Väder Lidingö

Lidingö fredag 23 juni 2017 v. 25

Senaste kommentaren - Se fler

Gerard De Bourbon 22 jun 20:25 om Båt körde upp på land

Nu börjar Lidingös stadshus byggas om

måndag 30 januari 2017 06:18

KLART HÖSTEN 2019. Om en vecka väntas Lidingös kommunstyrelse ta beslut om att genomföra ombyggnaden av Lidingös stadshus. Planeringen av ombyggnaden har pågått sedan 2015 och allt beräknas vara klart under hösten 2019. Ombyggnationen beräknas kosta drygt 300 miljoner kronor vilket inkluderar en omfattande teknisk renovering samt effektivisering av stadshusets ytor. Biblioteket flyttar in i stadshusets entrébyggnad, i det mellersta C-huset placeras restaurangen, omsorgs- och socialförvaltningen och externa hyresgäster. Stadens förvaltning koncentreras till D-huset.

En planskiss som visar A, C och D-husens entréplan. Illustration: Lidingö stadEn planskiss som visar A, C och D-husens entréplan. Illustration: Lidingö stad Samma entréplan fast mer detaljerat. Restaurangen ligger i C-huset till höger på den blåmarkerade ytan. Klicka på bilden för att förstora.  Illustration: Lidingö stadSamma entréplan fast mer detaljerat. Restaurangen ligger i C-huset till höger på den blåmarkerade ytan. Klicka på bilden för att förstora. Illustration: Lidingö stad

Kommunfullmäktige beslutade i november 2015 att det förslag som tagits fram för ombyggnad av stadshuset skulle utvecklas. Nu är ritningar och kalkyler färdiga och kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade förra veckan att ärendet ska behandlas av kommunstyrelsen.

Lidingösidan skrev den 3 november 2015 om förslaget, se länk. Nu har planerna fått en slutlig form, även om de stora dragen var synliga 2015. Tanken är att det nya stadshuset ska vara ett öppet hus med många aktiviteter och en central mötesplats.

Den nya receptionen, t.v., ska ligga i D-huset. Att restaurangen i norrläge ska kunna nås av så härligt solljus vill nog många uppleva. Illustration: Lidingö stadDen nya receptionen, t.v., ska ligga i D-huset. Att restaurangen i norrläge ska kunna nås av så härligt solljus vill nog många uppleva. Illustration: Lidingö stad

Så här ska det nya stadshuset fungera från hösten 2019:

I entréhallen, A-huset, placeras bibliotekets verksamhet. Här finns också en större flexibel yta för event och utställningar, som fortsätter genom hela entréplanet, från Stockholmsvägen till Lejonvägen, i och med att passagen genom huset åter öppnas.

Stadens reception flyttas till D-huset till ett nytt mötescentra för dem som ska besöka förvaltningarna. Här ska också finnas möjlighet för föreningar, privatpersoner och näringsliv att använda lokalerna.

Biblioteket flyttar alltså in i A-hallen. Här planeras för barnavdelning, lugnare läsmiljöer, sittplatser för studerande, dataplatser och kreativa ytor som går att kombinera med utställningar och programverksamhet. Den bemannade informationsdisken placeras en trappa ned. Detaljplanering sker under våren 2017 men klart är att verksamheten fördelas mellan entréplan och nedre plan.

Sessionssalen behålls i nuvarande utformning men med målsättningen att utöka användningen av salen med bl.a. dans, teater och föreläsningar.

Den nya restaurangen ska bli "ett nav" och placeras centralt i C-huset på entréplanet med uteservering mot Lidingö centrum. Restaurangen ska vara öppen för alla. Detaljplanering kring den nya restaurangen samt val av restauratör sker under våren 2017. En personalmatsal placeras ovanför den allmänna restaurangen där personalen kan äta medhavd eller köpt mat från restaurangen en trappa ner. Personalmatsalen kan kvällstid utnyttjas för uthyrning till exempelvis föreningsverksamhet eller privata festarrangemang.

I C-huset frigörs lokalytor som kan hyras ut till nya hyresgäster för att ge fastigheten en bättre totalekonomi. I första hand vill man hyra ut till kommunala verksamheter eftersom det minskar stadens hyreskostnader till externa hyresvärdar. Detaljplanering under våren 2017. Förslagen är att dagverksamheter inom omsorgs- och socialförvaltningen samt ungdomsmottagningen flyttar in, möjligtvis även Stadshusdoktorn.

Lidingö stads förvaltningar flyttar samman i D-huset på plan 3-5. Det nya kontoret ska ha en stor variation av arbetsmiljöer där öppna landskap blandas med rum. Personalen arbetar utifrån ett "clean-desk-koncept" där man inte har egna platser och skrivbord i eget rum, utan istället väljer den miljö som passar bäst för uppgiften. Det innebär en effektivisering av kontorsytorna och att man får plats med fler arbetsplatser på mindre yta. Den förstudie som gjorts visade att stadens kontorsrum användes i genomsnitt 40 procent av arbetsdagen eftersom personalen arbetade på annan plats resterande tid.

