är ju inte helt oproblematisk.

Anna-Britta Bergman 2018-03-12 22:14

Gammal vänsterpolitik förskräcker

Många kommer säkert ihåg hur den socialdemokratiska regeringen under 60- och 70-talen, med sin uttalade och skadliga vänsterpolitik, stoppade privata skolalternativ. Nu är man åter igen på väg att anpassa sig till vänsterns krav och därmed hindra människor från att välja bra privata alternativ. Förslaget om vinsttak för välfärdsföretagen är skadlig vänsterpolitik som inte hör hemma i 2018-års samhälle.

Anna-Britta Bergman (M)

Henrik Åkermark 2018-03-12 18:18

Bra skrivet av Erik, Magdalena och Benjamin som dessutom har mycket bättre insyn än Löfven och hans stödtrupp. i den här frågan, inte minst från ett elevperspektiv.
De rödgrönas framarbetade förslag är ytterligare ett exempel på Löfvens och hans regerings totala haveri.
När Löfven uppenbarligen dessutom saknar egen kompass, eller åtminstone inte kan hantera den, då blir det precis så här illa.
Ena stunden faller han undan för Mp-påtryckningar, nästa stund är det påtryckningar från Vpk-sidan som får honom att likt en vindflöjel vända sig efter den pusten.
Hela hopkoket blir inte bättre av att det är hr. Repalu i Malmö som arbetat fram förslaget.
En man som istället borde be om ursäkt för alla miljarder Malmö tagit emot inom ramen för utjämningsskatten utan att presentera ett enda seriöst förslag när och hur man kan bli fri från dessa bidragsmiljarder för att klara sig själva.
Nej papperskorgen är den plats förslaget om vinsttak hör hemma.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser från Google