På det nya kontoret kommer det finnas fokusrum, samtalsrum, projektrum, arbetsplatser i öppna landskap, tysta zoner och fredade zoner liksom samlingsplatser för social interaktion, möten och avkoppling.

Exteriört kommer innergårdarna att snyggas upp och användas som nya samlingsplatser för både personal, restaurangbesökare och besökare till särskilda verksamheter i C-huset. En mindre öppning i stadshusets mur i anslutning till restaurangen tas upp för att koppla ihop Lidingö centrum med stadshuset. En trappa ska gå från Bussgatan upp mot restaurangen.

Efterfrågan på parkeringsplatser för både bil och cykel ökar i det nya stadshuset. Fler anställda inom staden får stadshuset som arbetsplats och med nya hyresgäster och aktiviteter tillkommer ytterligare personal och besökare. Nya cykelparkeringar skapas kring stadshuset för att uppmuntra besökare och personal att ta cykeln. Nya regler för parkering på stadshusparkeringen tas fram för att minska behovet av parkeringsplatser för stadshusanställdas bilar.

Dagens stadshusparkering är tillräcklig fram till att bostäder börjar byggas på stadshusparkeringen. Därefter behöver staden skapa cirka 125 nya p-platser. Under första kvartalet 2017 presenteras en utredning om var mark kan finnas för p-platserna.

Tidplanen för ombyggnaden ser ut så här:
Efter kommunstyrelsens beslut den 6 februari inleds flytten. Mellan april och juli 2017 flyttar alla förvaltningar till andra lokaler i stadshuset. Ombyggnaden startar direkt och under hösten 2018 är D-huset färdigt. Då blir det inflyttning i de ombyggda lokalerna. Därefter byggs A- och C-husen om. Under hösten 2019 beräknas allt vara klart.

Dela Nu börjar Lidingös stadshus byggas om

Kommentarer

Ulrika Levihn 2017-02-01 22:24

Kan dock säga Marianne, att det är politikernas frånvaro jag är kritisk till främst, dvs att de varken försvarar sig, informerar eller ger sig till känna överhuvudtaget såvida inte massiva folkstormar kräver det. Samt att de inte förankrar sina, ofta kostsamma, beslut hos medborgarna. Därmed fick du nog ta lite onödigt hårda ord från mig.

Anders Wennberg 2017-02-01 22:21

Marianne, kanske kan du börja med att kolla dina egna ibland gnälliga kommentarer. Tex som när du angående Centerns badhusförslag skrev:

Har Centern fått spader? Var ska de hitta all klöver för att nyrenovera denna gamla simhall som är rätt sunkig?
Det oroar mig att denne centerman så lättvindigt som slänga pengarna i "poolen". Det är ju ingen liten önskelista C skickar till tomten/skattebetalarna. Ger därför underkänt till centern för detta förslag.
Ta varning från Slöseriombudsmannen på allvar.

Nu har man plötsligt råd med SEK 300 M för stadshusrenovering - var hittar man all klöver till detta och skall vi ta varning från Slöseriombudsmannen på allvar för att använda ditt språkbruk?

Ulrika Levihn 2017-02-01 17:16

Marianne,
I vilken fråga är jag minoritet? Mig veterligen har jag tillhört åsiktsmajoritet i samtliga frågor jag kämpat för.
Demokratiunderskottet på Lidingö har beskrivits i TV mm, där det gällt fusk med samråd och andra oegentligheter. Om vi tycker sånt är OK eller inte är tydligen en skiljelinje.
Jag kan rekommendera att du läser "ursprungliga handlingar" som du hänvisar till, i de frågor som Anders och Henrik kritiserar här. Efter 10 år som politiker kan jag lova att det inte går upp något ljus angående dessa beslutens demokratiska förankring för det.

Marianne Alin 2017-02-01 11:22

Ulrika,
jag försvarar inte politiker. Du läser uppenbarligen selektivt. Jag vänder mig mot den oerhörda gnällattityden som fått fäste både här på Lidingösidan och på andra sociala medier. Minsta lilla fel, hur obetydligt den än är, ska det gnällas om.

Sedan undrar jag hur din demokratisyn ser ut Ulrika. Men låt mig vara tydlig: Demokrati är inte att DU får din vilja igenom i varje beslut. Det är den stora majoriteten som avgör. Uppenbarligen är du i minoritet allt som oftast. Det är genom ständiga påhopp på och påståenden om att "det mörkas" som du undergräver förtroendet för vår demokrati. Däremot har medierna en tendens att vinkla saker som gör att beslut framstår som märkliga, fast det finns goda argument för. Läser man istället de ursprungliga handlingarna och inte följer rubriker från klickjagande medier så får man en mer nyanserad bild. Det är för detta jag kritiserar herrarna Odéen och Åkermark

Anders Wennberg 2017-01-30 16:02

Oj vilken pajkastning – här får man ducka!

Jag tycker dock att projektet är märkligt. Detta blir nog klart största investeringen denna mandatperiod, och vad jag minns hörde jag ingen debatt om detta i samband med valet. Lite som spårvägshallarna som också bara dök upp. Medan däremot har folk tjatat länge om att vi vill ha en bättre simhall, men här verkar man inte riktigt vilja eller tycka sig ha råd. Varför verkar det så lätt att fatta beslut om att renovera Stadshuset för SEK 300 M jämfört med att fatta beslut om tex. simhall? Ligger ribban olika högt för olika investeringar? Vad drivs av tjänstemännen, politiker och av folkets vilja?

Jag tycker det är trist med Kenny’s som försvinner, och tydligen blivit uppsagt innan Kommunstyrelsen ens fattat beslut om ombyggnationen. Kenny’s har ju varit en bra mötesplats i Centrum, något vi ju vill ha.

Ulrika Levihn 2017-01-30 13:56

Marianne,
Varifrån får du det att missnöjet endast kommer från män?
Så är det absolut inte, och även om jag själv har en management-utbildning så tror jag i många av dessa frågor att till och med en femåring förstår hur dumma beslut som tas. Dessutom undrar jag i vilken management-utbildning eller vilken management-bok demokrati gås igenom?? Det finns inte med där överhuvudtaget. Och det är just en av de stora bristerna i samtliga beslut som tas nu - demokratin är helt åsidosatt.

För övrigt förstår jag inte hur du i varje fråga orkar försvara politiker och tjänstemän och deras dumma beslut gång på gång, när de knappt ens försvarar sig själva eller svarar på frågor.

Birgitta Malmstedt 2017-01-30 13:45

Bibliotekets placering i entréhallen verkar tilltalande. Men kan det verkligen stämma att deras bemannade informationsdisk skall ligga en trappa ner? Verkar opraktiskt!

Marianne Alin 2017-01-30 13:13

Som vanligt när det gäller herrarna Åkermark och Odéen så lyser föraktet igenom: Politikerna är dumma och korkade. Vi är minsann mycket smartare och kan peka med hela handen som riktiga män.

Min erfarenhet,som jag delar med många andra, är att misogyna herrar som förläst sig på managementlitteratur och ska peka med hela handen, blir kortlivade i politiken eftersom demokrati är en långsam process som kräver god förhandlingsförmåga och kompromissande. Men det brukar ju vanligen vara kvinnliga egenskaper och står inte högt i kurs bland machomän.

Anders Odéen 2017-01-30 11:44

Instämmer med Henrik... Och varför i hela friden placerar men restaurangen i nordvästläge??? Lägg restaurangen mittemot istället så vi får en krog med eftertraktad kvällssol och betydligt bättre marknadsföringsläge i stället.
Som sagt, det är helt gratis att fråga oss lidingöbor som varit med ett tag innan ni följer externa konsulters verklighetsfrämmande tokigheter. Det blir ju bara dyrt, dumt och dåligt, vilket vi sett flera exempel på senaste åren. Ska bli intressant att följa utvecklingen här och om någon ansvarig törs svara och förklara. Varför inte från början vara överens om att någon eller några lovar att avgå om kalkylerna spricker... Men det finns väl inte på kartan – det är ju nån annan som betalar!

Henrik Åkermark 2017-01-30 08:39

"Om en vecka väntas kommunstyrelsen ta beslut om ombyggnad av ...."???
Så beslutet är inte taget, men alla hyresgäster är väl redan uppsagda!!
Märklig beslutsordning i vårt Stadshus. Det har alltså tjänstemännen som redan har beslutat att spendera 300 miljoner (blir säkert närmare 400 miljoner, likt snittet i infrastrukturprojekt skall man inte förvånas över 33% kostnadsökning ) och det är våra skattepengar, innan ett "beslut" om det tas av våra valda politiker i kommunstyrelsen.
Varför då kalla det "beslut", det verkar mer som en informationspunkt från Stadshusets tjänstemän,"det här har vi bestämt att skall göras", eller hur?
Men det är ju det här vi sett hända gång på gång de senaste månaderna.
Jag skäms som moderat att se hur de politiker vi valt och som skall ta beslut i skattebetalarnas intresse bara följer med i en ledarlös hop.
"Svansen viftar på hunden"
Dessutom att flytta ett fungerande bibliotek verkar huvudlöst. Visst, "vi skall spara", men återbetalningstiden, blir den 50 år på hela det här projektet?
Svårt att svara på kan jag tänka mig reaktionen, men behöver ni hjälp är vi säkert många som kan göra kalkylen för att ge svar på när våra skattepengar är återbetalda.
Mitt budskap till slut till våra duktiga politiker och tjänstemän: "Glöm inte för en sekund vems pengar det är ni spenderar!"

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google